4857 Sayılı İş Kanunu idari para cezaları 2021

2021 yılında işverenlere uygulanacak olan 4857 Sayılı İş Kanunu idari para cezalarını aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.

Word formatını bilgisayarınıza indirmek için TIKLAYINIZ..

 

4857 Sayılı İş Kanunu idari para cezaları 2021

 

 

Sıra No

 

 

Kanun Maddesi

 

 

Ceza Maddesi

 

 

Fiil

2021 YILINDA UYGULANACAK CEZA MİKTARI (TL) (Yeniden Değerleme Oranı % 9,11)
1 3 98 İşyerini muvazaalı olarak bildirmek 34.809
2 5

 

99/1-a

 

İşçilere eşit davranma ilkesine aykırı davranmak

 

292

 

3 7

 

99/1-b

 

Madde de öngörülen ilke ve yükümlülüklere aykırı olarak geçici işçi çalıştırmak

 

 

488

 

4 7/2 (f) bendi

 

99/2

 

7. maddenin 2 fıkrasının f bendine aykırı davranmak

 

 

1.958

 

5 8 99/1-c İş sözleşmesinin içeriğini belirtir yazılı belgeyi vermemek 292
6 14 99/1-c Çağrı üzerine ve uzaktan çalışma hükümlerine aykırı davranmak 292
7 28 99/1-d İşten ayrılan işçiye Çalışma Belgesi vermemek, belgeye gerçeğe aykırı bilgi yazmak 292
8 29 100 Madde hükmüne aykırı olarak işçi çıkartmak (toplu işçi çıkarma) 1.145
9 30 101 Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmamak 4.345
10 32 102/a Ücret ile bu kanundan doğan veya TİS’den yada iş sözleşmesinden doğan ücreti kasten ödememek veya eksik ödemek  

315

11 32 102/a Ücret, pirim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödememek  

315

12 37 102/b Ücret hesap pusulası düzenlememek 1.145
13 38 102/b Yasaya aykırı ücret kesme cezası vermek veya kesintinin sebep ve hesabını bildirmemek 1.145
14 39 102/a Asgari ücreti ödememek veya eksik ödemek 315
15 41 102/c Fazla çalışmalara ilişkin ücreti ödememek, işçiye hak ettiği serbest zamanı altı ay zarfında kullandırmamak, fazla saatlerde yapılacak çalışmalar için işçinin onayını almamak.  

555

16 52 102/b Yüzde ile ilgili belgeyi temsilciye vermemek 1.145
17 56 103 Yıllık ücretli izni yasaya aykırı şekilde bölmek 555
18 57 103 İzin ücretini yasaya aykırı şekilde ödemek veya eksik ödemek 555
19 59 103 Sözleşmesi feshedilen işçiye yıllık izin ücreti ödememek 555
20 60 103 Yıllık izin yönetmeliğinin esas usullerine aykırı olarak izni kullandırmamak veya eksik kullandırmak 555
21 63 104 Çalışma sürelerine ve buna dair yönetmelik hükümlerine uymamak 3.064
22 64 104 Telafi çalışması usullerine uymamak 555
23 68 104 Ara dinlenmesini uygulamamak 3.064
24 69 104 İşçileri geceleri 7.5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek 3.064
25 71 104 Çocukları çalıştırma yaşına ve çalıştırma yasağına aykırı davranmak 3.064
26 72 104 Yer ve sualtında çalıştırma yasağına uymamak 3.064
27 73 104 Çocuk ve genç işleri gece çalıştırmak veya ilgili yönetmelik hükümlerine aykırı hareket etmek 3.064
28 74 104 Doğum öncesi – sonrası sürelerde kadın işçiyi çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek 3.064
29 75 104 İşçi Özlük dosyasını düzenlememek 3.064
30 76 104 Çalışma sürelerine ilişkin yönetmeliklere muhalefet etmek 3.064
31 92/2 107/1-a Çağrıldıkları zaman gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermemek, İş Müfettişlerinin 92/1.fıkrada yazılı görevlerini yapmak için kendilerine her çeşit kolaylığı göstermemek ve bu yoldaki emir ve isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmemek.  

 

27.848

32 96/1 107/1-b İfade ve bilgilerine başvurulan işçilere işverenlerce telkinlerde bulunma, gerçeği saklamaya yahut değiştirmeye zorlama veyahut ilgili makamlara ifade vermeleri üzerine onlara karşı kötü davranışlarda bulunmak  

27.848

33 107/2 107/2 İş Müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını engellemek. 27.848

 

2021 Yılı İzinsiz Çalıştırılan Yabancı İşçi İdari Para Cezaları

İhlalin Türü   2021 yılı (TL)
Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenlere her bir yabancı için 11.796
Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya 4.716
Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya 9.438
Kanunda öngörülen bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen bağımsız ve süresiz izinle çalışan yabancı ile yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için  

784

 

4857 Sayılı İş Kanunu idari para cezaları 2021
classic.svg?mailpoet version=3.77 - 4857 Sayılı İş Kanunu idari para cezaları 2021

Abonelik!

+2000 abone arasına katılın. İlk sizin haberiniz olsun.

Asla istenmeyen posta göndermeyeceğimize söz veriyoruz. Daha fazla bilgi için gizlilik politikamıza göz atın.

Cevap