03 koduyla işten çıkarılma

soru işareti 1537871614 1024x512 - 03 koduyla işten çıkarılma

03 koduyla işten çıkarma

 

03 koduyla işten çıkarma

03 koduyla işten çıkarılma, belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi yani istifa anlamına gelmektedir. İşçi iş sözleşmesini kendi iradesi ile feshetmek istiyor ise, işverenler Sosyal Güvenlik Kurumu’na işçi adına düzenleyeceği işten çıkış bildirgesinde bu kodu kullanmak zorundadır. Bknz: İşten çıkış bildirgesi nasıl düzenlenir?

İşçi işverenine bildirim yapmak zorundadır.

02 koduyla işten çıkarılma başlıklı yazımız da, işçinin deneme süresi içerisinde istifası durumunda, işverenine herhangi bir bildirim yapmak zorunda olmadığını belirtmiştik. Fakat bu sefer durum daha farklı. İşçi deneme süresi geçtikten sonra, iş yerinden ayrılmak yani istifa etmek ister ise bir takım yükümlülüklerini de yerine getirmek zorundadır.

İşçi bildirim süreleri

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 17 maddesi gereğince;

Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinde taraflar birbirlerine yazılı bildirim yapmak zorundadır.

İş yerinde ki kıdemi;

  • 0-6 ay arasında ise, 2 hafta,
  • 6 ay 1.5 sene arasında ise 4 hafta,
  • 1.5 sene 3 sene arasında ise 6 hafta,
  • 3 sene ve üzerinde ise 8 hafta,

Önce bildirim yapılmak suretiyle feshedilebilir.

İş akdini feshetmek isteyen işçi iş yerinde ki kıdemine göre, ihbar bildirimini işverenine yapmak ile mükelleftir.

03 koduyla işten çıkarılma ne gibi sonuçlar doğurur?

Biraz önce de bahsettiğimiz gibi, 03 koduyla işten çıkarılma yani belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi ( istifa ) bir takım olumsuzlukları da beraberinde getirmektedir. Dilerseniz biraz bunları detaylandıralım.

İşçi iş akdini feshetmeden önce, işverene bildirmek zorundadır.

İşçinin bildirim sürelerine riayet etme durumundan bahsettik. Peki işçi bu sürelere riayet etmez ise ne olacak? 04 koduyla işten çıkarılma başlıklı yazımıza göz atacak olursanız, orada işverenlerin iş akdini feshetmek istediği işçiye ihbar bildirimi yapmak zorunda olduğunu, ihbar bildirimi yapmaz ise, ihbar tazminatı ödemek zorunda olduğunu dile getirdik. Burada aynı durum işçi için de geçerlidir. İşçi iş yerinde ki kıdemine göre işverenine bildirim yapmaz ve bu bildirim sürelerine riayet etmez ise, işveren arzu eder ise, hukuki yollara başvurarak, ihbar bildirimi ile ilgili tazminat talebinde bulunabilir. Eğer bu fesih işlemi deneme süresi içerisinde ise, bildirim yapmaya gerek yoktur. Bknz: Deneme süresi ile ilgili merak edilenler

İşçi kıdem tazminatına hak kazanamaz.

İşçi eğer iş yerinde ki kıdemi bir yıldan fazla ise, kıdem hakkına sahiptir. Ama işçi iş akdini fesheder ise, kıdem tazminatı hakkını kaybeder. Bu konu ile ilgili işverenine yaptırımda bulunamaz.

İşsizlik maaşı şartları

Bir diğer konu ise, işsizlik maaşı ile ilgilidir. Bilindiği gibi İşkur, kendi iradesi dışında işsiz kalan vatandaşlara, bir takım prim şartlarını yerine getirdiği taktirde, bir süre işsizlik maaşı adı altında ödenek sağlıyor. Eğer işçi işinden kendi rızası ile ayrılır ise ve adına düzenlenen işten çıkış bildirgesi 03 koduyla Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilir ise, işçi diğer tüm şartları yerine getirse dahi, işsizlik maaşından faydalanma şansı bulunmamaktadır. Bknzİşsizlik maaşı ile ilgili her şey

Özetlememiz gerekir ise şayet;

  • E-devlette hizmet dökümüzden göreceğiniz, 03 koduyla işten çıkarılma; Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi yani istifa anlamına gelmektedir.
  • İşçi bu işlemi yapmadan önce, iş yerinde ki kıdemine göre, işverenine 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 17. maddesi gereğince yazılı bildirim yapmak zorundadır.
  • İşçi 03 koduyla işten çıkarılır ise, kendisine kıdem tazminatı ödemesi yapılmaz.
  • İşçi 03 koduyla işten çıkarılır ise, hiçbir şekilde işsizlik maaşından faydalanamaz.
03 koduyla işten çıkarma

Cevap