Emzirme izni şartları nelerdir?

bebek 1485934815 300x199 - Emzirme izni şartları nelerdir?

Emzirme izni şartları nelerdir

 

Emzirme izni şartları nelerdir?

Soru: Merhaba, bir çalışanımız doğum yaptı. Yasal izinleri sona erdi ve bizden süt iznini toplu bir şekilde kullanmak istediğini beyan etti. Bu süreçte işveren olarak nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Emzirme izni şartları nelerdir? Teşekkür ederim, iyi çalışmalar.

Cevap:

Merhabalar,

Anne sütünün bebekler için vazgeçilmez bir besin kaynağı olduğu hepimiz tarafından bilinen bir gerçek. Bu çerçeve de bebeğin ihtiyaçlarının karşılanması ve anne ile beraber sağlıklı bir şekilde hayata tutunması adına 4857 Sayılı İş Kanunu‘muz da bir takım yasal düzenlemeler bulunmaktadır. Buradaki en önemli kıstas, süt izninin doğru bir şekilde kullanılmasıdır. Emzirme izninin asıl amacı bebek ve annenin sağlığı olduğu için, bu izinde toplu uygulama söz konusu değildir. Peki süt izni kaç gündür?

4857 Sayılı İş Kanunu 74. Maddesi‘nde konu ile ilgili;

“Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır.”

ifadelerine yer verilmiştir.

16 Ağustos 2013 tarihli 28737 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Gebe Veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik 13. Maddesi; “Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 100-150 kadın çalışanı olan iş yerlerinde, emziren çalışanların çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve iş yerine en çok 250 metre uzaklıkta bir emzirme odasının kurulması zorunludur.

Emzirme izninde dikkat edilecek hususlar nelerdir?

  • Emziren anne her çalışma günü içinde 1,5 saatlik süt izni kullanabilecektir,
  • Bu izin anne yasal doğum iznini bitirdikten sonra başlar çocuk 1 yaşını doldurduğunda sona erer,
  • Anne süt iznini hangi saatler arasında ve kaça bölerek kullanılacağın kendisi belirler,
  • İzin süresi günlük çalışma süresinden sayılır ve yıllık izne hak kazanmak için gerekli sürenin hesabına dahil edilir. (4857 Sayılı İş Kanunu Madde 55 ),
  • Kadın işçinin izni nasıl kullanacağını işverene yazılı olarak bildirmesi ve işverenden iznin uygun bulunduğunu gösterir bir ispat belgesi alması gerekir,
  • İşveren işçinin  süt izni kullanma talebini reddetme şansı bulunmamaktadır.
  • Emziren annelerin doğumu izleyen 6 ay içinde gece çalışması yasaktır, ayrıca günde 7,5 saatten fazla çalışmaya zorlanamazlar,
  • Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 100-150 kadın çalışanı olan iş yerlerinde, emziren çalışanların çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve iş yerine en çok 250 metre uzaklıkta bir emzirme odasının kurulması zorunludur.

Süt izni talep dilekçesi örneği

Emzirme izni şartları nelerdir?

 

 

Cevap yok

Cevap