İşe giriş bildirgesinin verilme süreleri

İşe giriş bildirgesinin verilme süreleri

İşe giriş bildirgesinin verilme süreleri

İşe giriş bildirgesinin verilme süreleri

İşverenler, işe giriş ve çıkış işlemlerini Sosyal Güvenlik Kurumu’na E-SGK kanalıyla elektronik ortamda göndermekle yükümlüdür. İşe girişler en geç personelin işe giriş tarihinden bir gün öncesinde Sosyal Güvenlik Kurumu‘na elektronik ortamda bildirilmekte olup, işe girişi yasal süresinde bildirilmeyenler hakkında cezai işlem uygulanmaktadır. Bu nedenle işverenler İşe giriş bildirgesinin verilme süreleri’ne önem vermek zorundadır.

Bu durum, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu‘nun 8. maddesi 4/a kapsamı 7. maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde “işverenler sigortalı sayılan kişileri belirtilen sigortalılık başlangıç tarihinden önce, sigortalı işe giriş bildirgesi ile Kuruma bildirmekle yükümlüdür.” ifadeleri ile hüküm altına alınmıştır.

Gelin dilerseniz işe giriş bildirgesi‘nin hangi durumlar da ve en geç verilmesi gereken son tarihlere birlikte göz atalım.

İşe giriş bildirgesi en geç bir gün önce verilmelidir

Biraz önce de bahsettiğimiz gibi, işe giriş bildirgelerini sigortalının çalışmaya başlamadan önce en geç bir gün öncesine kadar elektronik ortamda Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilmesi gerekmektedir.

İnşaat, Tarım ve Hayvancılık Sektöründe işe giriş bildirgesi

İnşaat, Balıkçılık ve Tarım üzerine faaliyet gösteren İş yerlerinde sigortalının işe başlayacağı tarihte işe giriş bildirgesi Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilebilir.

Resmi tatil günlerinde işe giriş bildirgesi

Sigortalının adına verilmesi gereken işe giriş bildirgesinin verilmesi gerekirken son günün resmi tatil gününe gelmesi halinde, işe giriş bildirgesi sigortalının iş başı yapacağı gün verilmesinin bir sakıncası bulunmamaktadır.

Yeni açılışı yapılan şirketlerin işe giriş bildirgesi

Aktif olarak çalışmaya devam eden iş yerlerinde işe giriş bildirgeleri işe giriş tarihinden bir gün öncesinde yapılabiliyorken, ( Tarım, balıkçılık ve hayvancılık sektörleri hariç ) yeni açılan iş yerleri için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından esneklik imkanı tanınmıştır. İşverenlerin ilk defa iş yeri bildirgesi vereceği iş yerleri için, (iş yeri açılışında en az bir  personel bildirmek şartı ile) ilk işe girecek sigortalıları, ilk bir ay içerisinde bildirme olanağı mümkündür.

Örnek vermek gerekir ise;

İlk defa iş yeri bildirgesi verilerek 01 Haziran tarihinde açılan bir iş yerinde, diğer tüm personellerin işe giriş bildirgesi 30 Haziran tarihine kadar yapılmasının bir sakıncası bulunmamaktadır. Bu işlem yeni açılışı yapılan iş yerleri için geçerlidir ve yapılan bu işlem neticesinde işveren  herhangi bir idari para cezası ile karşılaşmaz.

Aynı işverene ait başka şubeye nakil işlemlerinde işe giriş bildirgeleri

Aynı işverene bağlı iş yerlerinde nakil işlemleri için giriş yapılacak personellerin en geç ilk bir ay içerisinde bildirilmesi mümkündür. Personelin mevcutta çalıştığı iş yerinden, aynı işverene bağlı bir başka iş yerine nakil yoluyla geçişinde de işe giriş bildirimi yapılması gerekmektedir. Bu geçiş aynı işverene bağlı iş yerleri arasında olacağından, işe giriş işleminin Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirimi için bir aylık süre tanınmıştır.

Örnek vermek gerekir ise;

01 Haziran tarihinde aynı işverenin diğer iş yerine nakil olan çalışanın yeni iş yerinde işe giriş bildirimi Kuruma en geç 30 Haziran tarihine kadar bildirilebilir. Bu işlemleri yaparken işverenler sigortalı çıkış ve işe giriş bildirgelerinde bir takım durumlara dikkat etmeleri gerekmektedir. Bunlardan bir tanesi sigortalının ” nakil ” nedeniyle, düzenlenen işten çıkış bildirgesinde, ” nakil gideceği yeni iş yerinin sicil numarasının ” beyan edilmesidir. Ayrıca, sigortalılar adına nakil işleminin tamamlanması için verilen işe giriş bildirgelerinde bu sefer de sigortalının ” nakil geldiği eski iş yerinin sigorta sicil numarası ” beyan edilmelidir. Ayrıca, işe giriş bildirimi yaparken istisnalar bölümünden nakil yoluyla işe girişin yapıldığını belirten seçeneğin işaretlenmiş olması gerekmektedir.

Detaylı bilgi için; Sigortalı nakil işlemlerinde işe giriş ve çıkış bildirgelerine dikkat başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.

Pazartesi günü verilen işe giriş bildirgeleri

Sigortalının iş başı tarihi pazartesi günü ise bu sefer de hafta sonu resmi tatil olması nedeniyle Pazartesi günü (işe başladığı gün) işe giriş bildirgesi verilmesi mümkündür. Normal şartlarda işe giriş tarihinden bir gün öncesinde yapılması gereken iş yerlerinde  işe giriş bildiriminin pazar günü tatil olmasından dolayı yapılamayacağı için sadece pazartesi günleri için geçerli olmak üzere, işe giriş bildirgesi pazartesi günü işe giren bir sigortalı için aynı gün Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilebilmektedir.

İşe giriş bildirgesi vermemenin cezası ne kadardır?

Pazar günü iş başı yapanler için işe giriş bildirgesi

İşbaşı tarihi Pazar gününe (Hafta Tatili) denk gelen işe girişlerde, işe girişi Kuruma Pazartesi günü bildirilebilmektedir. Bu durum, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Yasası’nın 9. maddesinde 25.08.1999 tarih ve 4447 sayılı Yasa ile yapılan ve 08.09.1999 tarihinde yürürlüğe giren değişiklik ile Pazar günü çalışmaya başlayan sigortalıya ilişkin sigortalı işe giriş bildirgesinin Pazartesi günü Kuruma verilmesi halinde, bildirge süresi içinde verildiği şeklinde yorumlanmaktadır. 

Pazar günü  işe başlayan sigortalılara ait işe giriş bildirgeleri, İnşaat, balıkçılık, tarım ve hayvancılık iş yerlerinde işe alınanlar da dahil olmak üzere en geç pazartesi günü saat 23:59’a kadar verilebilmektedir.

Yabancı ülkelere sefer yapan ulaştırma araçlarında işe girişlerin bildirimleri

Yabancı ülkelere sefer yapan ulaştırma araçlarına sefer esnasında alınarak çalıştırılan personellerin çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç söz konusu bir aylık sürenin dolduğu tarihe kadar işe giriş işlemi gerçekleştirilebilmektedir.

İşe giriş bildirgesi nasıl düzenlenir?

İşe giriş bildirgesinin verilme süreleri

 

Cevap

*