İşkur kayıtlı işçinin işe giriş bildirgesi

gif,GIF89a%01%00%01%00%80%00%00%00%00%00%FF%FF%FF%21%F9%04%01%00%00%00%00%2C%00%00%00%00%01%00%01%00%00%02%01D%00%3B - İşkur kayıtlı işçinin işe giriş bildirgesi

İşkur kayıtlı işçinin işe giriş bildirgesi

 

Soru: Merhaba, işkur kayıtlı bir işçiyi işe alıyoruz. Teşvikten faydalanmak için nelere dikkat etmem gerekiyor? İşe giriş bildirgesinde ekstra belirtmem gereken bir şey var mı? Teşekkür ederim, iyi çalışmalar.

Cevap:

Merhabalar,

İşkur kayıtlı bir işçinin işe giriş bildirgesini düzenlerken ekstra bir işlem yapmayacaksınız. Her zaman işe giriş bildirgesini nasıl düzenliyorsanız gene aynı şekilde işlem yapacaksınız. Bknzİşe giriş bildirgesi nasıl düzenlenir?

İşkur kayıtlı işçinin işe giriş bildirgesi

Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerince/Sosyal Güvenlik Merkezlerince yapılacak İşlemler 4447 sayılı Kanunun geçici 10. maddesi kapsamına giren sigortalılardan dolayı sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılabilmesi için, işverenlerce E-Sigorta kanalıyla başvuruda bulunulması gerekmektedir.

İşverenlerce kapsama giren sigortalılara ilişkin E-Sigorta kanalıyla yapılacak başvurular, www.sgk.gov.tr adresinden E-Bildirge bölümünden, erişilen “4447/Geç.10.md. Sigortalı Giriş” seçeneği vasıtasıyla yapılacaktır.

Bu işlemin nasıl yapıldığını öğrenmek için 4447/Geç.10.md. Sigortalı Giriş başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.

Teşvikten faydalanmak için E-bildirge‘nin nasıl verileceği konusunda bilgi sahibi olmak için E-bildirge ekranında teşvik seçimi başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.

İşe giriş bildirgesinin verilme süreleri

Sigortalı nakil işlemlerinde işe giriş ve çıkış bildirgelerine dikkat

Kısmi süreli çalışan için işe giriş bildirgesi nasıl düzenlenir?

Stajerlerin işe giriş bildirgesi nasıl düzenlenir?

İşe giriş bildirgesi sigorta kodu hatası

İşe giriş bildirgelerinde referans kodu

4447 sayılı Kanunun Geçici 19 ve 21. maddeleri kapsamında uygulanmaktadır.

İşkur kayıtlı işçinin işe giriş bildirgesi 

 

Sigortalı yönünden aranılan şartlar:

Sigortalıların;

 • İşe alındıkları aydan önceki üç ayda 10 günden fazla 5510/4-a,b,c kapsamında sigortalılıklarının bulunmaması,
 • İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması,
 • 01/01/2018 ile 31/12/2020 tarihleri arasında özel sektör işverenlerince istihdam edilmeleri,
  gerekmektedir.

İşyeri yönünden aranılan şartlar:

İşyerlerinin;

 • Özel sektör işverenine ait olması,
 • Sigortalının işe giriş tarihinden önceki takvim yılına ilişkin işe alındıkları iş yerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar prim hizmet beyannamelerindeki ortalamaya ilave olarak çalıştırılması,
 • Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilmesi,
 • Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,
 • Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,
 • Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması,

Gerekmektedir.

Ne kadar destek sağlanacak?

Destek tutarı, işyerinin faaliyette bulunduğu sektöre göre farklı hesaplanacaktır.

 • İmalat veya bilişim sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerinde ilgili döneme ait günlük brüt asgari ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, ilave istihdam edilecek her bir sigortalının 5.412 TL’ye kadarki prime esas kazanç tutarı için ödeyecekleri tüm primler (761,06 ila 2.029,50 TL) ile 121,95 TL’lik damga ve gelir vergisi karşılanacaktır. (Toplamda 883,01 ila 2.151,45 TL)
 • Diğer sektörlerde faaliyet gösteren iş erlerinde ilave istihdam edilecek her bir sigortalı prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak tüm primler 761,06 TL ile 121,95 TL’lik damga ve gelir vergisi karşılanacaktır. (Toplamda 883,01 TL)

 Destek Süresi

– 2020/Aralık ayı aşılmamak kaydıyla, destek süresi 01/01/2018 ile 31/12/2020 tarihleri arasında istihdam edilen her bir sigortalı için 12 aydır. Ancak istihdam edilen sigortalının, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek, 18 yaşından büyük kadın veya Kuruma kayıtlı engelli olması durumunda destek 18 ay süreyle uygulanacaktır.

• Ek Kurallar

 • Bilişim sektöründe destekten yararlanacak iş yerlerini belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.
 • 01/01/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu‘nu kapsamına alınan iş yerleri ile daha önce tescil edildiği halde ortalama sigortalı sayısının hesaplandığı yılda sigortalı çalıştırmayan işleri; 01/01/2018 tarihinden sonra ilk defa sigortalı bildiriminde bulunulan ayı takip eden üçüncü aydan itibaren 12 veya 18 ay süreyle bu destekten yararlandırılır.
 • Bu teşvikten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanılamaz.
İşkur kayıtlı işçinin işe giriş bildirgesi

 

classic.svg?mailpoet version=3.77 - İşkur kayıtlı işçinin işe giriş bildirgesi

Abonelik!

+2000 abone arasına katılın. İlk sizin haberiniz olsun.

Asla istenmeyen posta göndermeyeceğimize söz veriyoruz. Daha fazla bilgi için gizlilik politikamıza göz atın.

Cevap yok

Cevap