noyorumlar

4447/Geç.10.md. Sigortalı Giriş

SGK sigortalı prim desteği ve SGK teşvik uygulamaları

Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerince/Sosyal Güvenlik Merkezlerince Yapılacak İşlemler 4447 sayılı Kanunun geçici 10. maddesi kapsamına giren sigortalılardan dolayı sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılabilmesi için, İşverenlerce E-Sigorta kanalıyla başvuruda bulunulması gerekmektedir.

İşverenlerce kapsama giren sigortalılara ilişkin E-Sigorta kanalıyla yapılacak başvurular, www.sgk.gov.tr adresinden E-Bildirge bölümünden, erişilen “4447/Geç.10.md. Sigortalı Giriş” seçeneği vasıtasıyla yapılacaktır.

Uygulamayı kullanmak için ilk önce;

www.sgk.gov.tr adresine giriş yapıyoruz ve sırasıyla;

 • E-SGK,
 • E-Bildirge,
 • Uygulamaya giriş,

bölümlerini tıklayarak ilgili sayfamızı açıyoruz.

 

e bildirge şifre - 4447/Geç.10.md. Sigortalı Giriş

4447/Geç.10.md. Sigortalı Giriş

 

Yukarıda görmüş olduğunuz ekrana sırasıyla;

 • Kullanıcı adımızı,
 • Sistem şifremizi,
 • İş yeri şifremizi,
 • Güvenlik anahtarını,

Yazarak, girişi tıklıyoruz.

 

teşfik - 4447/Geç.10.md. Sigortalı Giriş

4447/Geç.10.md. Sigortalı Giriş

 

 

Başarılı bir şekilde sisteme giriş yaptıktan sonra ” 4447/Geç.10.md. Sigortalı Giriş ” bölümünü tıklıyoruz.

yararlanamaz 1024x380 - 4447/Geç.10.md. Sigortalı Giriş

4447/Geç.10.md. Sigortalı Giriş

 

Yukarıda ki ekran görüntüsünden de anlaşılacağı gibi şuan sistemdeyiz.

Yukarıda ki ekran görüntüsünde sisteme kayıtlı olan ve teşvikten yararlanma şansınız olan personellerininiz bir kısmını göreceksiniz.

Yukarıda ki biz kırmızı ile işaretlediğimiz bölümde olduğu gibi siz de sisteme girdiğiniz zaman, “ kişi için geçici 10.madde teşvik kapsamından daha önce çalıştığı bir işyeri üzerinden başvurulmuştur. Başvuru yapılamaz.”  ibaresi gördüğünüz işçileriniz için ne yazık ki tekrardan başvuru yapmanız söz konusu değildir. Siz ” kişinin teşvik kanunu kapsamına uygunluğunu inceleyiniz.” yazan işçileriniz ile ilgili işlem yapmak durumundasınız.

 

 

 

incele 1024x226 - 4447/Geç.10.md. Sigortalı Giriş

4447/Geç.10.md. Sigortalı Giriş

 

 

inceleme1 - 4447/Geç.10.md. Sigortalı Giriş

4447/Geç.10.md. Sigortalı Giriş

 

 

Söz konusu ekran vasıtasıyla yapılacak olan girişlerde, sigortalının işe giriş tarihi itibariyle;

 • Altı aylık süre içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilen aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı olup olmadığı,
 • Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olup olmadığı,
 • 18 yaşından büyük olup olmadığı,
 • 29 yaşından (erkek olması halinde) büyük olup olmadığı,
 • Bahse konu destek kapsamında daha önce bildirilip bildirilmediği,
 • Türkiye İş Kurumunca düzenlenen İş gücü yetiştirme kurslarını bitirip bitirmediği  hususu sistem tarafından kontrol edileceği gibi, işverenlerce beyan edilen bilgilere göre destekten yararlanılacak olan süre de yine sistem tarafından belirlenecektir.

Ancak, kapsama giren sigortalıların ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılıp çalıştırılmadığı hususu aylık prim ve hizmet belgesinin Kuruma gönderilmesi sırasında tespit edilemediği için, bu husus, aylık prim ve hizmet belgesinin yasal verilme süresi sona erdikten sonra, aynı iş yerinden aynı aya ilişkin verilen tüm aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı kontrol edilmek suretiyle tespit edilecektir. Dolayısıyla, kapsama giren sigortalıları, ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırmadıkları halde anılan maddede öngörülen destekten yersiz yararlanan işverenlerin listesi sistemden alınarak, daha önce Hazineden ve İşsizlik Sigortası Fonundan yersiz olarak karşılanmış prim tutarları gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenlerden tahsil edilecektir.

İşverenler tarafından, E-Sigorta kanalıyla yapılacak olan müracaatlar sırasında, yeni işe alınan sigortalılardan Türkiye İş Kurumu’nca düzenlenen iş gücü yetiştirme kursunu bitirmiş olanlarının, hangi meslek kursunu, hangi tarihte bitirmiş olduğu Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından elektronik ortamda sorgulanmaktadır. Bu neden ile E-Sigorta kanalı ile yapılan müracatlar sırasında kapsama giren sigortalıların Türkiye İş Kurumu tarafınca düzenlenen iş gücü yetiştirme kursunu bitirmiş olduğu beyanında bulunulması halinde işverenlerin Sosyal Güvenlik Müdürlüğü‘nden herhangi bir belge ibraz etmesine gerek bulunmamaktadır.

 

4447/Geç.10.md. Sigortalı Giriş

Cevap