SGK işten çıkış kodları ve açıklamaları

gif,GIF89a%01%00%01%00%80%00%00%00%00%00%FF%FF%FF%21%F9%04%01%00%00%00%00%2C%00%00%00%00%01%00%01%00%00%02%01D%00%3B - SGK işten çıkış kodları ve açıklamaları

SGK işten çıkış kodları ve açıklamaları

SGK işten çıkış kodları ve açıklamaları 

İşten çıkış kodları işçi ile işveren arasında ki mevcut iş ilişkisinin hangi nedenden dolayı sona erdirildiğini Sosyal Güvenlik Kurumu’na ve İşkur’a iletmenin tek yoludur. Elektronik ortamda işverenler tarafından düzenlenen işten çıkış bildirgelerinde seçilecek olan işten çıkış kodları taraflar açısından hayati önem arz etmektedir. İşçinin kıdem ya da ihbar tazminatına hak kazanıp kazanamadığı, işçinin işsizlik maaşına hak kazanıp kazanamadığı öncelikli olarak işten çıkış koduna bakılarak anlaşılmaktadır. Bu neden ile ilerleyen dönemlerde problem yaşamamak adına işverenler düzenledikleri işten çıkış bildirgelerinde işten çıkış kodlarına ayrı önem göstermeleri gerekmektedir. İşten çıkış bildirgesi nasıl düzenlenir?

Sgk çıkış kodları 2021

Elektronik ortamda verilen işten çıkış bildirgelerinde hatalı verilen işten çıkış kodlarında düzeltme işlemi işçinin işten çıkışından itibaren 10 gün içerisinde işveren tarafından  yapılabilir. Bu süre geçtikten sonra olan yapılacak olan işten çıkış kodu düzeltme işlemleri gene işveren tarafından dilekçe aracılığı ile İşkur’a fiziki olarak başvuru yapılarak düzeltilebilir. Bknz: İşten çıkış kodu nasıl düzeltilir?

1- Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi:

4857 Sayılı İş Kanunu‘nun 15. maddesi gereğince, iş sözleşmelerine deneme süresi konulabilir. BknzDeneme süresi ile ilgili merak edilenler Deneme süresinde iş sözleşmesi işveren tarafından feshedilen işçi adına düzenlenecek olan işten çıkış bildirgesinde  01 yani deneme süresinin işveren tarafından feshi maddesi seçilecektir. İşçinin kıdemi bir yılın altında olduğu için doğal olarak herhangi bir kıdem tazminatı ödemesi yapılmayacaktır. Ayrıca işçi deneme süresinde işten çıkartıldığı için ihbar tazminatından da faydalanamayacaktır. Bknz: 01 koduyla işten çıkarılma

2- Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi:

4857 Sayılı İş Kanunu‘nun 15. maddesi’ne istinaden deneme süreli iş sözleşmesine tabii olan iş sözleşmelerinde bu sefer işçi tarafından sözleşmenin feshedilmesi durumunda bu sefer 02 yani deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi maddesi seçilecektir. Bu fesih işlemini istifa olarak kabul edebiliriz. Dolayısıyla işçi işvereninden herhangi bir tazminat talebinde bulunamayacaktır. Bknz: 02 koduyla işten çıkarılma

3- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa): 

İşçi kendi hür iradesi ile iş sözleşmesini feshedecek olur ise bu durum istifa olarak nitelendirilecektir. İşveren işçi adına düzenleyeceği işten çıkış bildirgesinde, 03 yani belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi maddesini seçecektir. Bu madde ile iş sözleşmesi feshedilen işçi, mevcut ücret, prim, ikramiye, senelik izin haklarını alacak ama kıdem tazminatından mahrum kalacaktır. Ayrıca işçinin işsizlik maaşından faydalanma şansı da bulunmamaktadır. Bknz: 03 koduyla işten çıkarılma

4- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi:

4857 Sayılı İş Kanunu‘nun 18. maddesi gereğince 30 ve üzeri işçi çalıştıran işverenler, işyerinde ki kıdemi 6 ay ve üzeri olan işçileri işten çıkartmak için geçerli bir neden sunmak zorundadır. İşte bu raddede işverenler, işten çıkardıkları işçiler ile ilgili geçerli bir nedeni olmadığı durumlarda, işten çıkış bildirgesinde 04 yani belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi maddesi seçilecektir. Bu kod ile iş akdi feshedilen işçi arzu eder ise feshin geçersizliği konusunda itirazda bulunabilir. Ayrıca, işçiye kıdem tazminatı ve ihbar bildirimi yapılmadıysa ihbar tazminatı ödenmelidir. Bununla beraber işçi gerekli prim şartlarını yerine getirdiği taktirde işsizlik maaşından da faydalanabilecektir. Bknz04 koduyla işten çıkarılma

5- Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi: 

Belirli süreli iş sözleşmeleri işin biteceği tarihin net bir şekilde yazıldığı sözleşmelerdir. Belirli süreli iş sözleşmeleri, işin bittiği tarihte son bulur ve işveren düzenleyeceği işten çıkış bildirgesinde 05 yani belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi maddesini seçecektir. İşçinin kıdemi bir yıl ve üzerinde ise, kıdem tazminatı ödenecektir. İşin bitiş tarihi belli olduğu için kendisine herhangi bir ihbar bildirimi yapılmasına ya da ihbar tazminatı ödenmesine gerek bulunmamaktadır. İşçi gerekli prim şartlarını yerine getirebiliyor ise, işsizlik maaşından da faydalanabilecektir. Bknz05 koduyla işten çıkarılma

8- Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle:

İşçi, gerekli prim ve yaş şartlarını yerine getirip emekliliğe hak kazanıyor ise, kendisine emekli maaşı bağlanabilmesi için işverenin işten çıkış bildirgesinde 08 yani emeklilik ( yaşlılık ) veya toptan ödeme nedeniyle kodu seçerek işlem yapması gerekmektedir. Daha sonra işçi emeklilik maaşı için Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvuruda bulunabilir. İşi bu neden ile işten ayrılır ise, kıdem tazminatına hak kazanacaktır. Kendisine herhangi bir şekilde ihbar bildirimi yapılmayacağı gibi ihbar tazminatı ödenmez. Ayrıca işçi bu neden ile işten ayrıldığı taktirde kendisine emekli maaşı bağlanacağı için işsizlik maaşından faydalanma şansı da bulunmamaktadır.

9- Malulen emeklilik nedeniyle: 

İş gücünü %60 oranında kaybeden işçi, gerekli prim şartlarını yerine getirdiği taktirde malulen emekli olma hakkı bulunmaktadır. Bu neden ile işten ayrılmak zorunda kalan işçi için düzenlenecek işten çıkış bildirgesinde 09 kodu yani malulen emeklilik nedeniyle seçilmelidir. İşçi bu kod ile işten çıkarıldığı taktirde, kıdem tazminatına hak kazanacaktır. Fakat kendisine malullük maaşı bağlanacağı için işsizlik maaşından faydalanması söz konusu olmayacaktır.

10- Ölüm:

İşçinin işyeri ile alakalı olmayan bir durumda vefat etmesi durumunda düzenlenecek olan işten çıkış bildirgelerinde 10 yani ölüm kodu seçilecektir. İşçinin işyerinde ki kıdemi bir yıl ve üzerindeyse mahkeme kararıyla belirlenen vasilerine kıdem tazminatı ödemesi yapılacaktır.

11- İş kazası sonucu ölüm:

Eğer iş kazası nedeniyle gerçekleşecek bir kazadan dolayı işçi vefat ederse, işçi adına düzenlenecek işten çıkış bildirgesine 11, yani iş kazası sonucu ölüm kodu seçilecektir. İşçinin kıdemi bir yıl ve üzerindeyse işçinin mahkeme kararıyla belirlenen vasilerine kıdem tazminatı ödemesi yapılacaktır.

12- Askerlik:

İşçi askerlik nedeniyle işyerinden ayrılacak olursa, işten çıkış bildirgesinde 12, yani Askerlik kodu seçilmelidir. İşçinin kıdemi bir yıl ve üzerinde ise kıdem tazminatı ödemesi yapılmalıdır. İşçiye bu neden ile herhangi bir ihbar tazminatı ödemesi yapılmaz. İşçinin işsizlik maaşı alma hakkı bulunmaktadır. İş akdi feshedildikten hemen sonra başvuracağı işsizlik maaşını askere giderken dondurması işçinin yararına olacaktır. Çünkü işsizlik maaşından faydalanmanın bir diğer şartı ise çalışmaya hazır durumda olmaktır. Askerdeki bir kişinin bu şartı yerine getirmesi söz konusu olmayacağı için, askere giderken durdurmadığı işsizlik maaşını olası bir tespit durumunda, faizi ile geri ister. Bu neden ile askere giderken kendisine bağlanan işsizlik maaşını durdurması, askerden geldikten sonra mevcut hakkını kaldığı yerden devam ettirmesi son derece önemlidir. Bknz12 koduyla işten çıkarılma – Askerlik nedeniyle işten çıkış

13- Kadın işçinin evlenmesi:

1475 Sayılı Eski İş Kanunu‘nun halen yürürlükteki 14. maddesi gereğince kadın işçi resmi evlilik tarihinden bir takvim yılı içerisinde iş sözleşmesini feshedebilir. İşveren bu neden ile işten ayrılan kadın işçinin işten çıkış bildirgesinde 13 yani, Kadın işçinin evlenmesi kodunu seçecektir. İşçinin kıdemi bir yıl ve üzerindeyse işçi kıdem tazminatına hak kazanacaktır. İşçiye herhangi bir ihbar tazminatı ödemesi yapılmaz. Ayrıca işçi işsizlik maaşından da faydalanamayacaktır. Bknz13 koduyla işten çıkarılma

14- Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması:

Yaş dışında, prim ve sigortalılık süresi şartlarını yerine getirebilen işçi iş sözleşmesini feshedebilir. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan işverenine vermek suretiyle alacağı evrak sonrasında işten çıkan işçi adına düzenlenecek olan işten çıkış bildirgesinde 14 yani emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması kodu seçilecektir. İşçinin işyerinde ki kıdemi bir yıl ve üzerindeyse kıdem tazminatına hak kazanacaktır. İşçiye herhangi bir ihbar tazminatı ödemesi yapılmayacaktır. Ayrıca işçinin işsizlik maaşından faydalanma şansı bulunmamaktadır. Bknz: 14 koduyla işten çıkarılma

15- Toplu işçi çıkarma: 

Zaman zaman yaşanan bir takım ekonomik sorunlardan dolayı işverenler 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 29. maddesi gereği toplu işten çıkarma işlemi yapabilir. Toplu bir şekilde iş sözleşmeleri feshedilen işçiler adına düzenlenecek işten çıkış bildirgesinde 15 yani Toplu işçi çıkarma kodu seçilecektir. İşçi bu neden ile işten çıkartılır ise işyerinde ki kıdemi bir yıl ve üzerinde ise kıdem tazminatına hak kazanacaktır. Ayrıca işçiye ihbar bildirimi yapılmadıysa, ihbar tazminatı ödemesinin de yapılması gerekmektedir. Bu neden ile işten çıkarılan işçi, işsizlik maaşından faydalanabilir. Bknz: 15 koduyla işten çıkarılma

16- Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli:

Zaman zaman aynı işverene ait, bir başka işyerine geçişi yapılan işçiler adına düzenlenecek olan işten çıkış bildirgesinde 16 yani sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli kodu seçilecektir. Bu nakil işlemi sırasında işçiye herhangi bir tazminat ödemesi yapılmayacaktır. İşçinin tüm hakları devam edecektir. Bknz: 16 koduyla işten çıkarılma

17- İşyerinin kapanması:

İşyerinin tamamen kapanması nedeniyle işten çıkartılan işçiler adına düzenlenecek işten çıkış bildirgesinde 17 yani işyerinin kapanmadı kodu seçilecektir. Bu neden ile işten çıkartılacak işçilere kıdem ve ihbar tazminatı ödemesinin yapılması gerekmektedir. Ayrıca işçiler işsizlik maaşından da faydalanabilecektir.  Bknz: 17 koduyla işten çıkarılma

18- İşin sona ermesi:

Belirli bir iş için işe alınan ve o işin sona ermesi nedeniyle iş akdi feshedilen işçiler adına düzenlenecek işten çıkış bildirgesinde 18 yani işin sona ermesi kodu seçilmelidir. İşçinin işyerinde ki kıdemi bir yıl ve üzerinde ise kıdem tazminatı ödenmelidir. İşçi bu neden ile işten çıkartılır ise, işsizlik maaşından faydalanabilecektir. Bknz18 koduyla işten çıkarılma

19- Mevsim bitimi:

Mevsimlik işlerde mevsimin bitimi ile birlikte işçiler için çıkış verilmekte fakat takip eden aynı mevsimde tekrar girişleri yapılmaktadır. Bu durumda çıkış kodu olarak bu kod seçilecektir. Ancak eğer çıkış verilen işçiler takip eden sezonda tekrar işbaşı yaptırılmayacak ise, bu kod yerine 04 numaralı kod kullanılacaktır. İşçinin herhangi bir tazminat hakkı bulunmamaktadır. Ayrıca işçi işsizlik maaşından da faydalanamayacaktır.

20- Kampanya bitimi:

Bazı işyerlerinde kampanyalı üretim yapılmaktadır (şeker fabrikaları gibi). Bu işyerlerinde kampanya bitiminde işçilere çıkış verilmekte, bir sonraki kampanyaya kadar iş akdi askıda kalmaktadır. Söz konusu çıkışlarda bu kodun seçilmesi gerekmektedir. Eğer çıkış verilen işçiler takip eden kampanyada tekrar işbaşı yaptırılmayacaksa, bu kod yerine 04  numaralı kod kullanılmalıdır.  Bu neden ile işten çıkartılan işçinin herhangi bir tazminat hakkı bulunmamaktadır ayrıca işçi işsizlik maaşından da faydalanamayacaktır.

21- Statü değişikliği:

Bazen işyerinde sigortalı (4/a) olarak çalışan bir işçi aynı işyerine/şirkete ortak olabilmektedir. Bu durumda 5510 sayılı Kanunun 53. maddesi gereği bir kişi ortağı olduğu şirkette 4/a’lı olamayacağından, bu kişinin çıkışı yapılmakta ve 4/b (Bağ-Kur) sigortalısı olarak sigortalılığı devam ettirilmektedir. Bu tür statü değişiklikleri durumunda yapılan çıkışlarda bu kod seçilmektedir.

22- Diğer nedenler:

İşçinin işten çıkışı tüm mevcut işten çıkış kodları ile alakalı değil ise, işçi adına düzenlenecek olan işten çıkış bildirgesinde 22 yani diğer nedenler kodu seçilecektir. İşçi bu neden ile işten çıkarıldığı taktirde kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanamayacaktır. Ayrıca işçinin işsizlik maaşından faydalanma şansı da bulunmamaktadır. Bknz22 koduyla işten çıkarılma

23- İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih:

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 24/III bendinde yer alan nedenlerden biri gerçekleşir ise, işçi adına düzenlenecek olan iş sözleşmelerinde 23 yani işçi tarafından zorunlu neden ile fesih kodu seçilecektir. İşçinin yapacağı bu işlem neticesinde kendisine kıdem tazminatı ödemesi yapılacaktır. Herhangi bir ihbar tazminatı ödemesi yapılmayacaktır. Ayrıca işçi işsizlik maaşından faydalanma şansı bulunmaktadır. Bknz: İşçinin zorunlu nedenle fesih hakları

24- İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih:

4857 Sayılı İş Kanunu‘nun 24/I bendinde yer alan durumlardan dolayı iş sözleşmesini fesheden işçi için düzenlenecek olan işten çıkış bildirgesinde 24 yani işçi tarafından sağlık nedeniyle fesih kodu seçilmelidir. İş sözleşmesi bu neden ile feshedilen işçinin iş yerinde kıdemi bir yıl ve üzerindeyse kendisine kıdem tazminatı ödemesi yapılmalıdır. Bu neden ile feshedilen iş sözleşmesi için ihbar tazminatı ödenmez. Ayrıca işçi işsizlik maaşından faydalanma hakkına sahip olacaktır. Bknz: İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih

25- İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih:

4857 Sayılı İş Kanunu‘nun 24/II bendinde yer alan nedenlerden ötürü iş sözleşmesi feshedilir ise, işçi adına düzenlenecek olan işten çıkış bildirgesinde 25 yani işçi tarafından işverenin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih kodu seçilecektir. İşçinin kıdemi bir yıl ve üzerindeyse kendisine kıdem tazminatı ödemesi yapılmalıdır. İşçi herhangi bir ihbar tazminatı talebinde bulunamamakla beraber, işsizlik maaşından da faydalanabilecektir. Bknz: İşçinin haklı nedenle fesih hakkı

26- Disiplin Kurulu kararı ile fesih:

İşyerinde disiplin kurulunun alacağı karar neticesinde iş sözleşmesi feshedilecek olan işçi adına düzenlenecek olan işten çıkış bildirgesinde 26 yani disiplin kurulu kararı ile fesih kodu seçilecektir. İşçiye herhangi bir kıdem ve ihbar tazminatı ödemesi yapılmayacaktır. İşçi bu neden ile işten çıkartılır ise, işsizlik maaşından da faydalanması söz konusu olmayacaktır.

27- İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih:

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 25/III bendinde belirtilen nedenler ile iş akdi feshedilen işçi adına düzenlenecek olan işten çıkış bildirgesinde 27 yani işveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih kodu seçilecektir. Bu neden ile iş akdi feshedilen işçinin kıdemi bir yıl ve üzerindeyse işçi kıdem tazminatına hak kazanacaktır. Ayrıca işçi işsizlik maaşından da faydalanabilecektir. Bknz: 27 koduyla işten çıkarılma

28- İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih:

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 25/I bendinde yer alan nedenlerden ötürü iş sözleşmesi feshedilen işçi adına düzenlenecek olan işten çıkış bildirgesinde 28 yani işveren tarafından sağlık nedeni ile fesih kodu seçilecektir. İş akdi bu neden ile sonlandırılan işçi, işyerinde ki kıdemi bir yıl ve üzerinde ise kıdem tazminatına hak kazanacaktır. İşçiye herhangi bir ihbar tazminatı ödemesi yapılmayacaktır. İşçi gerekli prim şartlarını yerine getirebiliyor ise, işsizlik maaşından da faydalanabilecektir. Bknz: 28 koduyla işten çıkarılma

30- Vize süresinin bitimi:

İş sözleşmesinin devamı işçi ve işveren dışında üçüncü bir kurum veya kuruluşun vizesine bağlı ise ve vize süresi sona ermişse bu kod seçilecektir. Vize süresinin sona ermesiyle birlikte iş akdi askıda sayılmakta, yeniden vize alınmasıyla birlikte devam etmektedir. Ancak vize süresinin bitiminden sonra işçi tekrar işe başlatılmayacaksa bu kod yerine 04  numaralı kod kullanılmalıdır. Bu neden ile iş akdi feshedilen işçinin herhangi bir tazminat hakkı olmayacaktır.

31- Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih:

İşçi, kendi istek ve kusuru dışında kanunların işverene tanıdığı fesih yetkisi kapsamında işten çıkarılmışsa bu kod seçilecektir. Bu neden ile işten çıkartılan işçi işsizlik maaşından faydalanabilecektir.

32- 4046 sayılı Kanunun 21 inci maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih:

Özelleştirme nedeniyle iş akdi feshedilen işçi için düzenlenecek olan işten çıkış bildirgesinde 32 yani 4046 sayılı kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih kodu seçilecektir. İş akdi bu neden ile feshedilen işçi kıdem ve ihbar tazminatlarına hak kazanacaktır. Ayrıca işçi işsizlik maaşından da faydalanabilecektir.

33- Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi:

İş sözleşmesi gazeteci tarafından feshedilecek olursa, işten çıkış bildirgesinde 33 yani Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi kodu seçilecektir. Bu neden ile iş akdi feshedilen gazeteci kıdem tazminatına hak kazanacaktır fakat işvereninden herhangi bir ihbar tazminatı talebinde bulunamayacaktır. Ayrıca gazeteci bu neden ile sözleşmesini fesheder ise işsizlik maaşından faydalanabilecektir.

34- İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih:

İşyerinin bir bölümünün ya da tamamının bir başka işverene devredilmesi durumunda işçiler adına düzenlenecek olan işten çıkış bildirgelerinde 34 yani işyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih kodu seçilmelidir. İşçi bu neden ile işten çıkartılır ise, kıdem ve ihbar tazminatlarına hak kazanacaktır. Ayrıca işçi işsizlik maaşından da faydalanabilecektir.

36- OHAL/KHK:

Olağanüstü Hal uygulaması kapsamında 667 ve 668 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerle bazı işyerleri kapatılmıştır. Kapatılan işyerlerine dair SGK işlemlerininin ne şekilde yürütüleceği SGK tarafından yayımlanan 2 Ağustos 2016 tarih ve 2016/16 sayılı Genelge ile açıklanmıştır. Buna göre söz konusu KHK’larla kapatılan işyerlerinden çıkışı yapılacak sigortalılar için bu kod seçilecektir. Bu kodla çıkışı yapılan sigortalılar işsizlik sigortası yardımlarına hak kazanacaktır.

37 – KHK ile kamu görevinden çıkarılma

39 – 696 KHK ile kamu işçiliğine geçiş

40 – 696 KHK ile kamu işçiliğine geçilememesi sebebiyle çıkış 

41 – Re’sen işten ayrılış bildirgesi düzenlenenler: SGK tarafından değişik gerekçeler nedeniyle  işten ayrılışları re’sen düzenlenenler için seçilecek koddur.

42- 4857/25-II-A

İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.

43- 4857/25-II-B

İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnadlarda bulunması.

44- 4857/25-II-C

İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması.

45- 4857/25-II-D

İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması veya 84 üncü maddeye aykırı hareket etmesi.

46- 4857/25-II-E

İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.

47- 4857/25-II-F

İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.

48- 4857/25-II-G

İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi.

49- 4857/25-II-H

İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi.

50- 4857/25-II-I

İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.

classic.svg?mailpoet version=3.77 - SGK işten çıkış kodları ve açıklamaları

Abonelik!

+2000 abone arasına katılın. İlk sizin haberiniz olsun.

Asla istenmeyen posta göndermeyeceğimize söz veriyoruz. Daha fazla bilgi için gizlilik politikamıza göz atın.

Cevap yok

Cevap