Kategori: 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

 

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Sigortalı Sayılanlar

Bazı sigorta kollarının uygulanacağı sigortalılar

Sigortalı sayılmayanlar

Sigortalılığın başlangıcı

Sigorta bildirimi ve tescili

Sigortalılığın sona ermesi

Sigortalıların işi gereği geçici olarak yurt dışında bulunması

İKİNCİ BÖLÜM

İşyerleri ve İşverenlere İlişkin Hükümler

İşyeri, işyerinin bildirilmesi, devri, intikali ve nakli

İşveren, işveren vekili, geçici iş ilişkisi kurulan işveren ve alt işveren

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Hizmet Akdiyle veya Kendi Adına ve Hesabına Bağımsız Çalışan Sigortalıların Tabi Olduğu Kısa Vadeli Sigorta Hükümleri

İş Kazasının tanımı, bildirimi ve soruşturulması

Meslek hastalığının tanımı, bildirimi ve soruşturulması

Hastalık ve analık hali

İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortasından sağlanan haklar

Ödenek ve gelirlere esas tutulacak günlük kazanç

Geçici iş görememezlik ödeneği

Sürekli iş görememezlik gelirine hak kazanma, hesaplanması, başlangıcı ve birden çok iş kazası ve meslek hastalığı hali

Hak sahiplerine gelir bağlanması, evlenme ve cenaze ödeneği

İş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık bakımından işverenin ve üçüncü kişilerin sorumluluğu

Sigortalının kendisinden kaynaklanan sebeplerle tedavi süresinin uzaması ve iş göremezliğin artması

Süresinde bildirilmeyen sigortalıktan doğan sorumluluk

Kısa vadeli sigorta kolların da dikkate alınmayan süreler

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Uzun Vadeli Sigorta Hükümleri

Malül sayılma

Malüllük sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları

Malüllük aylığının hesaplanması, başlangıcı, kesilmesi ve yeniden bağlanması

Yaşlılık sigortasından sağlanan haklar ve yararlanma şartları

Yaşlılık aylığının hesaplanması

Yaşlılık aylığının başlangıcı, kesilmesi veya sosya güvenlik destek priminin ödenmesi

Yaşlılık toptan ödemesi ve ihya

Ölüm sigortasında sağlanan haklar ve yararlanma şartları

Ölüm sigortasından bağlanacak aylık hesaplanması

Ölüm aylığının hak sahiplerine paylaştırılması

Hak sahiplerinin aylıklarının başlangıcı, kesilmesi ve yeniden bağlanması

Ölüme bağlı toptan ödeme ve ihya

Evlenme ve cenaze ödeneği

Uzun vadeli sigorta kolları bakımından sigortalılık süresi

Uzun vadeli sigorta kolları bakımından üçüncü kişinin sorumluluğu

Fiili hizmet süresi zammı

Sigortalıların borçlanabileceği süreler

Bildirim

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

SGK artık bu ilaçların parasını ödeyecek

SGK artık bu ilaçların parasını ödeyecek

SGK artık bu ilaçların parasını ödeyecek Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Genel Sağlık Sigortası (GSS) Sağlık Uygulama Tebliği’nde değişiklikler Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. SGK’dan yapılan açıklamada, değişikliklerle SGK’dan hizmet alan vatandaşların daha kaliteli, ulaşılabilir ve hızlı hizmet almalarının sağlandığı vurgulandı. Ödeme listesinde olmayan ve yurt dışından getirtilen bazı ilaçların da bu tebliğle birlikte ödeme listesine […]

Analık izni veya ücretsiz izin sonrası kısmi süreli çalışmalar hakkında yönetmelik

Analık izni veya ücretsiz izin sonrası kısmi süreli çalışma yönetmeliği

  ANALIK İZNİ VEYA ÜCRETSİZ İZİN SONRASI YAPILACAK KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMALAR HAKKINDA YÖNETMELİK I. BÖLÜM (Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar) Amaç Kapsam Dayanak Tanımlar II. BÖLÜM (Analık İzni ve Ücretsiz İzne İlişkin Esaslar) Analık izni hakkı Çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin hakkı Altı aya kadar ücretsiz izin hakkı III. BÖLÜM (Kısmi Süreli Çalışmanın Süresi, Şekli ve Şartları) Kısmi […]

SGK yüzde beşlik indirimden nasıl faydalanılır?

SGK yüzde beşlik indirimden nasıl faydalanılır?

SGK yüzde beşlik indirimden nasıl faydalanılır?   Soru: Merhaba, otomotiv sektöründeyim ve 16 tane çalışanım mevcut. Bir yakınım ile Sosyal Güvenlik üzerine konuşurken kendisi SGK’nın sigorta primleri üzerinden yüzde 5’lik bir indiriminden söz etti. Bildiğim kadarı ile biz şirket olarak bu indirimden faydalanmıyoruz. Bunun için ne yapmam gerekli? SGK yüzde beşlik indirimden nasıl faydalanılır? Sosyal Güvenlik […]

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Kapsam Tanımlar İKİNCİ KISIM Sosyal Sigorta Hükümleri BİRİNCİ BÖLÜM Sigortalılara İlişkin Hükümler Sigortalı Sayılanlar Bazı sigorta kollarının uygulanacağı sigortalılar Sigortalı sayılmayanlar Sigortalılığın başlangıcı Sigorta bildirimi ve tescili Sigortalılığın sona ermesi Sigortalıların işi gereği geçici olarak yurt dışında bulunması İKİNCİ […]Tüm hakkı saklıdır..Çalışma Hayatı © 2015-2018 DMCA.com Protection Status Hakkımızda İletişim Gizlilik Politikası Site Haritası
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.