noyorumlar

Deneme süresi bitmeden işten ayrılma

imza 1534397310 300x200 - Deneme süresi bitmeden işten ayrılma

Deneme süresi bitmeden işten ayrılma

 

Deneme süresi bitmeden işten ayrılma

Soru: Merhaba, bir aydır bir firmada çalışıyorum. İki aylık deneme sürem var ve ben işten ayrılmak istiyorum. İhbar sürem var mı? Direk ayrılabilir miyim? Teşekkürler.

Cevap:

Merhabalar,

Çalışma hayatında işçiler ve işverenler bir işi yapmak ve yaptırmak için iş sözleşmesi yaparlarken, birbirlerini karşılıklı olarak denemek isteyebilirler. Bu, son derece normal ve sağlıklı bir durumdur.

İşveren; İşçinin bilgisini, yapacağı işe yatkınlığını, alışkanlığını, yeteneklerini, çalışkanlığını ve işyerine vereceği verimi ölçmek, ayrıca kişiliği hakkında bilgi edinmek ya da bir kanaat sahibi olmak isteyebilir.

İşçi;  İş yerinin ve çalışma şartlarının kendisine uygun olup olmadığını anlamak, bu gaye ile işi, iş yerini ve çalışma şartlarını görmek ve gözlemlemek, incelemek, takip etmek ve işi yapıp yapamayacağını anlamak, bunun yanı sıra işverenin yaklaşımlarını öğrenmek isteyebilir.

Deneme süresinde işçinin hakları nelerdir?

İşçi de işveren de bunları yapabilmek için bir süreye ihtiyaç duyarlar.

İşte, sürekli iş sözleşmelerinin yapılışında işçinin işvereni, işverenin de işçiyi denemek için kararlaştırdıkları, ancak kanunla üst sınırı belirlenmiş süreye “Deneme Süresi” denilmektedir.

Deneme süresi; 4857 sayılı İş Kanunu’nun 15. maddesinde öngörülen, işçi ve işveren arasında yahut işçiler ve işveren arasında yapılan bireysel ya da toplu iş sözleşmesinde öngörülen, sözleşmenin her iki tarafına da bildirim süresine uymadan ve tazminatsız olarak iş akdini fesih hakkı tanıyan düzenlemedir.

Deneme süresi içerisinde çalışan bir işçinin, diğer işçilerden herhangi bir farkı bulunmamaktadır. Deneme süresinde çalışan işçiler, diğer  işçiler ile aynı haklara sahiplerdir. Sadece deneme süresi içerisinde taraflar sözleşmelerini bildirimsiz ve tazminatsız bir şekilde sonlandırabilirler. Eğer imzalanan iş sözleşmelerinde herhangi bir deneme süresi durumu söz konusu değil ise bu sefer taraflar iş sözleşmelerinin feshinde 4857 Sayılı İş Sözleşmesi’nin 17. maddesi‘nde hüküm altına alınan bildirim sürelerine riayet etmek zorundadırlar.

Dilekçe örneği için TIKLAYINIZ.

Deneme süresi iki ay olmak zorunda mı?

Deneme süresi bitmeden işten ayrılma

Cevap