İş Kazası bildirimi nasıl yapılır?

İş kazası bildirimi nasıl yapılır?

Planlanmadan ve beklenmeyen bir olay sonucunda gerçekleşen ve işçiyi ruhen ve bedenen sakatlık ve zarara uğratan olaylara iş kazası denilmektedir.

İş kazası sayılan durumlarda ise yapılması gereken şeyler nelerdir?

 • Bazı işverenler iş kazalarının boyutlarına göre bu konuda tercih haklarını kullanıyor, ve genellikle bildirim de bulunmuyorlar fakat, gerçekleşen bir iş kazası sonrasın da, kazanın boyutu ne olursa olsun iş yerinin bağlı bulunduğu kolluk kuvvetlerine derhal bildirim yapılması gerekir.
 • Eskiden İş kazası bildirim formu ile hem Sosyal Güvenlik Kurumu’na, hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ayrı ayrı bildirim yapmak zorundaydık. Artık böyle bir zorunluluğumuz yok. Sadece elektronik ortam da tek bir bildirim yapmamız yeterli.

İş kazası bildirimini işverenler ne kadar sürede yapmalı?

İşverenler olası bir iş kazası durumunda, kazanın oluş günden itibaren 3 ( üç ) iş günü içerisinde, İnternet üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirim yapmak zorundadır.

Peki iş kazası bildirimi elektronik ortamda nasıl yapılmaktadır?

Olası bir iş kazası sonrasında, elektronik ortamda iş kazası bildirimi yapmak için;

sgk.gov.tr adresine giriş yapıp sırasıyla,

 • E-SGK
 • İş Kazası Meslek Hastalığı E-Bildirim,

Menülerini tıklıyoruz.

 

iş kazası - İş Kazası bildirimi nasıl yapılır?

İş kazası bildirimi nasıl yapılır?

 

Kullanıcı kodu ve iş yeri şifresi ile sisteme giriş yapıyoruz.

İş yeri ve bildirim yapan kişi bilgileri

iş kazası 1 - İş Kazası bildirimi nasıl yapılır?

İş kazası bildirimi nasıl yapılır?

 

Kullanıcı adımızı ve iş yeri şifremizi girdikten sonra ” iş kazası bildiriminin” ilk bölümüne ulaşmış oluyoruz.

Bu bölümde ilk olarak  ” firma ve iş kazası bildirimi  yapan kişinin”  bilgilerini sisteme gireceğiz.

 

İş Kazası Bildirim Girişi linki tıklandığı zaman ilk önce işyeri ve bildirimi yapan kişinin bilgilerinin girildiği ekran gelir.

Sistem giriş sayfasındaki kullanıcı kodu bilgisini kullanarak sistemde işyerine ait bulduğu tüm bilgileri ekrana yansıtır.

İş Yeri Telefon: Sistemde kayıtlı değilse boş gelir. İş yerinin en güncel telefon numarasıdır.

İş Yeri Faks: Sistemde kayıtlı değilse boş gelir. İş yerinin en güncel faks numarasıdır.

İşçi Sayısı: Kadın işçi sayısı, erkek içi sayısı sistemde mevcuttur. İşçiler arasında çocuk, stajyer-çırak, özürlü, hükümlü, eski hükümlü veya terör mağduru var ise girilir, yok ise “0” yazılır.

Bildirimi Hazırlayan: Bildirimi kimin hazırladığına dair bilgi verir. Seçeneklerden hangisi seçilmiş ise onun TC Kimlik numarası, adı soyadı ve iletişim bilgileri girilir.

TC Kimlik No: Bildirimi hazırlayan kişinin TC Kimlik Numarası girilir. “Sorgula” butonuna basılarak doğrulama işlemi yapılır.

Adı Soyadı: TC Kimlik numarasının sorgulanması ile bu alana isim bilgisi gelir, eğer geçersiz bir TC Kimlik numarası girilmiş ise sistem “Kayıt Yok” mesajı verecektir. Bu durumda geçerli bir TC Kimlik numarası girilmesi zorunludur.

Telefon/ Faks/ e-posta: Bildirimi hazırlayanın iletişim bilgilerinin girilmesi daha sonra kişiye ulaşılması açısından önem arz eder.

Tüm bilgiler sağlıklı bir şekilde yazıldıktan sonra devam et butonu ile diğer sayfaya geçebilirsiniz.

Kaza yeri adres bilgileri

iş kazası 2 - İş Kazası bildirimi nasıl yapılır?

İş kazası bildirimi nasıl yapılır?

 

Kaza Arama Ekranı, girilen kriterlerde sisteme daha önce aynı kazanın kaydedilip edilmediğine dair bilgi verir. Kaza il, ilçe ve tarih bilgileri girilerek “Detay Getir” butonu tıklanarak bu kazaya detaylı bilgiler listelenir.

Girilen kriterlere göre daha önce sisteme benzer bir kazanın kaydedildiğini gösterir. Burada gelen liste incelenmeli ve kaydetmek istenilen iş kazasının adres ve saat bilgisi, listede gelenlerden herhangi birisi ile uyumlu ise o seçilir. Eğer listede istenen adres ve saat bilgisi bulunamazsa “Kaza Saati ve Adres Tanımla” butonu tıklanarak yeni bilgiler girilir. Eğer bu kazayı ilk defa siz kaydediyorsanız liste boş gelecektir. Bu durumda yine “Kaza Saati ve Adres Tanımla” butonu tıklanarak yeni bilgiler girilir.

 

Kaza Bilgileri

iş kazası 3 - İş Kazası bildirimi nasıl yapılır?

İş kazası bildirimi nasıl yapılır?

 

Yukarıda ki ekran görüntüsünden de anlaşılacağı gibi, bu bölümde bizden kaza ile ilgili bir takım detaylar isteniyor.

Kazaya Sebep Olan Olay: İşleri normal gidişinden saptıran ve kazaya giden en son eylemdir. Bu, sıra dışı olayın tanımlanmasıdır, bir başka deyişle, işin normal gelişiminde olan sapmadır. Sapma, kazayı tetikleyen olaydır. Zincirleme bir olay dizisi varsa, yaralanma temasına en yakın olanı seçilmelidir.

Kazaya Sebep Olan Araç / Gereç: Kazaya Sebep Olan Olay ile ilişkili veya ona bağlı başlıca materyaldir. Kazaya neden olan birden çok materyal var ise, yaralanmaya en yakın olanı seçilmelidir.

İş Kazasının Gerçekleştiği Yer/ Bölüm: Kazanın gerçekleştiği yeri belirtir. Kazanın Oluş Şekli ve Sebebi: Kazanın oluş şekli ve sebebi ile ilgili daha detaylı bilginin verilmesi için ayrılmış bir alandır.

Kazaya Uğrayan Kişi Sayısı: Bildirimin yapıldığı iş yerinde toplamda kaç kişinin kazaya karıştığı bilgisini verir.

Kazayı Gören: İş kazasını gören ve şahitlik edebilecek kimsenin olup olmadığı bilgisini verir. Var ve Yok olmak üzere iki seçenekten oluşur. Var seçilir ise kazayı gören şahit veya şahitlerin bilgileri girilmek üzere yeni bir ekran açılır.

Kazayı eğer birden fazla kişi gördüyse, ” şahit ekle ” butonundan ekleme yapabilirsiniz.

Şahit eklemi tamamlandıktan sonra ” devam et ” butonu ile diğer sayfaya geçiyoruz.

 

Sigortalı Sorgulama

iş kazası 5 - İş Kazası bildirimi nasıl yapılır?

iş kazası bildirimi nasıl yapılır?

 

Bu bölümde, iş kazası geçiren sigortalının sorgulama işlemi yapılmaktadır. İş kazası geçiren sigortalının T.C. kimlik numarasını yazıp sorgula butonuna tıklamanız gerekmektedir.

Bu işlem hatalı ya da mükerrer bildirim yapılmasını engellemek adına kurulan bir sistemdir.

 

 

İş Kazası Geçiren Sigortalı bilgileri

iş kazası 4 - İş Kazası bildirimi nasıl yapılır?

İş kazası bildirimi nasıl yapılır?

 

Son ekrandayız, bu bölümde, iş kazası geçiren sigortalı bilgilerini yazmamız gerekmektedir.

Bu bölümde;

Esas İşi / Mesleği: Kazalının eğitim-öğretim mezuniyetine göre sahip olduğu meslektir.

Görevi: Kazalının o işyerindeki çalıştığı resmi pozisyondur. Örneğin; tekniker olarak eğitim almış nitelikli bir personel, görev itibariyle yönetici olarak çalışıyor olabilir.

Prim Ödeme Hali: Kazalının işvereni tarafından primlerinin yatırılmaya devam edip etmediği bilgisini verir. “Sona Erdi” ve “Sona Ermedi” olarak iki seçenekten oluşur. “Sona Erdi” seçeneği seçilirse ne zaman sona erdiğine dair tarih bilgisi girilmelidir.

Kaza  Anında Yürütmekte Olduğu Genel Faaliyet: Kaza anında kazalı tarafından yapılmakta olan temel iş türünü tanımlar. Kaza anında kazalının yaptığı meslek olmadığı gibi, özel aktivitesi de değildir. Kaza ile sonuçlanan zaman sırasında kazalı tarafından yapılmakta olan iş veya görev türünün genel ifadelerle tanımlanmasıdır.

Kazadan Az Önceki Zamanda Kazalının Yürütmekte Olduğu Özel Faaliyet: Kazalının kaza anında yapmakta olduğu özel aktivitesidir. Sadece kısa bir dönemi kapsar.

Özel Faaliyet Sırasında Kullanılan Araç / Gereç: Kazadan hemen önce kazalının özel aktivitesi ile ilgili olan başlıca materyal. Bu materyal kazadan sorumlu olabilir veya olmayabilir. Önemli olan özel aktivitesi sırasında kullanıyor olmasıdır. Birden fazla ilişkili materyal var ise kaza veya yaralanma ile en çok ilgili olanı seçilmelidir.

Yaralanmaya Neden Olan Olay: Yaralanmanın ortamı olarak da adlandırılır. Bu terim, kazalının yaralanmasına neden olan materyal tarafından nasıl incitildiğinin (fiziki ve zihni travma) bilgisini verir. Birden çok yaralanma teması veya ortamı varsa, en ciddi yaralanmaya neden olan seçilmelidir.

Yaralanmaya Neden Olan Araç / Gereç: Yaralanmaya sebep olan hareketi, hareket esnasında kullanılan materyali veya ortamı gösterir. Yaralanmaya sebep olan birden fazla materyal varsa en ciddi yaralanmaya sebep olanı seçilmelidir.

Yaranın Türü: Kazalı için fiziki sonuçları, örneğin kemik kırılma, burkulma vb. gösteriri. Kazada birden fazla yaralanma vakası varsa, yaralanmalardan birisi diğerlerinden açıkça daha ciddi ise bu durumda bu kaza daha ciddi yaralanmalara karşılık gelen grup içinde sınıflandırılmalıdır. Kazalının iki veya daha çok yaralanması varsa ve bunlardan biri diğer(ler)inden daha ciddidir şeklinde tanımlanamıyorsa sadece bu durumda 120 kodu ile tanımlanan “çeşitli yaralanmalar” seçilmelidir.

Yaranın Vücuttaki Yeri: Bu değişken yaranın vücuttaki yerini tanımlar. Vücutta birden fazla yaralanma yeri varsa en çok etkilenen parçası seçilmelidir. Örneğin; bir organın kesilmesi kemik kırığından, kemik kırığı ise yaradan daha önemlidir. Diğer durumlarda, örneğin kırık el ve ayal gibi vücudun birden fazla kısmında olan yaralanmalarda 70 kodu ile tanımlanan “Tüm beden ve çeşitli bölgeler; belirlenmemiş alanlar” seçeneği işaretlenmelidir.

Çalışılan Ortam: Kazalının kaza sırasında sürekli veya ara sıra işgal ettiği yerin/ mevkiin durumunu belirler. İşin sürekli olup olmadığı dikkate alınmaz.

Çalışılan Çevre: Kazadan hemen önce kazalının çalışmakta olduğu veya bulunduğu işyeri türü, çalışma alanı veya yeridir.

Kaza Gününde İşbaşı Saati: Kazalının kaza günü vardiya başlangıç saatini gösterir.

Kazadan Sonra Sigortalı Ne Yaptı? : Kazalının kazadan sonra çalışmaya devam edip etmediği bilgisini verir. “Çalışmayı Bir Süre Sonra Bıraktı” seçeneği seçilirse, çalışmayı bıraktığı saat ve tarih bilgisi girilmelidir

Kaza Sonucu İş Göremezliği: Kazalının iş göremezlik durumunu niteler. Var, yok ve derhal ölüm şeklinde 3 seçenekten oluşur. Var seçeneği seçilirse, iş göremezliğin sonucu ve iş göremezliğinden dolayı iş günü kaybı alanı girilmelidir.

Tıbbi Müdahale Yapıldı mı? : Kazalıya tıbbi müdahale yapılıp yapılmadığı bilgisini verir. Tıbbi müdahale Yapılmadı, Derhal Yapıldı ve Daha Sonra Yapıldı olmak üzere 3 seçenekten oluşur. Derhal Yapıldı seçilirse Tıbbı Müdahaleyi kimin yaptığı bilgisi girilmelidir. Daha sonra yapılmış ise tıbbi müdahalenin yapıldığı yer, yapan kişi ve yapıldığı tarih vs gibi bilgilerin girilmesi gerekmektedir.

 

Tüm bu bilgiler sisteme doğru bir şekilde girildikten sonra sağ altta bulunan ” bildirimi kaydet ” butonu ile işlemimizi tamamlıyoruz.

Yapmış olduğumuz bu bildirim hem Sosyal Güvenlik Kurumu’na hemde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ulaşmış durumdadır. Ekstradan başka bir bildirim yapma durumu söz konusu değildir.

 

İş kazası bildirimi nasıl yapılır?

4 Yorumlar

 1. ED
  • Umut ULU
   • ED
  • ED

Cevap