Deneme süreli iş sözleşmesi nedir?

takvim 1552461609 - Deneme süreli iş sözleşmesi nedir?

Deneme süreli iş sözleşmesi nedir

Deneme süreli iş sözleşmesi nedir?

Son dönemler de okurlarımızdan deneme süresi ile ilgili çok fazla soru alıyoruz. Çoğunluğu mevzuata uygun olsa da, zaman zaman işverenlerden deneme süresi içinde sigorta yapılmadığını ya da deneme süresinin gereğinden fazla olduğuna dair sorular ile karşılaşıyoruz. Bu neden ile, bu yazımızda deneme süresinin ne olduğunu, deneme süreli iş sözleşmelerinin nasıl ve hangi şartlarda yapıldığını, deneme süresinde sigorta yapılıp yapılmadığını, deneme süresinin ne kadar olduğuna dair, bilgileri bulabileceksiniz.

Deneme süresi ne demektir?

İş sözleşmesiyle bir iş yerinde çalıştırılmaya başlayan işçinin, iş yerini ve işvereni tanıyarak çalışma koşullarını inceleyebilmesi; işverenin de işçiyi tanıyıp işçinin çalışma sisteminin iş yerine uygun olduğuna karar verebilmesi için, iş sözleşmesine yasada belirtilen esaslara göre konulan süreye, mevzuatımız da deneme süresi denilmektedir.

Taraflar iş başı yapmadan önce, aralarında imza altına alacakları iş sözleşmelerine bu deneme süresi ile ilgili bir madde koyarlar ise, o sözleşme deneme süreli iş sözleşmesi olarak anılacaktır. İşçi ya da işveren, bu süreler içerisinde arzu ederler ise, iş sözleşmelerini 4857 Sayılı İş Kanunu‘nun 17. maddesi’nde beyan edilen bildirim sürelerine riayet etmeksizin, birbirlerine herhangi bir tazminat ödemeden feshedebilirler. 

Deneme süresi kaç aydır? 

İş sözleşmesinin belirtilen tarafları, bu sözleşmeye deneme süresi koyup koymamakta serbesttir. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 15. maddesinde, taraflarca iş sözleşmesine bir deneme süresi konulduğunda, bu sürenin en çok iki ay olabileceği, ancak deneme süresinin toplu iş sözleşmeleriyle dört aya kadar uzatılabileceği düzenlenmiştir.

Deneme süreli iş sözleşmesi

Madde  15 – Taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı konulduğunda, bunun süresi en çok iki ay olabilir. Ancak deneme süresi toplu iş sözleşmeleriyle dört aya kadar uzatılabilir.

Deneme süresi içinde taraflar iş sözleşmesini bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedebilir. İşçinin çalıştığı günler için ücret ve diğer hakları saklıdır.

Deneme süresinde sigorta yapılır mı?

Tabi ki, deneme süresinde sigorta yapılmalıdır. İşverenlerin hiç bir şekilde işçisine; ” deneme süresi boyunca sigorta yapmayacağım ” deme şansı bulunmamaktadır. Bu şekilde gerçekleşen bir uygulama yasal değildir. işverenler her halükarda işçinin hangi tarihte iş başı yaptığını Sosyal Güvenlik Kurumu’na elektronik ortamda işe giriş bildirgesi düzenleyerek bildirmek ile yükümlüdür. Bknzİşe giriş bildirgesi nasıl düzenlenir?

Deneme süresinde ücret ödenir mi?

Deneme süresi sadece tarafların birbirlerine adaptasyonu ve tanımaları için geçen süredir. Fakat bu süre zarfı içerisinde taraflar iş hukukunun yükümlülüklerini yerine getirmek ile mükelleftir.  İşçi iş başı yaptığı günden itibaren deneme süresine tabii olarak çalışması onun ücret ve sigorta hakkını ortadan kaldırmaz. İşverenler gerekirse bir günlük bir çalışma olsa dahi işçinin sigorta girişini yapmak ve ücretini ödemekle yükümlüdür. Herhangi bir şekilde bu ücretin ödenmemesi, ertelenmesi mümkün değildir.

Deneme süreli iş sözleşmesi fesih

Deneme süresi içerisinde tarafların iş sözleşmelerini bildirim sürelerine riayet etmeden herhangi bir tazminat yükü olmadan feshetme hakkı bulunmaktadır. İmzalanan deneme süreli iş sözleşmesinde belirtilen sürelerde feshedilebilir. Sözleşme fehsi sonra taraflar birbirlerinden tazminat talebinde bulunamaz.

Deneme süreli iş sözleşmesi istifa dilekçesi örneği için TIKLAYINIZ.

Deneme süresi kıdemden sayılır mı?

Deneme süresi içerisinde geçen süre, tabi ki kıdemden sayılmalıdır. İşçi deneme süresinden sonra çalışmaya devam ettiği taktirde, senelik izin, kıdem, ihbar tazminatı gibi haklarının hesaplanmasında ilk iş başı yaptığı gün dikkate alınmalıdır. Deneme süresi bittikten sonra dikkate alınan gün, hatalıdır.

Eğer iş sözleşmenizde deneme süresi ile ilgili bir ibare bulunmuyor ise bu sefer iş sözleşmesinin fesihlerinde 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 17. maddesi‘ndeki bildirim süreleri dikkate alınmalıdır. Deneme süresi olmayan iş sözleşmesine tabii olarak bir gün bile çalışmak, ihbar tazminatı doğurabilir. Bknz1 günlük çalışma ihbar tazminatı doğurabilir

Deneme süreli iş sözleşmesi nedir?
round black.svg?mailpoet version=3.74 - Deneme süreli iş sözleşmesi nedir?
mailbox@3x - Deneme süreli iş sözleşmesi nedir?

Hey merhaba 1f44b - Deneme süreli iş sözleşmesi nedir?

Her hafta, gelen kutunuza harika içerikler almak için kaydolun.

İstenmeyen posta göndermiyoruz! Daha fazla bilgi için gizlilik politikamızı okuyun.

Cevap yok

Cevap