Özel hastaneden alınan rapor geçerli midir?

gif,GIF89a%01%00%01%00%80%00%00%00%00%00%FF%FF%FF%21%F9%04%01%00%00%00%00%2C%00%00%00%00%01%00%01%00%00%02%01D%00%3B - Özel hastaneden alınan rapor geçerli midir?

Özel hastaneden alınan rapor geçerli midir?

 

Soru: Merhaba, bir çalışanımız özel bir hastaneden bir haftalık rapor aldı. Biz bu raporu kabul etmek zorunda mıyız? Yoksa bu raporu herhangi bir devlet hastanesinden onaylatması gerekiyor mu? Özel hastaneden alınan rapor geçerli midir? Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim. Kolay gelsin.

Cevap:

Merhabalar,

Son dönemler de sağlıkta yaşanan olumlu gelişmeler çerçevesinde, sigortalıların sağlık yardımlarından yararlanmalarında olumlu gelişmeler yaşanmıştır. Çalışanların artık ister özel hastane, isterse de devlet veya üniversite sağlık hastanelerinden yararlanmaları mümkündür. Sizin de bildiğiniz gibi, özel hastanelerin Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşmaları olmaması halinde alınan sağlık raporlarının onay şartının aranması bir çok sigortalıyı mağdur etmekteydi. SGK uygulamalarında uzunca bir süre Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin “Sigortalılara Verilecek İstirahatler” başlıklı 39. maddesinin birinci fıkrası gereğince istirahat raporlarının SGK ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenmesi şartı uygulanmış bulunmaktadır.

Özel hastaneden alınan rapor geçerli midir?

Bu uygulama kapsamında SGK ile sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucuları tarafından verilen ve istirahat süresi 10 günü geçmeyen raporlar, SGK ile sözleşmeli resmi sağlık hizmeti sunucusu hekimi tarafından, 10 günü aşan raporlar ise SGK ile sözleşmeli resmî sağlık hizmeti sunucusu sağlık kurulunca onandığı takdirde geçerli sayılmaktaydı. Söz konusu bu onay prosedürü 03.05.2014 tarih ve 28989 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik sonrasında değişmiş ve sağlık raporlarının geçerliliği için sözleşmeli kuruluşlardan onay prosedürü kaldırılmış bulunmaktadır. Yeni düzenlemenin nasıl olacağı ile ilgili teknik ve hukuki ayrıntılar Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından çıkartılan 13.08.2014 tarih ve 2014/23 sayılı Genelge ile açıklığa kavuşturulmuş, uygulamadaki soru işaretleri giderilmiştir.

Özel hastaneden alınan raporlar E-rapor sisteminde de görüntülenebilecek.

Normal şartlarda sadece Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yetkilendirdiği sağlık kuruluşlarından alınan raporların gözüktüğü E-rapor sisteminde bundan sonra artık özel hastanelerden alınan raporlar da görüntülenebilecek. İşverenler elektronik rapor onayı verebilecek.

Sözleşmesiz özel sağlık hizmet sunucusu hekimleri tarafından düzenlenen iş kazası, hastalık ve analık istirahat raporlarının elektronik ortamda E-Ödenek programı üzerinden kuruma gönderilmesi sağlanacaktır.

Raporlar alınan yetki ile E- Ödenek programı üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu’na  gönderebileceği gibi kağıt ortamından da gönderilebilecektir. Yönetmelik değişiklik tarihi olan 03/05/2014 tarihinden sonra kurumla sözleşmesiz sağlık hizmet sunucuları tarafından elektronik ortamda düzenlenen raporlar E-Ödenek programı üzerinden Kurum kayıtlarına intikal ettirilecektir.

Kağıt ortamında düzenlenen raporlar ise, Yönetmeliğin 39. maddesinin sekizinci fıkrasında belirtildiği şekilde bir üst yazı ekinde ilgili Kurum birimlerine gönderilecektir. Bu neden ile işçinizin özel hastaneden almış olduğu rapor geçerlidir. İşveren olarak size verilen bu raporu kabul etmek durumundasınız. İşçinizin özel hastanede almış olduğu raporu, devlet hastanelerinden onaylatmasını istemenize gerek bulunmamaktadır, raporu işleme alabilirsiniz.

Özel hastaneden alınan rapor geçerli midir?
classic.svg?mailpoet version=3.77 - Özel hastaneden alınan rapor geçerli midir?

Abonelik!

+2000 abone arasına katılın. İlk sizin haberiniz olsun.

Asla istenmeyen posta göndermeyeceğimize söz veriyoruz. Daha fazla bilgi için gizlilik politikamıza göz atın.

4 Yorumlar

  1. Aydin
    • admin
  2. Mahmut
    • admin

Cevap