İşe giriş bildirgesi ile ilgili tüm merak edilenler

gif,GIF89a%01%00%01%00%80%00%00%00%00%00%FF%FF%FF%21%F9%04%01%00%00%00%00%2C%00%00%00%00%01%00%01%00%00%02%01D%00%3B - İşe giriş bildirgesi ile ilgili tüm merak edilenler

İşe giriş bildirgesi ile ilgili tüm merak edilenler

 

İşe giriş bildirgesi ile ilgili tüm merak edilenler

İşe giriş bildirgesi nedir?

SGK işe giriş bildirgesi sigortalı her kişinin alması ve işverenin kuruma iletmesi gereken bir belgedir.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre işe alınan her bir işçi için işverenler tarafından sigortalı işe giriş bildirgesi düzenlemeli ve bunu elektronik ortam da Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilmesi gerekmektedir.

İşverenler, sigortalı işe giriş bildirgelerini Sosyal Güvenlik Kurumu’na E-Sigorta kanalıyla elektronik ortamda göndermekle zorunlu tutulmuşlardır. Bu nedenle işe giriş bildirgeleri Sosyal Güvenlik Kurumu’na yasal süresi içinde elden verildiği veya posta kanalıyla gönderildiği durumlarda dahi, süresi dışında verilmiş gibi idari para cezası uygulanmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti uyruklu işçilere ait işe giriş bildirgeleri T.C. kimlik numarası girilerek gönderilmektedir. Yabancı uyruklu sigortalılara ait işe giriş bildirgelerinin Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğünce verilen ve 99 ile başlayan kimlik numarası ile elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir. Ancak, Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü’nce işe giriş bildirgesinin verilme süresi içinde henüz kimlik numarası verilmemiş ise, bu sigortalılara ait işe giriş bildirgelerinin e-Sigorta kanalıyla gönderilmesi mümkün olmadığından, bu bildirgeler kağıt ortamında düzenlenerek Sosyal Güvenlik Kurumu’na iletilecektir.

İşe giriş bildirgesi nasıl verilir?

İşe giriş bildirgesi işverenler tarafından elektronik ortamda Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilmektedir. Kağıt ortamında düzenlenen işe giriş bildirgelerinin herhangi bir geçerliliği yoktur.

İşe giriş bildirgesi en geç bir gün önce verilmelidir

İşverenler, işe giriş bildirgelerini sigortalının çalışmaya başlamadan önce en geç bir gün öncesine kadar elektronik ortamda Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilmesi gerekmektedir.

İnşaat, Tarım ve Hayvancılık Sektöründe işe giriş bildirgesi

İnşaat, Balıkçılık ve Tarım üzerine faaliyet gösteren İş yerlerinde sigortalının işe başlayacağı tarihte işe giriş bildirgesi Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilebilir.

Resmi tatil günlerinde işe giriş bildirgesi

Sigortalının adına verilmesi gereken işe giriş bildirgesinin verilmesi gerekirken son günün resmi tatil gününe gelmesi halinde, işe giriş bildirgesi sigortalının iş başı yapacağı gün verilmesinin bir sakıncası bulunmamaktadır.

Yeni açılışı yapılan şirketlerin işe giriş bildirgesi

Aktif olarak çalışmaya devam eden iş yerlerinde işe giriş bildirgeleri işe giriş tarihinden bir gün öncesinde yapılabiliyorken, ( Tarım, balıkçılık ve hayvancılık sektörleri hariç ) yeni açılan iş yerleri için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından esneklik imkanı tanınmıştır. İşverenlerin ilk defa iş yeri bildirgesi vereceği iş yerleri için, (iş yeri açılışında en az bir  personel bildirmek şartı ile) ilk işe girecek sigortalıları, ilk bir ay içerisinde bildirme olanağı mümkündür.

Pazartesi günü verilen işe giriş bildirgeleri

Sigortalının iş başı tarihi pazartesi günü ise bu sefer de hafta sonu resmi tatil olması nedeniyle Pazartesi günü (işe başladığı gün) işe giriş bildirgesi verilmesi mümkündür. Normal şartlarda işe giriş tarihinden bir gün öncesinde yapılması gereken iş yerlerinde  işe giriş bildiriminin pazar günü tatil olmasından dolayı yapılamayacağı için sadece pazartesi günleri için geçerli olmak üzere, işe giriş bildirgesi pazartesi günü işe giren bir sigortalı için aynı gün Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilebilmektedir.

Pazar günü iş başı yapanlar için işe giriş bildirgesi

İşbaşı tarihi Pazar gününe (Hafta Tatili) denk gelen işe girişlerde, işe girişi Kuruma Pazartesi günü bildirilebilmektedir. Bu durum, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Yasası’nın 9. maddesinde 25.08.1999 tarih ve 4447 sayılı Yasa ile yapılan ve 08.09.1999 tarihinde yürürlüğe giren değişiklik ile Pazar günü çalışmaya başlayan sigortalıya ilişkin sigortalı işe giriş bildirgesinin Pazartesi günü Kuruma verilmesi halinde, bildirge süresi içinde verildiği şeklinde yorumlanmaktadır.

Pazar günü  işe başlayan sigortalılara ait işe giriş bildirgeleri, İnşaat, balıkçılık, tarım ve hayvancılık iş yerlerinde işe alınanlar da dahil olmak üzere en geç pazartesi günü saat 23:59’a kadar verilebilir.

İşe giriş bildirgesini geç vermenin cezası ne kadardır?

Normal şartlar altında, işveren tarafından geç verilen bir sigortalı işe giriş bildirgesinin idari para ceza tutarı her bir işçi için bir brüt asgari ücrettir.

Fakat aşağıdaki durumlar gerçekleşir ise ceza tutarları değişmektedir.

  • Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediği mahkeme kararıyla tespit edilmişse ceza iki asgari ücrettir.
  • Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediği SGK denetmenleri, müfettişleri veya kontrolle görevli memurlarınca ya da diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca tespit edilmişse ceza iki asgari ücrettir.
  • Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediği bankalardan ya da kamu kurumlarından alınan belgelerden tespit edilmişse ceza iki asgari ücrettir.
  • Yukarıdaki kurumlarca belirtilen hususların yıl içinde tekrarladığı tespit edilirse ceza asgari ücretin beş katı olacaktır.

Kısmi süreli – Part Time çalışan işçilerin işe giriş bildirgesi

Kısmi süreli iş sözleşmesine tabii olarak çalışacak olan işçiniz ile ilgili işe giriş bildirgesi düzenlerken dikkat etmeniz gereken tek konu İşe giriş bildirgesi düzenlerken size sorulan;

4857 Sayılı İş Kanunu‘nun 13 ve 14. maddesine göre kısmi süreli veya çağrı üzerine ya da ev hizmetlerinde 30 günden az çalışıyor mu ? sorusuna vereceğiniz yanıttır.

Eğer çalışanınız kısmi süreli iş sözleşmesine tabii çalışacaksa, doğal olarak ay içerisinde 30 günden az çalışacak. Bu neden ile bu işçiniz ile ilgili bu soruya evet demeniz gerekmektedir. BknzKısmi süreli çalışan için işe giriş bildirgesi nasıl düzenlenir?

Emeklilerin işe giriş bildirgesi nasıl düzenlenir?

Emekli aylığı alan bir işçinin işe giriş bildirgesini düzenlerken sadece,  sigortalı kolu bölümünde Sosyal Güvenlik Destek Primi seçeneğini seçmek gerekiyor. O bölümde başka bir sigorta kolu seçecek olursak işçinin emekli aylığının kesilmesine sebep oluruz. BknzEmeklilerin işe giriş bildirgesi

İşe giriş bildirgesi iptal edilebilir mi?

Sosyal Güvenlik Kurumu’na elektronik ortamda verilen işe giriş bildirgesi gene elektronik ortamda işçinin iş başı yapacağı tarihte en geç 23:59’a kadar iptal edilebilir. Bu işlem neticesinde işverenler her hangi bir idari para cezasına maruz kalmaz. Bu süre geçirildiği taktirde, bildirgenin elektronik ortamda iptali söz konusu olmayacaktır. Bağlı bulunduğunuz Sosyal Güvenlik Kurumu il/ilçe müdürlüğüne başvurmanız gerekmektedir. Bknzİşe giriş bildirgesi iptal süresi

İşe giriş bildirgesinde hatalı verilen Sigorta kolu değişikliği nasıl yapılır? 

İşe giriş bildirgelerinde hata olduğunu düşünen işverenler elektronik ortamda bir takım güncellemeler yapabilir. Fakat internet üzerinden işe giriş tarihi ve sigortalı kodu ile ilgili herhangi bir güncelleme/düzeltme işleminin yapılması mümkün değildir.

İşe giriş bildirgelerinde, işe giriş tarihi ve sigortalı kodu değişikliği sadece, bildirgenin verildiği gün değiştirilebilir.

Detaylar ve dilekçe örneği için Hatalı verilen sigortalı kodu değişikliği nasıl yapılır? başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.

İşe giriş bildirgesi ile ilgili tüm merak edilenler
classic.svg?mailpoet version=3.77 - İşe giriş bildirgesi ile ilgili tüm merak edilenler

Abonelik!

+2000 abone arasına katılın. İlk sizin haberiniz olsun.

Asla istenmeyen posta göndermeyeceğimize söz veriyoruz. Daha fazla bilgi için gizlilik politikamıza göz atın.

Cevap