noyorumlar

Belirsiz süreli iş sözleşmesi nedir?

imza 1510745640 1024x681 - Belirsiz süreli iş sözleşmesi nedir?

Belirsiz süreli iş sözleşmesi nedir?

 

Belirsiz süreli iş sözleşmesi nedir?

Ülkemizde ki en yaygın sözleşme biçimi olan belirsiz süreli iş sözleşmesi nedir? İşçi ve işveren belirsiz süreli iş sözleşmesi imzalarken nelere dikkat etmelidir?

İşveren ile işçi arasın da gerçekleşecek olan iş ilişkisinde işin bitimi ile ilgili herhangi bir tarih belirtilmeyen durumlarda imzalanan sözleşmelere “belirsiz süreli iş sözleşmesi” denilmektedir.

Belirli süreli iş sözleşmesinin ne olduğunu tekrar hatırlamak adına lütfen TIKLAYINIZ.

Daha önce belirttiğimiz gibi, eğer bir işin başlangıcı sırasında, işçi ve işveren ile imzalanan sözleşmede, işin biteceği tarih belirtildi ise bu sözleşme “belirli sürelidir.” Yok hayır işin bitiş tarihi belirtilmedi ise imzalanan sözleşme “belirsiz sürelidir.

Dilerseniz hangi sözleşmelerin belirli ya da belirsiz olduklarında dair bir kaç örnek verelim.

01.01.2015 tarihinde iş yapı yapacak olan işçiye, işvereni tarafından işin 20.11.2015 tarihinde sona ereceği yazılı olarak beyan ediliyor ve işin bitiş tarihinin yazıldığı sözleşme imzalanıyor ise şayet bu “belirli süreli iş sözleşmesi”dir.

01.01.2015 tarihinde iş başı yapacak olan işçiye, işin bitiş tarihi ile ilgili herhangi bir yazılı beyan yapılmıyor ve imzalanan iş sözleşmesinde işin bitiş tarihine dair herhangi bir madde söz konusu değil ise bu “belirsiz süreli iş sözleşmesi”dir.

Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmeleri arasında ki diğer fark ise, ihbar tazminatıdır.

Belirli süreli iş sözleşmesinde işin biteceği tarih belli olduğu için ihbar tazminatı söz konusu değildir. Ama belirsiz süreli iş sözleşmesinde taraflar ihbar tazminatı ile yükümlüdür.

Örnek

01.01.2015 tarihinde iş başı yapan bir işçi, 20.11.2015 tarihinde iş bitiminden dolayı işinden ayrılması gerekiyor ama sözleşmesi “belirli süreli ” olduğu için herhangi bir ihbar tazminatına hak kazanamıyor.

Fakat;

01.01.2015 tarihinde iş başı yapan işçi 20.11.2015 tarihinde işvereni tarafından iş akdi feshediliyor, ama sözleşmesi “belirsiz süreli” olduğu için ihbar tazminatına hak kazanabiliyor.

Burada dikkat edilmesi gereken ikinci bir husus ise, sözleşmelerin sürekli belirli olarak yapılamamasıdır. Yani  işveren bazı yükümlülüklerinden kaçmak adına, aynı işçi ile birden fazla yani zincirleme olarak ( Esaslı bir neden olmadığı taktirde )              ” belirli süreli ” iş sözleşmesi imzalayamaz. Böyle bir durumda taraflar arasında yapılan “belirli süreli iş sözleşmesi” geçerliliğini kaybeder ve “belirsiz süreli iş sözleşmesi” olarak kabul edilir.

 

BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİNİ İNDİRMEK İÇİN LÜTFEN  TIKLAYINIZ.

 

Belirsiz süreli iş sözleşmesi nedir?

Cevap yok

Cevap