noyorumlar

İşe geç gelen işçinin işten çıkarılması

saat 1537528387 1024x576 - İşe geç gelen işçinin işten çıkarılması

İşe geç gelen işçinin işten çıkarılması

 

Nasıl ki bir işçi işvereninden yerine getirdiği iş edimi karşılığında bir takım haklara sahip ise, işveren de işçisinden bir takım beklentiler içerisindedir. Hiç bir işveren, çalışma saatlerine riayet etmeyen, işletme içerisinde iç huzuru bozan, işine özen göstermeyen işçiler ile çalışmak istemez. İşte bu raddede işverenin elinde bir takım yasal haklar bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi işe geç gelen işçinin işten çıkartılmasıdır.

İşçi işvereninden nasıl ki ücret, sigorta vb. hakları için talepleri bulunuyor ise, işvereninin de işçisinden yaptığı işe özen göstermesi ve iş ahlakına uygun hareket etmesini talep etmesinden daha doğal bir şey olamaz. Nasıl ki işçi, işverenininin sorumluluklarını yerine getirmediği taktirde, haklı neden ile iş sözleşmesini feshedebiliyor ise, aynı şartlar işveren için de geçerlidir. İşçi iş edimini sağlıklı bir şekilde yerine getirmez ise, işinden olmaması için hiç bir neden bulunmamaktadır.

İşe geç gelmek ile işe gelmemek arasında fark var.

Bilindiği gibi 4857 Sayılı 25. maddesi‘nde işe ardı ardına iki iş günü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç iş günü işe devam etmeyen işçinin iş akdi, işveren tarafından haklı neden ile bildirimsiz bir şekilde, kıdem tazminatı ödemesi yapılmaksızın sonlandırılabilir.

İşe geç gelen işçinin işten çıkarılması

4857 Sayılı İş Kanunu madde 25/g

 İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü, yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi,

 

Fakat işe geç gelme ile işe hiç gelmemenin sonuçları farklıdır. İşçi işe geç gelir ise işveren iş sözleşmesini haklı neden ile feshedebilir. Fakat bu işlemi 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesi’ne göre değil, 17. maddesi’ne göre uygulamak zorundadır.

Bu neden ile işçi işe geç geldiği için işveren tarafından işten çıkartılabilir. Fakat bu sadece haklı neden fesih sınıfındadır ve işçiye 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 17. maddesi gereğince bildirim yapılmalı ve kendisine kıdem tazminatı ödenmelidir.

İşçi haklı fesih sonrası işe iade talebinde bulunamaz.

Her zaman dile getirdiğimiz gibi, işverenler bir işçisini işten çıkarmak istiyor ise bunun için elinde somut deliller olmalı ve feshi haklı bir nedene dayandırmalıdır. Bu iki seçeneği olmayan işverenler, genellikle işçilerini, bildirim sürelerine riayet ederek ve kıdem tazminatını ödeyerek işten çıkartıyor fakat daha sonra işe iade davaları ile karşılaşıyor. İşte bu nokta da işverenin İşe geç gelen işçinin işten çıkarılması konusunda haklı bir gerekçesi bulunmaktadır. Bu neden ile iş akdi feshedilen işçi, işverene karşı hiç bir şekilde işe iade talebinde bulunamaz. Bulunduğu taktirde de, işveren feshin hangi nedenden dolayı gerçekleştiğine dair elinde belge olduğu için işçinin işe iade talebi kabul edilmez.

İşveren işe geç gelen işçi ile ilgili tutanak tutmalıdır.

İşe geç gelen işçinin işten çıkarılması konusunda dikkat edilmesi gereken husus; Tutanak tutulurken konunun detaylı bir şekilde yazılması ve işçiye hangi nedenden dolayı kendisine ihtar verildiği açık bir şekilde yazılmasıdır. Gerekir ise, işçinin davranışının devam etmesi halinde, iş sözleşmesinin feshedileceği kendisine yazılı olarak bildirilmelidir. 

İşe geç gelen işçinin işten çıkarılması ile ilgili Tutanak örneği için TIKLAYINIZ.

 

İşe geç gelen işçinin işten çıkarılması

 

Cevap