4857 Sayılı İş Kanunu

4857 Sayılı İş Kanunu, iş kanunu

4857 Sayılı İş Kanunu, iş kanunu

 

4857 Sayılı Iş Kanunu, işçi ve işverenlerin çalışma ortamlarındaki haklarını ve sorumluluklarını düzenlemek için 22.05.2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  4857 Sayılı İş Kanunu’nun  4. Maddesinde ifade edilen işyerlerinin dışında kalan tüm işyerlerinde tüm hükümleri istisnasız olarak uygulanmaktadır.

İş hayatımız da çalışma şekilleri, çalışma usülleri, tarafların hakları, iş sözleşmeleri vb. gibi tüm tanım ve açıklamalar 4857 Sayılı İş Kanunu’nda yer almaktadır.

4857 Sayılı İş Kanunu’nun tüm maddeli metinlerini aşağıda bulabilirsiniz.

PDF formatında, indirmek için TIKLAYINIZ.

1475 SAYILI ESKİ İŞ KANUNU YÜRÜRLÜKTEKİ 14.MADDESİ- KIDEM TAZMİNATI

 

I.BÖLÜM ( Genel Hükümler )

İş Kanunu Madde-1 — Amaç ve Kapsam

İş Kanunu Madde-2 — Tanımlar

İş Kanunu Madde-3 — İş Yerini Bildirme

İş Kanunu Madde-4 — İstisnalar

İş Kanunu Madde-5 — Eşit Davranma İlkesi

İş Kanunu Madde-6 — İşyerinin veya bir bölümünün devri

İş Kanunu Madde-7  — Geçici iş ilişkisi

II.BÖLÜM ( İş Sözleşmesi, türleri ve feshi )

İş Kanunu Madde-8 — Tanım ve Şekil

İş Kanunu Madde-9 — Türü ve Çalışma biçimlerinin belirlenmesi serbesti

İş Kanunu Madde-10 — Sürekli ve süreksiz işlerdeki iş sözleşmeleri

İş Kanunu Madde-11 — Belirli ve Belirsiz iş sözleşmeleri

İş Kanunu Madde-12 — Belirli ve Belirsiz süreli iş sözleşmesi ayrımının sınırları

İş Kanunu Madde-13 — Kısmi süreli ve tam süreli iş sözleşmesi

İş Kanunu Madde-14 — Çağrı üzerine çalışma

İş Kanunu Madde-15 — Deneme süreli iş sözleşmesi

İş Kanunu Madde-16 — Takım sözleşmesi ile oluşturulan iş sözleşmesi

İş Kanunu Madde-17 — Süreli fesih

İş Kanunu Madde-18 — Feshin geçerli sebebe dayandırılması

İş Kanunu Madde-19 — Sözleşmesin feshinde usül

İş Kanunu Madde-20 — Fesih bildirimine itiraz ve usül

İş Kanunu Madde-21 — Geçersiz sebeple yapılan feshin sonuçları

İş Kanunu Madde-22 — Çalışma koşullarında değişiklik ve iş sözleşmesinin feshi

İş Kanunu Madde-23 —  Yeni işverenin sorumluluğu

İş Kanunu Madde-24 — İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı

İş Kanunu Madde-25 — İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı

İş Kanunu Madde-26 — Derhal fesih hakkının kullanma süresi

İş Kanunu Madde-27 — Yeni iş arama izni

İş Kanunu Madde-28 — Çalışma belgesi

İş Kanunu Madde-29 — Toplu işçi çıkarma

İş Kanunu Madde-30 — Özürlü ve Eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu

İş Kanunu Madde-31 — Askerlik ve kanundan doğan çalışma

III. BÖLÜM ( Ücret )

İş Kanunu Madde-32 — Ücret ve ücretin ödenmesi

İş Kanunu Madde-34 — Ücretin gününde ödenmemesi

İş Kanunu Madde-35 — Ücretin saklı kısmı

İş Kanunu Madde-36 — Kamu makamlarının ve asıl işverenlerin hakedişlerinden ücreti kesme yükümlülüğü

İş Kanunu Madde-37 — Ücret hesap pusulası

İş Kanunu Madde-38 — Ücret kesme cezası

İş Kanunu Madde-39 — Asgari ücret

İş Kanunu Madde-40 — Yarım ücret

İş Kanunu Madde-41 — Fazla çalışma ücreti

İş Kanunu Madde-42 — Zorunlu nedenlerle fazla çalışma

İş Kanunu Madde 43 — Olağanüstü durumlarda fazla çalışma

İş Kanunu Madde-44 — Ulusal Bayram ve genel tatil günlerinde çalışma

İş Kanunu Madde-45 — Saklı haklar

İş Kanunu Madde-46 — Hafta tatili ücreti

İş Kanunu Madde-47 — Genel tatil ücreti 

İş Kanunu Madde -48 — Geçici iş görememezlik

İş Kanunu Madde-49 — Ücret şekillerine göre  tatil ücreti  

İş Kanunu Madde-50 — Tatil ücretine girmeyen kısımlar

İş Kanunu Madde-51 — Yüzdelerin ödenmesi

İş Kanunu Madde-52 — Yüzdelerin belgelenmesi 

İş Kanunu Madde-53 — Yıllık ücretli izin hakkı ve izin süreleri

İş Kanunu Madde-54 — Yıllık ücretli izne hak kazanma ve izin kullanma dönemi

İş Kanunu Madde-55 — Yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılan haller

İş Kanunu Madde-56 — Yıllık ücretli izin uygulanması 

İş Kanunu Madde-57 — Yıllık izin ücreti

İş Kanunu Madde-58 — İzinde çalışma yasağı

İş Kanunu Madde-59 –Sözleşmenin sona ermesinde izin ücreti

İş Kanunu Madde-60 — İzinlere ilişkin düzenlemeler

İş Kanunu Madde-61 — Sigorta primleri

İş Kanunu Madde-62 — Ücretten indirim yapılmayacak haller

IV. BÖLÜM (İşin Düzenlenmesi )

İş Kanunu Madde-63 — Çalışma süresi

İş Kanunu Madde-64 — Telafi çalışması

İş Kanunu Madde-65 — Kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği

İş Kanunu Madde-66 — Çalışma sürelerinden sayılan haller

İş Kanunu Madde-67 — Günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri

İş Kanunu Madde-68 — Ara dinlenmesi

İş Kanunu Madde-69 — Gece süresi ve gece çalışmaları 

İş Kanunu Madde-70 — Hazırlama, tamamlama, temizlik işleri

İş Kanunu Madde-71 — Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı

İş Kanunu Madde-72 — Yer ve su altında çalıştırma yasağı

İş Kanunu Madde-73 — Gece çalıştırma yasağı

İş Kanunu Madde-74 — Analık halinde çalışma ve süt izni

İş Kanunu Madde-75 — İşçi özlük dosyası

İş Kanunu Madde-76 — Yönetmelikler 

V.BÖLÜM ( İş Sağlığı ve Güvenliği )

İş Kanunu Madde-77 — İşverenlerin ve işçilerin yükümlülükleri 

İş Kanunu Madde-78 — İş Sağlığı ve güvenliği yönetmeliği 

İş Kanunu Madde-79 — İşin durdurulması veya işyerinin kapatılması

İş Kanunu Madde-80 — İş Sağlığı ve güvenliği kurulu

İş Kanunu Madde-81 — İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri

İş Kanunu Madde-83 — İşçilerin hakları 

İş Kanunu Madde-84 — İçki veya uyuşturucu madde kullanma yasağı

İş Kanunu Madde-85 — Ağır ve tehlikeli işler

İş Kanunu Madde-86 — Ağır ve tehlikeli işlerde rapor

İş Kanunu Madde-87 — On sekiz yaşından küçük işçiler için rapor

İş Kanunu Madde-88 — Gebe veya çocuk emziren kadınlar için yönetmelik

VI. BÖLÜM ( İş ve İşçi Bulma )

İş Kanunu Madde-90 — İş ve işçi bulma

VII. Bölüm ( ÇALIŞMA HAYATININ DENETİMİ İŞ TEFTİŞİ )

İş Kanunu Madde-91 — Devletin Yetkisi

İş Kanunu Madde-92 — Yetkili Makam ve Memurlar

İş Kanunu Madde-93 — Yetkili Memurları Ödevi

İş Kanunu Madde-94 — Muafiyet

İş Kanunu Madde-95 — Diğer merciler tarafından yapılan denetimler

İş Kanunu Madde-96 — İşçi ve işverenin sorumluluğu

İş Kanunu Madde-97 — Zabıtanın yardımı

VIII. BÖLÜM ( İDARİ CEZA HÜKÜMLERİ )

İş Kanunu Madde-98 — İş yerini bildirme yükümlülüğüne aykırılık 

İş Kanunu Madde-99 — Genel hükümlere aykırılık

İş Kanunu Madde-100 — Toplu işçi çıkarma ile ilgili hükümlere aykırılık

İş Kanunu Madde-101 — Engelli ve Eski hükümlü çalıştırma zorunluluğuna aykırılık

İş Kanunu Madde-102 –Ücret ile ilgili hükümlere aykırılık

İş Kanunu Madde-103 — Yıllık ücretli izin hükümlerine aykırılık

İş Kanunu Madde-104 — İşin düzenlenmesine yönelik hükümlerin düzenlenmesine aykırılık

İş Kanunu Madde-105 — İş Sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili hükümlere aykırılık

İş Kanunu Madde-106 — İş ve işçi bulma hükümlerine aykırılık

İş Kanunu Madde-107 — İş hayatının denetim ve teftişi ile ilgili hükümlere aykırılık

İş Kanunu Madde-108 — idari para cezalarının uygulanmasına ilişkin hususlar

IX. BÖLÜM ( ÇEŞİTLİ, GEÇİCİ SON HÜKÜMLER )

İş Kanunu Madde-109 — Yazılı bildirim

İş Kanunu Madde-110 — Konut kapıcılarının özel çalışma koşulları

İş Kanunu Madde-111 — Sanayi, ticaret, tarım ve orman  işleri

İş Kanunu Madde-112 — Bazı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların kıdem tazminatı

İş Kanunu Madde-113 — Bazı  işlerde çalışanların ücretlerinin güvencesi

İş Kanunu Madde-114 — Üçlü Danışma Kurulu

İş Kanunu Madde-115 — Kantin açılması

4857 Sayılı İş Kanunu

Cevap

*