noyorumlar

İşçi özlük dosyasında olması gerekenler

dosya 1535795136 1024x682 - İşçi özlük dosyasında olması gerekenler

İşçi özlük dosyasında olması gerekenler

 

İşçi özlük dosyasında olması gerekenler

Özlük dosyası, her şirketin her bir çalışan için ayrı ayrı tutması gereken, çalışana ait tüm bilgilerin bulunduğu bir nevi çalışan kayıt dosyasıdır. 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 75. maddesine göre; İşveren, çalıştırdığı her işçi için, bir özlük dosyası düzenlemek zorundadır. İşveren bu dosya da işçinin kimlik bilgilerinin yanında, kanun hükmünce belirtilen düzenlemek mecburiyetin de olduğu tüm belgeleri muhafaza etmek ve gerektiğinde yetkili memurlara göstermek zorundadır.. İşveren işveren, işçi hakkında edindiği bilgileri dürüstlük kuralları ve hukuka uygun olarak kullanmak ve gizli kalmasında işçinin haklı çıkarı bulunan bilgileri açıklamamakla yükümlüdür.

Özlük dosyası cezası ne kadardır?

Özlük dosyası düzenlemeyen işverenler için 2019 yılında uygulanacak idari para cezası 2.293,00 TL olarak açıklanmıştır. ( her işçi için )

Özlük Dosyası nasıl düzenlenmelidir?

Özlük dosyasının nasıl olması gerektiği ile ilgili olarak İş kanunumuz da herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Dolayısıyla dosyanın nasıl olacağından ziyade dosya da bulunması gereken evraklar önem arz etmektedir. Peki “İşçi özlük dosyasında olması gerekenler evraklar nelerdir?

İşçi özlük dosyasında;

* İşçi Kimlik Bilgileri

* Nüfus Cüzdanı Sureti

* İkametgah

* Diploma

* Hizmet Sözleşmesi ( Belirli, Belirsiz, Kısmi )

* Sağlık raporu

* Adli Sicil kaydı

* Yapılan ya da yapılacak fazla çalışmalar için işçiden alınan onay yazısı

* Özürlü ya da eski hükümlü ile İŞKUR kaydı

* İşin derecelerine göre periyodik olarak yapılan sağlık kontrolleri

* İş kazaları ve iş Güvenliği için işçilere dikkat etmeleri ile yasal hak ve sorumluluklarını belirten bilgilendirme yazısı

* Ağır ve Tehlikeli işlerde çalışan her personel için her sene düzenlenmesi gereken kontrol muayene evrakları

* Çalışma Belgesi ( İşten ayrılan personel için )

* Kan grubu kartı

* Varsa şayet referans ve CV’si

* Askerlik durum belgesi ( Erkekler için )

* Yıllık izin formları

* Ücretli izin formları

* Ücretsiz izin formları

* AGi formu

* İşe Giriş Bildirgesi

* İşten Çıkış Bildirgesi ( Ayrıldığı Taktirde )

* İhbar ve Kıdem Tazminatının ödendiğine dair evraklar ( Ayrıldığı Taktirde )

* İstifa Dilekçesi ( Ayrıldığı Taktirde )

* Varsa şayet işçinin çalıştığı dönemde tutulan tutanaklar

* Varsa şayet işçiye yapılan noter tebligatı

* İş akdinin feshine dair yapılan bilgilendirme yazılarının

Bulundurulması gerekmektedir.

 

İşçi özlük dosyasında olması gerekenler

Cevap