balance justice legal icon libra 3665426 - 4857 Sayılı İş Kanunu

4857 Sayılı İş Kanunu

 

 

4857 Sayılı İş Kanunu’nu pdf formatında bilgisayarınıza indirmek için TIKLAYINIZ.

1475 SAYILI ESKİ İŞ KANUNU YÜRÜRLÜKTEKİ 14.MADDESİ- KIDEM TAZMİNATI

 

I.BÖLÜM ( Genel Hükümler )

İş Kanunu Madde-1 — Amaç ve Kapsam

İş Kanunu Madde-2 — Tanımlar

İş Kanunu Madde-3 — İş Yerini Bildirme

İş Kanunu Madde-4 — İstisnalar

İş Kanunu Madde-5 — Eşit Davranma İlkesi

İş Kanunu Madde-6 — İşyerinin veya bir bölümünün devri

İş Kanunu Madde-7  — Geçici iş ilişkisi

II.BÖLÜM ( İş Sözleşmesi, türleri ve feshi )

İş Kanunu Madde-8 — Tanım ve Şekil

İş Kanunu Madde-9 — Türü ve Çalışma biçimlerinin belirlenmesi serbesti

İş Kanunu Madde-10 — Sürekli ve süreksiz işlerdeki iş sözleşmeleri

İş Kanunu Madde-11 — Belirli ve Belirsiz iş sözleşmeleri

İş Kanunu Madde-12 — Belirli ve Belirsiz süreli iş sözleşmesi ayrımının sınırları

İş Kanunu Madde-13 — Kısmi süreli ve tam süreli iş sözleşmesi

İş Kanunu Madde-14 — Çağrı üzerine çalışma

İş Kanunu Madde-15 — Deneme süreli iş sözleşmesi

İş Kanunu Madde-16 — Takım sözleşmesi ile oluşturulan iş sözleşmesi

İş Kanunu Madde-17 — Süreli fesih

İş Kanunu Madde-18 — Feshin geçerli sebebe dayandırılması

İş Kanunu Madde-19 — Sözleşmesin feshinde usül

İş Kanunu Madde-20 — Fesih bildirimine itiraz ve usül

İş Kanunu Madde-21 — Geçersiz sebeple yapılan feshin sonuçları

İş Kanunu Madde-22 — Çalışma koşullarında değişiklik ve iş sözleşmesinin feshi

İş Kanunu Madde-23 —  Yeni işverenin sorumluluğu

İş Kanunu Madde-24 — İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı

İş Kanunu Madde-25 — İşverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı

İş Kanunu Madde-26 — Derhal fesih hakkının kullanma süresi

İş Kanunu Madde-27 — Yeni iş arama izni

İş Kanunu Madde-28 — Çalışma belgesi

İş Kanunu Madde-29 — Toplu işçi çıkarma

İş Kanunu Madde-30 — Özürlü ve Eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu

İş Kanunu Madde-31 — Askerlik ve kanundan doğan çalışma

III. BÖLÜM ( Ücret )

İş Kanunu Madde-32 — Ücret ve ücretin ödenmesi

İş Kanunu Madde-34 — Ücretin gününde ödenmemesi

İş Kanunu Madde-35 — Ücretin saklı kısmı

İş Kanunu Madde-36 — Kamu makamlarının ve asıl işverenlerin hakedişlerinden ücreti kesme yükümlülüğü

İş Kanunu Madde-37 — Ücret hesap pusulası

İş Kanunu Madde-38 — Ücret kesme cezası

İş Kanunu Madde-39 — Asgari ücret

İş Kanunu Madde-40 — Yarım ücret

İş Kanunu Madde-41 — Fazla çalışma ücreti

İş Kanunu Madde-42 — Zorunlu nedenlerle fazla çalışma

İş Kanunu Madde 43 — Olağanüstü durumlarda fazla çalışma

İş Kanunu Madde-44 — Ulusal Bayram ve genel tatil günlerinde çalışma

İş Kanunu Madde-45 — Saklı haklar

İş Kanunu Madde-46 — Hafta tatili ücreti

İş Kanunu Madde-47 — Genel tatil ücreti 

İş Kanunu Madde -48 — Geçici iş görememezlik

İş Kanunu Madde-49 — Ücret şekillerine göre  tatil ücreti  

İş Kanunu Madde-50 — Tatil ücretine girmeyen kısımlar

İş Kanunu Madde-51 — Yüzdelerin ödenmesi

İş Kanunu Madde-52 — Yüzdelerin belgelenmesi 

İş Kanunu Madde-53 — Yıllık ücretli izin hakkı ve izin süreleri

İş Kanunu Madde-54 — Yıllık ücretli izne hak kazanma ve izin kullanma dönemi

İş Kanunu Madde-55 — Yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılan haller

İş Kanunu Madde-56 — Yıllık ücretli izin uygulanması 

İş Kanunu Madde-57 — Yıllık izin ücreti

İş Kanunu Madde-58 — İzinde çalışma yasağı

İş Kanunu Madde-59 –Sözleşmenin sona ermesinde izin ücreti

İş Kanunu Madde-60 — İzinlere ilişkin düzenlemeler

İş Kanunu Madde-61 — Sigorta primleri

İş Kanunu Madde-62 — Ücretten indirim yapılmayacak haller

IV. BÖLÜM (İşin Düzenlenmesi )

İş Kanunu Madde-63 — Çalışma süresi

İş Kanunu Madde-64 — Telafi çalışması

İş Kanunu Madde-65 — Kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği

İş Kanunu Madde-66 — Çalışma sürelerinden sayılan haller

İş Kanunu Madde-67 — Günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri

İş Kanunu Madde-68 — Ara dinlenmesi

İş Kanunu Madde-69 — Gece süresi ve gece çalışmaları 

İş Kanunu Madde-70 — Hazırlama, tamamlama, temizlik işleri

İş Kanunu Madde-71 — Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı

İş Kanunu Madde-72 — Yer ve su altında çalıştırma yasağı

İş Kanunu Madde-73 — Gece çalıştırma yasağı

İş Kanunu Madde-74 — Analık halinde çalışma ve süt izni

İş Kanunu Madde-75 — İşçi özlük dosyası

İş Kanunu Madde-76 — Yönetmelikler 

V.BÖLÜM ( İş Sağlığı ve Güvenliği )

İş Kanunu Madde-77 — İşverenlerin ve işçilerin yükümlülükleri 

İş Kanunu Madde-78 — İş Sağlığı ve güvenliği yönetmeliği 

İş Kanunu Madde-79 — İşin durdurulması veya işyerinin kapatılması

İş Kanunu Madde-80 — İş Sağlığı ve güvenliği kurulu

İş Kanunu Madde-81 — İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri

İş Kanunu Madde-83 — İşçilerin hakları 

İş Kanunu Madde-84 — İçki veya uyuşturucu madde kullanma yasağı

İş Kanunu Madde-85 — Ağır ve tehlikeli işler

İş Kanunu Madde-86 — Ağır ve tehlikeli işlerde rapor

İş Kanunu Madde-87 — On sekiz yaşından küçük işçiler için rapor

İş Kanunu Madde-88 — Gebe veya çocuk emziren kadınlar için yönetmelik

VI. BÖLÜM ( İş ve İşçi Bulma )

İş Kanunu Madde-90 — İş ve işçi bulma

VII. Bölüm ( ÇALIŞMA HAYATININ DENETİMİ İŞ TEFTİŞİ )

İş Kanunu Madde-91 — Devletin Yetkisi

İş Kanunu Madde-92 — Yetkili Makam ve Memurlar

İş Kanunu Madde-93 — Yetkili Memurları Ödevi

İş Kanunu Madde-94 — Muafiyet

İş Kanunu Madde-95 — Diğer merciler tarafından yapılan denetimler

İş Kanunu Madde-96 — İşçi ve işverenin sorumluluğu

İş Kanunu Madde-97 — Zabıtanın yardımı

VIII. BÖLÜM ( İDARİ CEZA HÜKÜMLERİ )

İş Kanunu Madde-98 — İş yerini bildirme yükümlülüğüne aykırılık 

İş Kanunu Madde-99 — Genel hükümlere aykırılık

İş Kanunu Madde-100 — Toplu işçi çıkarma ile ilgili hükümlere aykırılık

İş Kanunu Madde-101 — Engelli ve Eski hükümlü çalıştırma zorunluluğuna aykırılık

İş Kanunu Madde-102 –Ücret ile ilgili hükümlere aykırılık

İş Kanunu Madde-103 — Yıllık ücretli izin hükümlerine aykırılık

İş Kanunu Madde-104 — İşin düzenlenmesine yönelik hükümlerin düzenlenmesine aykırılık

İş Kanunu Madde-105 — İş Sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili hükümlere aykırılık

İş Kanunu Madde-106 — İş ve işçi bulma hükümlerine aykırılık

İş Kanunu Madde-107 — İş hayatının denetim ve teftişi ile ilgili hükümlere aykırılık

İş Kanunu Madde-108 — idari para cezalarının uygulanmasına ilişkin hususlar

IX. BÖLÜM ( ÇEŞİTLİ, GEÇİCİ SON HÜKÜMLER )

İş Kanunu Madde-109 — Yazılı bildirim

İş Kanunu Madde-110 — Konut kapıcılarının özel çalışma koşulları

İş Kanunu Madde-111 — Sanayi, ticaret, tarım ve orman  işleri

İş Kanunu Madde-112 — Bazı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların kıdem tazminatı

İş Kanunu Madde-113 — Bazı  işlerde çalışanların ücretlerinin güvencesi

İş Kanunu Madde-114 — Üçlü Danışma Kurulu

İş Kanunu Madde-115 — Kantin açılması

 

4857 Sayılı İş Kanunu