noyorumlar

28 koduyla işten çıkarılma

kod soru 1545113703 300x200 - 28 koduyla işten çıkarılma

28 koduyla işten çıkarılma

 

28 koduyla işten çıkarılma

28 koduyla işten çıkarılma, işveren tarafından sağlık nedeniyle fesih anlamına gelmektedir. İşveren iş sözleşmesini sağlık nedenlerinden ötürü feshettiği işçisi adına  Sosyal Güvenlik Kurumu‘na göndereceği işten çıkış bildirgelerinde, 28 kodunu kullanmak zorundadır. Bknz: SGK işten çıkış kodları ve açıklamaları

28 koduyla işten çıkarılma – İşveren tarafından sağlık nedeniyle fesih

Bu konu ile ilgili ilk bakacağımız yer tabiki her zaman olduğu gibi 4857 Sayılı İş Kanunu‘dur.

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesi‘nde konu ile ilgili;

  • İşçinin kendi kastından veya derlitoplu olmayan yaşayışından yahut içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa yakalanması veya engelli hale gelmesi durumunda, bu sebeple doğacak devamsızlığın ardı ardına üç iş günü veya bir ayda beş iş gününden fazla sürmesi.
  • İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve iş yerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun Sağlık Kurulunca saptanması durumunda.

İş sözleşmelerini feshedebilir.

Fakat, yukarıda belirtilen sebepler dışında işçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı; belirtilen hallerin işçinin iş yerindeki çalışma süresine göre 17. maddedeki bildirim sürelerini altı hafta aşmasından sonra doğar.

Doğum ve gebelik hallerinde bu süre 74. maddedeki sürenin bitiminde başlar. Ancak işçinin iş sözleşmesinin askıda kalması nedeniyle işine gidemediği süreler için ücret işlemez.

İfadelerine yer verilmiştir.

28 koduyla işten çıkarılma kıdem tazminatı

28 koduyla işten çıkarılma, 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 25/I maddesi‘ne göre yapılmış bir işlemdir. İşveren burada haklı fesih işlemini derhal yürürlüğe koyabilir. Fakat burada yapacağı işlemler sonrasında işçiye kıdem tazminatı hakkı doğmaktadır. Eğer işçinin iş yerinde ki kıdemi bir yıl ve üzerinde ise, işçiye kıdem tazminatı ödemesi yapılması zorunludur.

28 koduyla işten çıkarılma ihbar tazminatı

Haklı fesihler kim tarafından yapılır ise yapılsın, ortada ihbar tazminatı ya da ihbar süresi gibi bir durum bulunmamaktadır.

İşçinin haklı neden ile derhal fesih hakkı ile ilgili aynı kanunun 24. maddesi’nde beyan edilen durum, 25. yani işverenin haklı neden ile derhal fesih hakkı başlıklı maddede de geçerlidir.

Zaten 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesi‘nin ilk paragrafında, ” Süresi belirli olsun veya olmasın işveren, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir” ifadelerine yer verilmiştir.

Bu neden ile bu iki maddeye istinaden gerçekleşecek fesihler derhal yürürlüğe girme özelliği bulunduğu için taraflar birbirlerinden ihbar tazminatı talebinde bulunamazlar.

28 koduyla işten çıkarılma işsizlik maaşı

Hepimizin bildiği gibi işsizlik maaşı ile ilgili bir takım kriterler mevcut. Bunlardan ilki işçinin primleri ile ilgilidir. İşçinin işten çıkarıldığı tarihten itibaren geriye doğru son 3 yıl içerisinde minimum 600 gün primi ve işten çıkış tarihinden önce ki son 120 günde sigorta kesintisi olmaması gerekmektedir. Fakat son 120 gün ile ilgili bir takım esneklikler de bulunmakta. Bunun ile ilgili detaylı bilgi almak için  İşsizlik maaşında son 120 günde kesinti sayılmayan haller nelerdir? başlıklı yazımıza göz atmanızı rica ediyoruz.

Eğer işçi gerekli prim şartlarını yerine getirir ise, bu sefer işçinin hangi nedenden ötürü işsiz kaldığı önem arz etmektedir.  İşçinin 28 koduyla işten çıkarılma durumu, işçinin iradesinde gerçekleşmediği için, gerekli prim şartlarını yerine getirebildiği taktirde, işsizlik maaşından faydalanacaktır. Bknz: İşsizlik maaşı ile ilgili her şey

Özetleyecek olursak şayet;

  • E-devlette hizmet dökümünüzde göreceğiniz, 28 koduyla işten çıkarılma;  işveren tarafından sağlık nedeniyle fesih anlamına gelmektedir.
  • İşçi 28 koduyla işten çıkartıldıysa bu fesih derhal özelliği taşımaktadır ve işçi ihbar tazminatına hak kazanamamaktadır.
  • 28 koduyla yapılan çıkış işlemlerinde işçi kıdem tazminatına hak kazanacaktır.
  • İşçi 28 koduyla işten çıkartılır ve diğer gerekli prim şartlarını yerine getirebilir ise, işsizlik maaşına hak kazanacaktır.
28 koduyla işten çıkarılma

Cevap