no comments

Stajyerlerin işe giriş bildirgesi nasıl düzenlenir?

Stajyerlerin işe giriş bildirgesi nasıl düzenlenir?

Stajyerlerin işe giriş bildirgesi nasıl düzenlenir?

 

Soru: Merhaba, benim size bir kaç sorum olacak. Stajyerlerin işe giriş bildirgesini kim düzenlemektedir? Stajyerlerin sigorta primlerini kim öder? Ayrıyeten stajyerler için işe giriş bildirgesi düzenler iken, diğer çalışanlar için düzenlediğimiz işe giriş bildirgesinden farklı ne yapacağız? Yardımcı olursanız sevinirim, iyi akşamlar.

Cevap: Merhabalar,

Stajyerler, 4857 Sayılı  İş Kanunu‘na ve özlük hakları bakımından da 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu‘na tabi “işçi” statüsündeki kişiler değillerdir.. 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa tabi olarak staj yapan stajyerlere, yürürlükteki asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde ise yüzde 15’inden az ücret ödenemez.

Bu ödemeler, SGK bildirimleri okul tarafından yapıldığı için, SGK prim kesintilerinden ve yapılan ödeme asgari ücreti aşmadığı sürece de her türlü vergiden muaftır.

Üniversite öğrencilerinde, okudukları eğitim ve öğretim programı kapsamında zorunlu olarak staj yapması gerekenler olduğu gibi, zorunlu olarak staj yapmasına gerek olmamasına rağmen, başvurusu üzerine okul tarafından da bu stajı uygun bulunan öğrencilerde yine stajyer statüsünde değerlendirilecek ve SGK bildirimleri okul tarafından yapılacaktır. Ancak bu kişiler 3308 S. Mesleki Eğitim Kanunu çerçevesinde olmayacağı için işverenlerin bu kişilere ücret ödeme zorunluluğu bulunmamaktadır. Eğer ücret ödenirse gelir vergisi ve damga vergisinin ücretlerden kesilmesi gereklidir.
Stajyerler adına sadece iş kazaları ve meslek hastalıkları ile hastalık sigortaları uygulanır. SGK işe giriş bildirgeleri de kayıtlı oldukları eğitim ve öğretim kurumu tarafından yapıldığından, ücretleri staj yaptıkları işyerleri tarafından ödenirken, sigorta primleri ise okulları tarafından yatırılmaktadır.

Stajyerler adına Sosyal Güvenlik Kurumu’na elektronik ortamda verilen işe giriş bildirgesi düzenler iken farklı bir uygulama söz konusu değil. Sadece, stajyerler diğer çalışanlar gibi ” tüm sigorta kollarına tabii ” olmadıkları için, sigortalı kolu bölümün de 19- Stajyer kodunu seçip bildirgeyi onaylanamanız yeterli.

İşe giriş bildirgesi nasıl düzenlenir?

E-bildirge düzenler iken 22 numaralı kod kullanılmalıdır.

Bilindiği gibi stajyerlerin haklarında sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanmaktadır. Böyle olunca, tüm sigorta kollarına tabi sigortalılar için kullanılan prim belgesi bunlar için kullanılmayacaktır. Meslek liseleri veya üniversiteler, zorunlu staj yapan öğrencilerini Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirge ederken yani prim belgesini verirken “22” numaralı belge kodunun kullanılması gerekmektedir.

Stajerlerin işe giriş bildirgesi nasıl düzenlenir?

Cevap

*

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.