Aylık Prim ve Hizmet Belgesi nedir?

Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Nedir?

Aylık Prim ve Hizmet belgesi, 5510 sayılı Kanunun 4.maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında sigortalı çalıştıran özel nitelikteki iş yeri işverenleri/aracı/sigortalıyı geçici olarak devir alanlarca en geç belgenin ilişkin olduğu ayı izleyen ayın 23’ünde, Sosyal Güvenlik Kurumu’na elektronik ortamda verilmesi gereken, çalışan sigortalılara ait hizmet ve prim bilgilerini gösteren , işveren açısından da o ay için ödeyeceği primin tahakkukunu gösteren belgedir.

Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Düzenlenirken şu aşamalara dikkat edilmesi gerekmektedir:

a) Aylık prim ve hizmet belgesinin mahiyeti bölümü, belgenin asıl, ek veya iptal nitelikte olduğuna, ait olduğu yıl/ay bölümü, belgenin ilişkin olduğu yıl/aya, düzenlenmesine esas kanun numarası bölümü, tabi olunan kanuna, bakılarak düzenlenir.

b) Belge türü bölümüne, sigortalıların çalışmalarının niteliğine uygun olan aşağıda belirtilen iki haneli kodlardan birisi yazılır.

 • Hizmet Akdi İle Tüm Sigorta Kollarına Tabi Çalışanlar (Yabancı uyruklu sigortalılar dahil),
 • Sosyal Güvenlik Destek Primine Tabi Çalışanlar,
 • Yer Altında Sürekli Çalışanlar (Maden iş yerlerinde 1/10/2008 öncesi çalışması olanlar için)
 • Yer Altında Gruplu Çalışanlar (Maden iş yerlerinde 1/10/2008 öncesi çalışması olanlar için)
 • Yer Üstü Gruplu Çalışanlar (Maden iş yerlerinde 1/10/2008 öncesi çalışması olanlar için)
 • 3308 Sayılı Kanunda Belirtilen Aday Çırak, Çırak ve İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören Öğrencilerden Bakmakla Yükümlü Olunanlar,
 • Geçici 20 nci Maddeye Tabi Olanlar,
 • Tüm Sigorta Kollarına Tabi Olup İşsizlik Sigortası Primi Kesilmeyenler,
 • Libya’da Çalışanlar,
 • Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri Bünyesinde Oluşturulan Tesis Atölye ve Benzeri Ünitelerde Çalıştırılan Hükümlü ve Tutuklular,
 • İstisna Akdine İstinaden Almanya’ya Götürülen Türk İşçiler,
 • Türk İşverenler Tarafından Sosyal Güvenlik Sözleşmesi İmzalanmamış Ülkelere Götürülerek Çalıştırılan Türk İşçileri,
 • Meslek Liselerinde Okumakta İken veya Yüksek Öğrenimleri Sırasında Staja Tabi Tutulan Öğrenciler ile 2547 Sayılı Kanun Uyarınca Üniversitelerde Kısmi Zamanlı Çalıştırılan Öğrencilerden Bakmakla Yükümlü Olunanlar,
 • Harp Malulleri İle 3713 ve 2330 Sayılı Kanunlara Göre Vazife Malullüğü Aylığı Alanlardan Kısa Vadeli Sigorta Kollarına Tabi Olanlar,
 • Harp Malulleri İle 3713 ve 2330 Sayılı Kanunlara Göre Vazife Malullüğü Aylığı Alanlardan Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Kolları,
 • Türkiye İş Kurumu Tarafından Düzenlenen Eğitimlere Katılan Kursiyerlerden Bakmakla Yükümlü Olunanlar,
 • 4046 Sayılı Kanunun 21 İnci Maddesi Kapsamında İş Kaybı Tazminatı Alanlar,
 • Tüm Sigorta Kollarına Tabi Çalışıp 60 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar,
 • İşsizlik Sigortası Hariç 60 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar,
 • Harp Malulleri İle 3713 Ve 2330 Sayılı Kanunlara Göre Vazife Malullüğü Aylığı Alanlardan Kısa Ve Uzun Vadeli Sigorta Kollarına Tabi Olup 60 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar,
 • Tüm Sigorta Kollarına Tabi Çalışıp 90 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar,
 • İşsizlik Sigortası Hariç 90 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar,
 • Harp Malulleri İle 3713 ve 2330 Sayılı Kanunlara Göre Vazife Malullüğü Aylığı Alanlardan Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Kollarına Tabi Olup 90 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar,
 • Tüm Sigorta Kollarına Tabi Çalışıp 180 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar,
 • İşsizlik Sigortası Hariç 180 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar,
 • Harp Malulleri İle 3713 ve 2330 Sayılı Kanunlara Göre Vazife Malullüğü Aylığı Alanlardan Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Kollarına Tabi Olup 180 Gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Çalışanlar,
 • Birleşik Krallıkta İkamet Edenler ve İsviçre Vatandaşı Olanlardan Uzun Vadeli Sigorta Kolunun Uygulanmasını Talep Etmeyenler,
 • Kamu İdarelerinde İş Akdi Askıda Olanlar,
 • 3308 Sayılı Kanunda Belirtilen Aday Çırak, Çırak ve İşletmelerde Mesleki Eğitim Gören Öğrencilerden Bakmakla Yükümlü Olunmayanlar,
 • Meslek Liselerinde Okumakta İken veya Yüksek Öğrenimleri Sırasında Staja Tabi Tutulan Öğrenciler İle 2547 Sayılı Kanun Uyarınca Üniversitelerde Kısmi Zamanlı Çalıştırılan Öğrencilerden Bakmakla Yükümlü Olunmayanlar,
 • Türkiye İş Kurumu Tarafından Düzenlenen Eğitimlere Katılan Kursiyerlerden Bakmakla Yükümlü Olunmayanlar 90 İtibari Hizmet Süresine Tabi Olarak Çalışanlar 91 60 gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Olanlardan İtibari Hizmet Süresine Tabi Olarak Çalışanlar 92 90 gün Fiili Hizmet Süresi Zammına Tabi Olanlardan İtibari Hizmet Süresine Tabi Olarak Çalışanlar,

c) Sosyal Güvenlik Sicil Numarası bölümüne, T.C. uyruklu sigortalılar için T.C. kimlik numaraları, yabancı uyruklu sigortalılar için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce verilen 9 ile başlayan 11 haneli numara yazılır.

d) Prim ödeme günü bölümüne, sigortalıların ay içinde ücret almaya hak kazandıkları gün sayıları yazılır.Sigortalının ay içinde tam çalışması halinde, ayın 28, 29 veya 31 gün çektiğine bakılmaksızın gün sayısı 30 gün olarak dikkate alınır.

e) Prime Esas Kazanç bölümünün Hak Edilen Ücret kısmına, sigortalıların ay içindeki çalışmaları nedeniyle hak ettikleri ücretlerinin; Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki İstihkak kısmına, sigortalılara, prim, ikramiye gibi istihkaklardan ilgili ay içinde yapılan ödemelerin brüt toplamı yazılır.

f) İşe giriş tarihi bölümüne, ay içinde işe giren sigortalıların işe giriş tarihleri; işten çıkış tarihi bölümüne ise ay içinde işten ayrılan sigortalıların işten ayrıldığı tarih yazılır.

g) Eksik gün sayısı bölümüne ay içinde bazı iş günlerinde çalıştırılmayan ve çalıştırılmadığı günler için ücret ödenmeyen sigortalıların eksik gün sayıları yazılır.

Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile ilgili diğer konulara da göz atabilirsiniz.

E-bildirge nasıl düzenlenir?

E-bildirge ek belge nasıl düzenlenir?

E-bildirge iptal işlemi nasıl yapılır?

 

Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Nedir?

Cevap yok

Cevap