Istifa edince yıllık izin parası alınır mı?

4857 Sayılı İş Kanunu’na tabii olarak çalışanların dinlenme hakkı aynı kanunun 53 maddesi ile güvence altına alınmıştır. İlgili kanun metnine göre, işçi aynı işverene ait işyerindeki kıdemi en az bir yıl olduğu anda yıllık ücretli izin hakkına sahip olacaktır.

İşçi, işyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, ( aynı iş yerine ait farklı şubeler de dahil ) en az bir yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir. İşçinin iş yerinde ki kıdeminin bir yılın altında olduğu durumlar da inisiyatif işverene aittir. İşçi bir yılı doldurmadan yıllık ücretli izin talebinde bulunamaz.

Yıllık izin süreleri ne kadardır?

Yıllık izin süreleri 4857 Sayılı İş Kanunu‘nun 53. maddesine göre;

İşçinin işyerinde ki kıdemi;

  • Bir yıldan, beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara ondört günden,
  • Beş yıldan fazla, onbeş yıldan az olanlara yirmi günden,
  • Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialtı günden,

Az olamaz.

Ancak onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz.

Istifa edince yıllık izin parası alınır mı?

Genellikle işçinin iş sözleşmesini kendi iradesi ile feshetmesi yani istifa etmesi sonrası tüm haklarından feragat ettiği düşünülmektedir. Bu oldukça yanlış bir düşüncedir. İşçi kendi bir işyerinden kendi rızasıyla istifa etmesi sadece ihbar ve kıdem tazminatından mahrum olmasına neden olmaktadır. Bunların dışında işçi;

Çalıştığı döneme kadar olan ücretini,

İçeride kullanmadığı yıllık izin süresini,

İkramiye, prim ( varsa ),

İşvereninden tahsil edebilmektedir.

classic.svg?mailpoet version=3.77 - Istifa edince yıllık izin parası alınır mı?

Abonelik!

+2000 abone arasına katılın. İlk sizin haberiniz olsun.

Asla istenmeyen posta göndermeyeceğimize söz veriyoruz. Daha fazla bilgi için gizlilik politikamıza göz atın.

Cevap