İşsizlik maaşı hesaplama 2019

İşsizlik ödeneği hesaplaması nasıl yapılır?

  İşsizlik maaşı hesaplama 2019 Hepimizin bildiği gibi işsizlik ödeneği,  işsizlik sigortası kapsamındaki işçilerin bazı nedenler çerçevesinde işsiz kalmaları neticesinde kendilerine belirli bir süre ödenen bir tutardır. Tabi ki işçilerin işsizlik ödeneğinden faydalanabilmesi için bir takım şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Dilerseniz ilk önce, bu şartlara bir göz atalım. İşsizlik maaşı şartları nelerdir? Biraz önce de bahsettiğimiz […]

Asgari ücrete AGi dahil mi?

Asgari ücrete AGi dahil mi?

  Asgari ücrete agi dahil mi Soru: Merhaba, ben asgari ücretli çalışanım. 2019 yılında açıklanan asgari ücret 2020,80 lira. Ben tam bu rakamı aldım bugün. Fakat aklıma takılan bir şey var. Ben evliyim ve bir çocuğum var. Eşim çalışmıyor benim bundan dolayı daha fazla almam gerekmiyor mu? Yoksa direk asgari ücretli çalışan olduğum için devletin […]

SGK idari para cezaları 2019

SGK idari para cezaları 2019

SGK idari para cezaları 2019 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu‘na göre, 2019 yılında işverenlere uygulanacak olan idari para cezalarını aşağıda ki listede görebilirsiniz.   Sigortalı işe giriş bildirgesini ve GSS giriş bildirgesini süresinde ve Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenler hakkında, her bir sigortalı için aylık asgari ücret tutarında (*) 2.558,40 TL. Sigortalı işe giriş […]

Asgari ücret desteği 2019 yılında tekrardan uygulanacak

Asgari ücret desteği 2019

  Asgari ücret desteği 2019 yılında tekrardan uygulanacak 2018 yılında, bilindiği gibi  Bakanlar Kurulu Kararı ile; 27/03/2018 tarih, 30373 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7103 Sayılı Kanun’un 73. maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na eklenen geçici 75. maddesinde düzenleme yapılarak; 2018 yılı Ocak ve Eylül ayları için işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödeyecekleri sigorta primlerinden […]

İzinsiz yabancı işçi çalıştırma cezası 2019

İzinsiz yabancı çalıştırma cezası 2019

  İzinsiz yabancı işçi çalıştırma cezası 2019 Çalışma izni olmadan bağımsız veya bir iş yerine bağımlı olarak çalışan ve bunları çalıştıranlarla yasada belirtilen bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere uygulanan idari para cezaları 2019 yılında yeniden değerlendirme oranında (%23) arttırılmıştır.  İşverenler yabancı işçi çalıştırırken belli bir prosedüre riayet etmeli ve çalışma izni olmayan yabancı işçileri asla çalıştırmamalıdır. […]