4857 Sayılı İş Kanunu idari para cezaları 2021

2021 yılında işverenlere uygulanacak olan 4857 Sayılı İş Kanunu idari para cezalarını aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.

Word formatını bilgisayarınıza indirmek için TIKLAYINIZ..

 

4857 Sayılı İş Kanunu idari para cezaları 2021

 

 

Sıra No

 

 

Kanun Maddesi

 

 

Ceza Maddesi

 

 

Fiil

2021 YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARI (TL) (Yeniden Değerleme Oranı % 9,11)
1398İşyerini muvazaalı olarak bildirmek34.809
25

 

99/1-a

 

İşçilere eşit davranma ilkesine aykırı davranmak

 

292

 

37

 

99/1-b

 

Madde de öngörülen ilke ve yükümlülüklere aykırı olarak geçici işçi çalıştırmak

 

 

488

 

47/2 (f) bendi

 

99/2

 

7. maddenin 2 fıkrasının f bendine aykırı davranmak

 

 

1.958

 

5899/1-cİş sözleşmesinin içeriğini belirtir yazılı belgeyi vermemek292
61499/1-cÇağrı üzerine ve uzaktan çalışma hükümlerine aykırı davranmak292
72899/1-dİşten ayrılan işçiye Çalışma Belgesi vermemek, belgeye gerçeğe aykırı bilgi yazmak292
829100Madde hükmüne aykırı olarak işçi çıkartmak (toplu işçi çıkarma)1.145
930101Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmamak4.345
1032102/aÜcret ile bu kanundan doğan veya TİS’den yada iş sözleşmesinden doğan ücreti kasten ödememek veya eksik ödemek 

315

1132102/aÜcret, pirim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödememek 

315

1237102/bÜcret hesap pusulası düzenlememek1.145
1338102/bYasaya aykırı ücret kesme cezası vermek veya kesintinin sebep ve hesabını bildirmemek1.145
1439102/aAsgari ücreti ödememek veya eksik ödemek315
1541102/cFazla çalışmalara ilişkin ücreti ödememek, işçiye hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında kullandırmamak, fazla saatlerde yapılacak çalışmalar için işçinin onayını almamak. 

555

1652102/bYüzde ile ilgili belgeyi temsilciye vermemek1.145
1756103Yıllık ücretli izni yasaya aykırı şekilde bölmek555
1857103İzin ücretini yasaya aykırı şekilde ödemek veya eksik ödemek555
1959103Sözleşmesi feshedilen işçiye yıllık izin ücreti ödememek555
2060103Yıllık izin yönetmeliğinin esas usullerine aykırı olarak izni kullandırmamak veya eksik kullandırmak555
2163104Çalışma sürelerine ve buna dair yönetmelik hükümlerine uymamak3.064
2264104Telafi çalışması usullerine uymamak555
2368104Ara dinlenmesini uygulamamak3.064
2469104İşçileri geceleri 7.5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek3.064
2571104Çocukları çalıştırma yaşına ve çalıştırma yasağına aykırı davranmak3.064
2672104Yer ve sualtında çalıştırma yasağına uymamak3.064
2773104Çocuk ve genç işleri gece çalıştırmak veya ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı hareket etmek3.064
2874104Doğum öncesi – sonrası sürelerde kadın işçiyi çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek3.064
2975104İşçi Özlük dosyasını düzenlememek3.064
3076104Çalışma sürelerine ilişkin yönetmeliklere muhalefet etmek3.064
3192/2107/1-aÇağrıldıkları zaman gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermemek, İş Müfettişlerinin 92/1.fıkrada yazılı görevlerini yapmak için kendilerine her çeşit kolaylığı göstermemek ve bu yoldaki emir ve isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmemek. 

 

27.848

3296/1107/1-bİfade ve bilgilerine başvurulan işçilere işverenlerce telkinlerde bulunma, gerçeği saklamaya yahut değiştirmeye zorlama veyahut ilgili makamlara ifade vermeleri üzerine onlara karşı kötü davranışlarda bulunmak 

27.848

33107/2107/2İş Müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını engellemek.27.848

 

2021 Yılı İzinsiz Çalıştırılan Yabancı İşçi İdari Para Cezaları

İhlalin Türü   2021 yılı (TL)
Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenlere her bir yabancı için11.796
Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya4.716
Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya9.438
Kanunda öngörülen bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen bağımsız ve süresiz izinle çalışan yabancı ile yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için 

784

 

4857 Sayılı İş Kanunu idari para cezaları 2021

Cevap