noyorumlar

17 koduyla işten çıkarılma

soru işareti 1537965096 1024x723 - 17 koduyla işten çıkarılma

17 koduyla işten çıkarılma

 

17 koduyla işten çıkarılma

17 koduyla işten çıkarılma, iş yerinin kapanması anlamına gelmektedir. Eğer bir iş yeri işçileri adına bu sebepten dolayı düzenleyeceği işten çıkış bildirgesinde 17 kodunu kullanmak zorundadır. BknzSGK işten çıkış kodları ve açıklamaları

17 koduyla işten çıkarılmanın sonuçları nelerdir?

Biraz önce de bahsettiğimiz gibi, 17 kodu iş yerinin kapanması anlamına gelmektedir. Bu durum işçinin iradesi dışında gerçekleştiği için öncelikle işveren tarafından işçilere bildirim yapılması gerekmektedir. 4857 Sayılı İş Kanunu‘nda bildirim süreleri ile ilgili maksimum 8 hafta olduğunu baz alacak olursak, iş yerinin kapanışından önce minimum 8 hafta önce iş yeri yetkililerinin işçilere yazılı bildirimde bulunmaları gerekmektedir. Ya da işveren arzu eder ise, teker teker tüm personelinin ihbar bildirim sürelerini hesaplayıp, kişiye özel bildirim de gerçekleştirebilir. Burada bizim maksimum 8 hafta dememizde ki kasıt, tüm personele toplu bildirim yapmanın işveren nazarında daha kolay olmasından ve maksimum ihbar süresinin 8 hafta olmasındandır.

İşveren bildirim yapmaz ise ihbar tazminatı öder.

İşçi İş Kanunu’nda beyan edilen sürelerden önce işçilerine iş yerinin kapanışı ile ilgili bildirimde bulunmaz ise, işçilere ihbar tazminatı ödemesi yapması gerekmektedir. Bu neden ile İşçilerin kıdemine göre belirlenmek suretiyle,  işçilere ihbar tazminatı ödemesi yapılmalıdır.

Ayrıca, iş yerinin kapanması dolayısı ile, iş yerinde ki kıdemi bir yıl ve üzeri olan tüm personele kıdem tazminatı ödemesi yapılmalıdır.

17 koduyla işten çıkarılma işsizlik maaşına engel olmaz.

İş yerinin kapanması işçinin elinde olan bir durum değildir ve bu neden ile işçi kendi iradesi dışında işsiz kalmış olacaktır. Bu neden ile, işten çıkış bildirgesi 17 koduyla düzenlenen işçi, gerekli prim şartlarını yerine getiriyor ise, İşkur’a başvurduğu taktirde işsizlik maaşından da faydalanacaktır. Bknz: Hangi durumlarda işsizlik maaşı alınır? Hangi durumlar da kıdem tazminatına hak kazanılır?

Özetleyecek olursak;

  • E-devlette hizmet dökümünüzde göreceğiniz, 17 koduyla işten çıkarılma; İş yerinin kapanması, faaliyetinin tamamen bitirildiği anlamına gelmektedir.
  • İşçi 17 koduyla işten çıkartılacak ise, kendisine ihbar bildirimi yapılmalıdır. İhbar bildirimi yapılmayacak ise, fesih tarihinde kendisine ihbar tazminatı ödenmelidir.
  • İşçi 17 koduyla işten çıkartılır ise, kıdem tazminatına hak kazanır.
  • İşçi 17 koduyla işten çıkartılır ise, gerekli prim şartlarını yerine getiriyor ise, işsizlik maaşına hak kazanacaktır.
17 koduyla işten çıkarılma

Cevap yok

Cevap