noyorumlar

İş yerinde gerçekleşen kalp krizi iş kazasıdır

kalp krizi 1528437899 1024x685 - İş yerinde gerçekleşen kalp krizi iş kazasıdır

İş yerinde gerçekleşen kalp krizi iş kazasıdır

 

İş yerinde gerçekleşen kalp krizi iş kazasıdır

Soru: Merhaba, bir personelimiz dün mesai saatleri içerisinde kalp krizi geçirdi. Kendisini hemen en yakın sağlık kuruluşuna sevk ettik. Çok şükür personelimizde bir şey yok. Bizim işveren olarak yapmamız gereken bir işlem var mı? Biraz araştırdım ama net bilgiye ulaşamadım. İş yerinde gerçekleşen kalp krizi için iş kazası bildirimi yapmak zorunda mıyız? Ne gibi önlemler almamız gerekiyor? Teşekkürler.

Cevap:

Merhabalar,

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 13. maddesi iş kazasının tanımını yapmış ve iş kazası sayılabilmenin şartlarını düzenlemiştir. Buna göre bir kazanın iş kazası sayılabilmesi için; kazaya uğrayanın sigortalı olması, olayın 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu‘nun  13. maddesinde belirtilen hallerden birinde meydana gelmesi, sigortalının kaza nedeniyle hemen veya sonrasında zarara uğramış olması, zarar ile kaza arasında illiyet bağı olması gerekmektedir.

Ayrıca, sigortalının iş yerinde bulunduğu sırada, işveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla, sigortalının işveren tarafından görevle başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda ve sigortalıların işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmeleri sırasında meydana gelen ve sigortalı çalışanı bedenen ya da ruhen özre uğratan olaylar iş kazasıdır.

Hangi durumlar iş kazası olarak nitelendirilmektedir?

Bir kazanın iş kazası olarak nitelendirilmesi için aşağıdaki beş maddenin gerçekleşmesi gerekir.
  • Sigortalının iş yerinde bulunduğu sırada

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu‘nun  11. maddesine göre; İş yeri; sigortalı sayılanların maddi olan ve olmayan unsurlarla birlikte işlerini yaptıkları yerler olarak belirtilmiştir. Bunun yanında , iş yerinden üretilen mal veya verilen hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen iş yerine  bağlı yerler, dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma , muayene ve  bakım, benden veya meslek eğitimi yerleri, avlu ve büro gibi diğer eklentiler ile araçlar da  iş yerinden sayılmaktadır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 13. maddesi’nde,  sigortalıların  iş yerinde bulunduğu sırada meydana gelen olayların  iş kazası sayılacağı öngörüldüğünden meydana  gelen kazanın yapılan işle ilgili olup olmadığına bakılmaksızın iş yerinde meydana  gelen bütün  kazaların iş kazası sayılması gerekmektedir.
  • İşveren tarafından yürütülen bir iş esnasında

Sigortalıların; işverenleri tarafından yürütülmekte olan iş nedeni ile, iş yerinde veya iş yeri dışında maruz kaldıkları kazalar iş kazası olarak sayılmaktadır. Yapılan bu düzenleme ile sigortalıların iş yerinde veya iş yeri dışında işverenin görevlendirmesi nedeniyle ya da işin niteliği nedeniyle karşılaşacakları kaza riskine karşı koruma altına  alınmaktadır. 
  • Sigortalının işveren tarafından görevle başka bir işe yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu‘nun  13. maddesine göre; sigortalının işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işi yapmaksızın geçen zamanlarda meydana gelen kazaların, iş kazası sayılacağı kabul edilmiştir. Kanunun lafzından da anlaşılacağı üzere; meydana gelen kazanın iş kazası sayılabilmesi kaza olayının işverenin sigortalıya vermiş olduğu görevle ilgili olup olmadığı, görevin yapılması için geçen süre içinde meydana  gelip gelmediğinin tespitine bağlıdır.
  • Emzikli kadının, çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda

Emziren kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda geçirdiği kazalar da iş kazası sayılmaktadır. Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile 5. maddesinin (a) ve (g) bentlerinde sayılan sigortalıların, 4857 sayılı İş Kanunu‘nun 74. maddesine istinaden bir yaşına kadar, çocuklarını emzirmeleri için bu Kanunda belirtilen sürelerde sigortalının işveren tarafından ayrılan emzirme odasında veya çocuğun bulunduğu yer ile bu yere gidiş geliş sırasında ve emzirme sürelerinde geçirdiği kazalar iş kazası sayılacaktır. Kadın sigortalının çocuğunu emzirmek için belirlenen zamanda iş yerindeki emzirme odasında merdivenden düşmesi sonucu meydana gelen kaza, çocuğun bulunduğu yere gidiş-gelişi esnasında geçirdiği trafik kazaları iş kazası sayılmalıdır.

Servis ile gerçekleşen trafik kazası iş kazası mıdır?

  • Sigortalının işverence sağlanan bir taşıt ile toplu bir şekilde bir yere götürülüp getirilmeleri sırasında

Sigortalıların işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş-gelişi sırasında meydana gelen kazalar iş kazası sayılacaktır. Burada önemli olan işverence sağlanan bir taşıtın bulunması ve sigortalıların işin yapıldığı yere getirilip götürülmeleri keyfiyetidir. İşverenin kiraladığı bir minibüs veya iş yerine ait servis aracı ile sigortalıların sabah evlerinden iş yerine, işin bitiminde de iş yerlerinden evlerine getirilip götürülmeleri sırasında meydana gelen trafik kazası, tam olarak durmamış araçtan sigortalının inerken düşerek yaralanması veya araç içinde herhangi bir nedenle meydana gelen olay iş kazası sayılması gerekmektedir. Ancak, sigortalının işe gitmek için bindiği servis aracından indikten sonra yolun karşı tarafında bulunan iş yerine geçmek için yolu geçerken uğradığı trafik kazası, sigortalının getirilip götürülme hali sona ermesi nedeniyle iş kazası sayılamayacaktır.

İş yerinde gerçekleşen kalp krizi iş kazası olarak sayılmıyordu.

İş Kazasının mevzuatımızdaki tanım, bildirim şekli ve süresini detaylı bir şekilde açıkladıktan sonra son aylarda değişikliği gidilen ve asıl konumuzu ihtiva eden hususu değerlendirmek gerekir ise, iş yerinde geçirilen kalp krizi 2011/50 sayılı Genelge gereği iş kazası sayılmamaktaydı.

Fakat;

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun  2016/21 numaralı Kısa vadeli sigorta uygulamaları konulu genelgesi’ne, ” Sigortalının iş yerinde kalp krizi geçirmesi veya başka bir hastalık nedeniyle ölmesi ya da ruhen veya bedenen hemen veya sonradan engelli hale gelmesi iş kazası olarak kabul edilecektir. (Ek-2) ”  Şeklinde hüküm konulmuş ve iş yerinde gerçekleşen kalp krizleri de iş kazası kapsamına alınmıştır.

İş yerinde gerçekleşen kalp krizi iş kazasıdır

Cevap yok

Cevap