SGK işten çıkış kodu nedir?

soru işareti 1496986024 300x200 - SGK işten çıkış kodu nedir?

SGK işten çıkış kodu

 

SGK işten çıkış kodu nedir?

Bir işveren tarafından işe başlatılan sigortalı adına elektronik ortamda işe giriş bildirgesi verildiği gibi, işten ayrılan ya da çıkarılan sigortalı için de bildirim yapması gerekmektedir.

Fakat bu bildirim esnasında sigortalının hangi nedenden ötürü işten çıkarıldığını ya da ayrıldığını da işten çıkış kodları ile belirtmesi gerekmektedir. Bu kodlar işten çıkarılan ya da ayrılan sigortalı için hayati önem arz etmektedirler.

Bu neden ile İşverenlerin sigortalı adına düzenlediği işten çıkış bildirgelerine ayrı önem vermeleri gerekmektedir.

İşten çıkış kodu neden önemlidir?

İşten çıkış bildirgelerinde işveren tarafından beyan edilen işten çıkış kodu hem işçi hemde işveren adına önemli sonuçları olan bir işlemdir. İşçinin çalışdığı dönemler itibariyle kıdeme bağlı hakları, fesih sonrası takip edeceği yol ve işsizlik ödeneği alıp alamayacağı gibi hususlar doğrudan çıkış koduyla alakalıdır. Hatalı bir kod seçimi, işçiyi veya işvereni mağdur edebileceği gibi her iki tarafı karşı karşıya getirebilecektir. Hatanın düzeltilmesi mümkün olmakla birlikte, bu da ayrı bir uğraş gerektirecektir. Dolayısıyla SGK çıkış kodu seçilirken dikkatli olunması gerekmektedir.

 

İşten çıkış kodu seçilirken nelere dikkat edilmelidir?

SGK çıkış kodu seçilirken dikkat edilmesi gereken temel husus, fiili duruma en uygun kodun seçilmesidir. Yani kod seçiminde esas olan iş sözleşmesinin sona ermesine sebep olan durumdur. Dolayısıyla çıkış kodunun da bu sebeplere en uygun şekilde seçilmesi gerekir.

İşten çıkış bildirgesinde hatalı kod nasıl düzeltilir?

İşten çıkış bildirgelerinde hatalı kod düzeltme işlemleri, işçinin işten çıkış tarihinden itibaren on gün içerisinde elektronik ortamdan yapılabilir. Fakat on günlük süre geçirildiyse şayet, işten çıkış kodu sadece işverenlerin  bağlı bulunduğu işkur müdürlüğü tarafından düzeltilebilir. Bu işlemi işverenler konuyu sağlıklı bir şekilde anlatan  bir dilekçe yazarak yapabilirler. Bu işlem neticesinde işverenlere herhangi bir idari para cezası uygulanmamaktadır.

İlginizi çekebilir..  2016 SGK idari para cezaları

Bu konu hakkında daha detaylı bilgi almak için ilgili yazımızı okuyabilirsiniz.

2018 yılında uygulanan işten çıkış kodları nelerdir?

1- Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi
2- Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi
3- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa)
4- Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi
5- Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi
8- Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle
9- Malulen emeklilik nedeniyle
10- Ölüm
11- İş kazası sonucu ölüm
12- Askerlik
13- Kadın işçinin evlenmesi
14- Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması
15- Toplu işçi çıkarma
16- Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer işyerine nakli
17- İşyerinin kapanması
18- İşin sona ermesi
19- Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)
20- Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)
21- Statü değişikliği
22- Diğer nedenler
23- İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih
24- İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih
25- İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih
26- Disiplin Kurulu kararı ile fesih
27- İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih
28- İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih
29- İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih
​30- Vize süresinin bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır.)
31- Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih
32- 4046 sayılı Kanunun 21 inci maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih
33- Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi
34- İşyerinin devri, işin veya işyerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih
36- OHAL/KHK

İlginizi çekebilir..  İş yeri nakil işlemleri

 

SGK işten çıkış kodu

Cevap

*