İhbar tazminatında tavan var mı?

SORU İŞARETİ 1541156122 300x200 - İhbar tazminatında tavan var mı?

İhbar tazminatında tavan var mı?

 

İhbar tazminatında tavan var mı?

Soru: Merhaba, Bir işçinin iş sözleşmesini feshedeceğiz. Fakat ihbar bildirimi yapmadık ve kendisine ihbar tazminatı ödeyeceğiz. Benim merak ettiğim konu şu; Kıdem tazminatında olduğu gibi, ihbar tazminatında da bir tavan uygulaması var mı? Yoksa, ihbar tazminatı öderken normal brüt ücreti mi dikkate alacağız? Teşekkürler.

Cevap:

Merhabalar,

İhbar tazminatı nedir?

Belirsiz süreli iş sözleşmelerinde, sözleşmenin sona ermesi için fesheden tarafın diğer tarafa bir süre vermesi gerekir. Tabi bu sadece haklı neden ile, gerçekleşen fesihler de uygulanmamaktadır. Ama diğer nedenlerden ötürü gerçekleşen fesihler de bir taraf, diğer tarafa bildirim yapmak zorundadır. Bu işçi de olsa işveren de olsa fark etmemektedir.

Bildirim süreleri ne kadardır?

Bildirim süreleri 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 17. maddesi‘ne göre;

İşçinin kıdemi;

  • 0-6 ay arasında ise, 2 hafta,
  • 6 ay 1.5 sene arasında ise, 4 hafta,
  • 1.5 sene 3 sene arasında ise, 6 hafta,
  • 3 sene ve üzerinde ise 8 hafta,

Olarak belirlenmiştir.

İş sözleşmesini fesheden taraf kim olursa olsun, diğer tarafa yukarıda belirtilen ve 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 17. maddesi ile hüküm altına alınan bildirim sürelerine riayet etmek zorundadır.

Eğer taraflar bildirim sürelerine riayet etmez ise, bu sefer devreye ihbar tazminatı girmektedir.

İlgili kanunun 17. maddesi’nde;

Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır. İşveren bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir.

İfadelerine yer verilmiştir.

Bu neden ile, iş sözleşmesini kim feshederse feshetsin. Bildirim süreleri dikkate alınmadığı taktirde, sözleşmeyi fesheden taraf, bildirim süreleri kadar ihbar tazminatını peşin ödemek ile yükümlüdür.

İhbar tazminatında tavan var mı?

Genellikle uygulayıcılar, ihbar tazminatı öderken, kıdem tazminatında olduğu gibi ihbar tazminatında da tavan olduğuna dair şüpheye düşüyor, hatta ihbar tazminatını hesaplarken, kıdem tazminatının o dönem ki tavan rakamını baz alıyor ve o şekilde ödeme yapıyor.  Fakat bu uygulama yanlıştır. Mevzuatta ihbar tazminatının tavanı ile ilgili bir hüküm bulunmamaktadır.

İhbar tazminatında kıdem tazminatında olduğu gibi bir tavan düzenlemesi yoktur. İhbar tazminatının işçinin temel ücretine ek olarak işçiye sağlanmış para veya para ile ölçülmesi mümkün sözleşme ve kanundan doğan menfaatler de dikkate alınarak hesaplanması gerekmektedir.

İhbar tazminatında tavan var mı?

Cevap yok

Cevap