16 koduyla işten çıkarılma

nakliye 1556697771 - 16 koduyla işten çıkarılma

16 koduyla işten çıkarılma

 

16 koduyla işten çıkarılma, Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer iş yerine nakli anlamına gelmektedir. İşçisini A şubesinden B şubesine nakil etmek isteyen işverenler Sosyal Güvenlik Kurumu’na işçi adına düzenleyeceği işten çıkış bildirgesinde bu kodu kullanmak zorundadır. Bknzİşten çıkış bildirgesi nasıl düzenlenir?

Nakil işlemlerininde işçinin onayı

Her ne kadar mevzuatta böyle bir durum söz konusu olsa da, işveren bu tarz işlemlerde işçinin onayını alması gerekmektedir. İş başı işlemleri sırasında imzalanacak olan iş sözleşmelerinin önemi burada daha da gün yüzüne çıkmaktadır. İmzalanan iş sözleşmesinde “işverene ait belediye sınırları içerisinde diğer şubelerde çalışmayı peşinen kabul ederim” şeklinde bir madde var ise, işçinin bu duruma pek itiraz etme şansı bulunmamaktadır. Tabi ki burada işverenin iyi niyeti ve işçinin nakil işlemleri sonucunda çalışma koşullarının esaslı değişikliğe uğrayıp uğramaması da önem arz edecektir. Yani, A şubesinde çalışırken, sırf sözleşmede işverene ait belediye sınırları içerisinde diğer şubelerde çalışmayı peşinen kabul ederim şeklinde bir madde var diye, kendisini 50 kilometre uzaklıktaki şubeye nakil etmek, o işçinin o şubeye nasıl ve hangi durumlarda gideceğini umursamamak, ilgili güzergaha servis koymamak, servis koyamıyor ise, yol parasını karşılamamak ister istemez işverenin kötü niyetini ortaya koyacaktır. Bu tarz durumlarda işçiler nakil işlemlerine itiraz edebilir.

Aynı işverene ait diğer şubeye nakil

Aynı işverene ait diğer bir şubesinde görev alacak işçi için endişe etmesini gerektiren bir durum söz konusu değildir.  Eğer diğer şubede çalışma işçi adına bir problem doğurmuyor ise, mevcut iş yeri ay sonu itibari ile işçi adına 16 (Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer iş yerine nakli) işten çıkış kodunu kullanarak işten çıkış bildirgesi düzenleyecek.

Bu işten çıkış bildirgesinde, işçinin görev yapacağı iş yeri  aynı işverene ait olduğu için, nakil gidilen yeni iş yerinizin sicil numarası yazılacak. Aynı şekilde, yeni görev yapacağınız iş yeriniz de sizin adınıza işe giriş bildirgesi düzenleyecek ve kendileri de işe giriş bildirgenizde, nakil gelinen eski iş yerinizin sicil numarasını yazacak ve bu yapılacak işlem neticesinde, sizin tüm özlük haklarınız saklı kalmak koşulu ile,  yeni şubede görev yapacak ve sigortanız yeni iş yerinizin dosyası tarafından ödenecektir. Burada işçinin herhangi bir şekilde hak kaybı olmayacaktır.

16 koduyla işten çıkış kıdem tazminatı

İşvereninizin sizi kendisine ait diğer bir şubede çalıştırıyor olması bu işlem sonucunda size kıdem tazminatı ödeyeceği anlamına gelmemektedir.

Siz sadece 5 yıl boyunca A şubesinde görev yapıyorken artık B şubesinde görev yapacaksınız. A şubesinde sahip olduğunuz tüm haklar B şubesine aktarılacaktır. Herhangi bir hak kaybı yaşamanız söz konusu değildir.

Özetlememiz gerekir ise;

  • E-Devlet aracılığıyla 4/a hizmet dökümünüzde göreceğiniz 16 kodu Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer iş yerine nakli anlamına gelmektedir.
  • İşçi bundan sonra, aynı işverene ait diğer şubede görev yapacaktır ve hiç bir şekilde herhangi bir hak kaybına uğramayacaktır.
  • 16 koduyla yapılan çıkış işlemi sonrasında işverenden herhangi bir tazminat ödemesi talebinde bulunmanıza gerek yoktur. Tüm haklarınız yeni şubenizin açıldığı dosyaya aktarılmış bulunmaktadır.

 

Nakil geldiği iş yeri sicil numarası

Nakil sırasında İstisnai durum tablosu

 

Cevap