İş kazası bildirmeme cezası

gif,GIF89a%01%00%01%00%80%00%00%00%00%00%FF%FF%FF%21%F9%04%01%00%00%00%00%2C%00%00%00%00%01%00%01%00%00%02%01D%00%3B - İş kazası bildirmeme cezası

İş kazası bildirmeme cezası

İş kazası bildirmeme cezası

İşverenler firmalarda gerçekleşen olası bir iş kazası sonrasında, olayın küçük ya da büyük olması ile ilgilenmemekte ve gerekli sorumluluklarını yerine getirmek ile mükelleftir. Bu sorumluluklardan bir tanesi de iş kazasının gerçekleştiği tarihten itibaren 3 iş günü içerisinde elektronik ortamda Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılması gereken iş kazası bildirimidir.

Hangi haller iş kazasıdır?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 13. maddesinde sayılan hallerde meydana gelen ve sigortalıyı olaydan hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hale getiren olaylar iş kazası sayılmaktadır.

Buna göre;

  • Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, işveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle,
  • Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
  • Aynı kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,
  • Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında,

Meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hale getiren olaylar iş kazası sayılmaktadır.

İşveren iş kazası bildirimi

Kazanın boyutu ne olursa olsun, işverenler nazarında bu bildirimi yapmak zorunludur. İşverenler kazanın oluş tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde bildirim yapmak ile mükelleftir.6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu md. 14 ) İşverenler bu konuda herhangi bir inisiyatife sahip değildir. Eğer işveren belirlenen talimatlar gereği iş kazası bildirimi yapmaz ya da geç yaparsa bir takım yaptırımlar ile de karşılaşacaktır. Bu yaptırımların bir tanesi de iş kazası bildirimi yapmadığı için idari para cezası olacaktır. 2021 yılında iş kazası bildirimi yapmayan işverenlere minimum 5.515,00 TL. idari para cezası uygulanacaktır.

İş kazası bildiriminin nasıl yapıldığı konusunda bilgi sahibi olmak için TIKLAYINIZ.

Uygulanacak idari para cezasının artma durumları da söz konusu. İş yerinin tehlike derecesi ve çalıştırdığı personel sayısı, iş kazası bildirimi yapılmaması durumunda cezanın daha da fazla olmasına sebep olmaktadır.

Aşağıdaki tabloda, tehlike ve personel sayılarına göre, iş kazası bildirimi yapılmaması durumunda 2021 yılında uygulanacak olan idari para cezalarını bulabilirsiniz.

İş kazası bildirmeme cezası 2021

Ceza Maddesi: 26/1-a

Çalışan Sayısı <10 Çalışanı olan işyerleri 10-49 Çalışanı olan işyerleri 50+ Çalışanı olan işyerleri
Tehlike Sınıfı Az Tehlikeli (Aynı miktarda) Tehlikeli (%25 artırılarak) Çok Tehlikeli (%50 artırılarak) Az Tehlikeli (Aynı miktarda) Tehlikeli (%50 artırılarak) Çok Tehlikeli (%100 artırılarak) Az Tehlikeli (%50 artırılarak) Tehlikeli (%100 artırılarak) Çok Tehlikeli (%200 artırılarak)
Ceza Miktarı  5.115 6.393 7.672 5.115 7.672 10.230 7.672 10.230 15.345
İş kazası bildirmeme cezası
classic.svg?mailpoet version=3.77 - İş kazası bildirmeme cezası

Abonelik!

+2000 abone arasına katılın. İlk sizin haberiniz olsun.

Asla istenmeyen posta göndermeyeceğimize söz veriyoruz. Daha fazla bilgi için gizlilik politikamıza göz atın.

Cevap