Belirli süreli iş sözleşmesinde ihbar tazminatı

sözleşme 1516642979 1024x682 - Belirli süreli iş sözleşmesinde ihbar tazminatı

Belirli süreli iş sözleşmesinde ihbar tazminatı

Belirli süreli iş sözleşmesinde ihbar tazminatı

Soru: Merhaba, yaklaşık 8 aydır bir inşaat firmasında çalışmaktayım. Bu ayın sonunda işin sona ermesi nedeniyle iş yerinden ayrılacağım. 8 aylık çalışan olduğum için kıdem tazminatı hakkım ne yazık ki yok. Peki ben bu durumda işverenimden ihbar tazminatı alabilir miyim? Şimdiden teşekkür ederim, iyi günler.

Cevap:

Merhabalar,

Günümüzde iş sözleşmelerinin “Belirsiz Süreli” olmaları esastır. Ancak 4857 sayılı İş Kanunu işçi ve işverene belli şartlar ve kısıtlamalar doğrultusunda “belirli süreli” sözleşme yapma imkanı da tanımaktadır.

4857 sayılı iş Kanunu‘nun 11. Maddesinde Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesi ile ilgili;

İş ilişkisinin bir süreye bağlı olarak yapılmadığı halde sözleşme belirsiz süreli sayılır. Belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı şekilde yapılan iş sözleşmesi belirli süreli iş sözleşmesidir. Belirli süreli iş sözleşmesi, esaslı bir neden olmadıkça, birden fazla üst üste (zincirleme) yapılamaz. Aksi halde iş sözleşmesi başlangıçtan itibaren belirsiz süreli kabul edilir. Esaslı nedene dayalı zincirleme iş sözleşmeleri, belirli süreli olma özelliğini korurlar.

İfadelerine yer verilmiştir.

Buna göre,

  • Belli bir işin tamamlanması,
  • Belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı şekilde imzalanmış olan iş sözleşmesine belirli süreli iş sözleşmesi denmektedir.

Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere tarafların  sözleşme yapma özgürlüğü kanun ile sınırlandırılmıştır. İstisnai durumlarda yapılabilen bir sözleşmedir.

Belirli süreli iş sözleşmesinde ihbar tazminatı

“Bir şirkette çalışırken belirli süreli iş sözleşmesine tabii olarak çalışan ve  biten iş sonucunda işten çıkarılan işçinin işten ayrılış nedeni iş sözleşmesinin feshini değil, işin bitimi nedeniyle sözleşme süresinin bitimini işaret etmektedir. İş akdi “işin bitimi” ile kendiliğinden sona erdiğinden, belirli süreli iş sözleşmesi bu durumda ihbar tazminatına hükmedilemez.

Bu şekilde imzalanan iş sözleşmesi, sürenin sonunda herhangi bir fesih bildirimine gerek olmaksızın kendiliğinden sona ereceğinden bu tür sözleşmelerde işçinin ihbar tazminatı hakkı bulunmamaktadır.

Bknz: İhbar tazminatı hakkında merak edilenler

İş sözleşmesinin sürenin bitimiyle otomatik olarak sona ermesi tarafların başlangıçtaki iradelerinden kaynaklandığından, böyle bir fesih işleminde, ne bir bildirim süresine uyma gereği ne de hakkın kötüye kullanımından söz edilebilir.

Özetlememiz gerekir ise şayet; 

Belirli süreli iş sözleşmesinin sürenin bitimi ile sona ermesi durumunda;

Sözleşmenin sürenin bitimi ile kendiliğinden sona ermesi hali ” işin sona ermesinden kaynaklandığından ” ve belirli süreli iş sözleşmesi sözleşmenin sonunda herhangi bir fesih bildirimine gerek olmaksızın kendiliğinden sona ereceğinden, bu durum işveren tarafından yapılmış bir fesih olarak düşünülemez. Belirli süreli iş sözleşmesinde ihbar tazminatı söz konusu olmadığı için  “işçinin ihbar tazminatına hak kazanması “mümkün” değildir.

 

Belirli süreli iş sözleşmesinde ihbar tazminatı

 

 

Cevap