noyorumlar

Hatalı verilen sigortalı kodu değişikliği nasıl yapılır?

Soru: Merhaba, bir çalışanımız ile ilgili kuruma vermiş olduğumuz işe giriş bildirgesinde ” sigortalı kodunun ” yanlış seçildiğini farkettik. İşçi işe giriş bildirgesinde ki sigortalı kodu hatası nedeniyle şuan mağdur ve emekli maaşını alamıyor. Kodu internet üzerinden değiştirme şansına sahip miyiz? Nasıl bir yol izlemeliyiz? Teşekkürler.

Cevap:

Merhabalar,

İşverenler işe aldıkları işçileri eğer emekli aylığı alıyor ise, işe giriş bildirgelerinde sigorta kolunu ” Tüm Sigorta Kolları ( zorunlu ) ” değil deSosyal Güvenlik Destek Primi olarak seçmek zorundadır.

Eğer farklı bir kod seçilir ise, işçinin hak etmiş olduğu emekli aylığı kesilir.

Hatalı verilen sigortalı meslek kodu nasıl değiştirilir?

İşe giriş bildirgelerinde hata olduğunu düşünen işverenler elektronik ortamda bir takım güncellemeler yapabilir. Fakat internet üzerinden işe giriş tarihi ve sigortalı kodu ile ilgili herhangi bir güncelleme/düzeltme işleminin yapılması mümkün değildir.

İşe giriş bildirgelerinde, işe giriş tarihi ve sigortalı kodu değişikliği sadece, bildirgenin verildiği gün değiştirilebilir.

Sigortalı kodu değişiklik dilekçesi - Hatalı verilen sigortalı kodu değişikliği nasıl yapılır?

Hatalı verilen sigortalı kodu değişikliği nasıl yapılır

 

Bu şartlarda işveren olarak, bağlı bulunduğunuz Sosyal Güvenlik Kurumu’na dilekçe ile başvurarak hatalı olduğunu düşündüğünüz işe giriş bildirgesindeki sigortalı kodunun değişikliğini talep edebilirsiniz. Bu talebiniz sonrasında size herhangi bir ceza idari para cezası yansımayacaktır.

Sigortalı Kodu değişikliği talep dilekçesi örneği için TIKLAYINIZ.

Sigortalı kodu değişikliğinden sonra APHB değişikliği yapmanız gerekebilir.

Eğer bu hatayı, hemen farkettiyseniz herhangi bir problem yok. Fakat 2-3 ya da daha fazla süre sonra farkettiyseniz bu sefer aylık prim ve hizmet belgeleri’nde düzeltme işlemine gitmek durumunda kalacaksınız.

Şöyle detaylandıralım.

Siz işçiniz ile ilgili, yanlış sigortalı kodu seçtiğiniz için otomatikman o işçinin sigortasını da yanlış vermiş oluyorsunuz. Siz Sosyal Güvenlik Kurumu’na düzeltme dilekçesi verdikten sonra, Sosyal Güvenlik Kurumu‘da sizden ilgili işçi için düzeltme talebinde bulunacaktır.

2018 idari para cezaları 

102-c/2

Asıl veya ek aylık prim ve hizmet belgesini belirlenen süre içinde vermeyenlere, belirlenen süre içerisinde vermekle birlikte Kurumca belirlenen şekilde ve usûlde vermeyenler ya da Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenlere her bir fiil için aşağıda belirtilen tutarlarda idari para cezası uygulanır.

Belgenin ek olması halinde, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin sekizde biri tutarında idari para cezası uygulanır.

 

Geriye dönük Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na nasıl verileceğine dair bilgi almak için TIKLAYINIZ.

 

Geriye dönük meslek kodu düzeltme

Hatalı verilen sigortalı kodu değişikliği nasıl yapılır?

Cevap