13 koduyla işten çıkarılma

evlilik 1545726397 - 13 koduyla işten çıkarılma

13 koduyla işten çıkarılma

 

13 koduyla işten çıkarılma

13 koduyla işten çıkarılma, kadın işçinin evlilik nedeniyle işten ayrılması anlamına gelmektedir. Kadın işçi iş sözleşmesini evlilik nedeniyle feshettiği taktirde işveren tarafından adına düzenlenecek olan işten çıkış bildirgesinde 13 numaralı kod kullanılmalıdır. Bknz: SGK işten çıkış kodları ve açıklamaları

Evlilik nedeniyle iş sözleşmesinin feshedilmesi

1475 Sayılı eski İş Kanunu‘nun halen yürürlükteki 14. maddesi’nde ki kıdem tazminatına hak kazanma durumlarından bir tanesi de kadın işçiye verilmiştir. Kadın işçi arzu eder ise, evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde iş sözleşmesini evlilik nedeniyle feshedebilir.  Kadın işçi evlendiği tarihten itibaren, bu tarz bir fesih yoluna başvurur ise işvereninden kıdem tazminatını talep edebilir.

İşverene dilekçe ile başvurmak şart

Kadın işçi, resmi nikah tarihinden itibaren bir yıl içerisinde iş sözleşmesini evlilik nedeniyle feshedebilir. Ama bunun için işverenine başvurmak zorundadır. Bunun için konu ile ilgili dilekçe yazılması yeterlidir. Fakat işçi ile işveren arasında ileride problem olabilir düşüncesi hakim ise, bu işlemi noter kanalı ile yapmak işçinin lehine olacaktır.

Dilekçe örneği için TIKLAYINIZ.

İkinci evliliği yapmak bu duruma engel mi?

İlgili kanunda bu konu ile ilgili düzenleme söz konusu değildir. Eğer ortada durumu kötüye kullanma gibi bir durum söz konusu değil ise ve makul süreler geçti ise, kadın işçi bu haktan her zaman faydalanır. Fakat, devam eden bir evlilik söz konusu iken, boşanıp, hemen aynı eşle evlenmek biraz önce bahsettiğimiz gibi kötü niyet barındırmaktadır. Bu tarz bir durumda kadın işçi sırf tazminatını almak için kötü niyet uygulamış olacaktır ve bu neden ile  tazminatını alarak iş yerinden ayrılması söz konusu olmayacaktır.

Evlilik nedeniyle işten ayrılma ihbar tazminatı

Evlilik nedeniyle gerçekleşen fesihler de ihbar tazminatı hakkı bulunmamaktadır. Evlenme nedeniyle iş akdini fesheden kadın işçiye sadece kıdem tazminatı ödenir. Evlilik nedeniyle gerçekleşen fesihler neticesinde her hangi bir ihbar tazminatı ödemesi yapılmaz. Aynı zaman da işveren de herhangi bir ihbar süresi çalışması uygulayamaz.

Evlilik nedeniyle işten ayrılma işsizlik maaşı

İşsizlik maaşı için ön şartlardan biri, işçinin kendi iradesi dışında işsiz kalmasıdır. Kadın işçi evlendiği için, iş sözleşmesini kendi rızasıyla feshetmektedir. Bu durum bir nevi istifa olarak algılanabilir. Tek farkı, 1475 Sayılı eski İş Kanunu‘nun halen yürürlükte ki 14. maddesi gereği kıdem tazminatı almasıdır. Bu neden ile işçi 13 koduyla işten ayrılır ise işsizlik maaşından faydalanması söz konusu olmayacaktır.

Özetleyecek olursak şayet;

  • E-devlette hizmet dökümünüzde göreceğiniz, 13 koduyla işten çıkarılma;  Kadın işçinin evlenmesi nedeniyle işten ayrılması anlamına gelmektedir.
  • Kadın işçi 13 koduyla işten ayrılır ise  ihbar tazminatına hak kazanamamaktadır.
  • 13  koduyla yapılan çıkış işlemlerinde kadın işçi kıdem tazminatına hak kazanacaktır.
  • 13 koduyla yapılan çıkış işlemlerinde kadın işçi işsizlik maaşına hak kazanamayacaktır.
13 koduyla işten çıkarılma

 

Cevap yok

Cevap