Refakat izni nedir? Refakat izni şartları nelerdir?

Refakat izni nedir? Refakat izni şartları nelerdir?

Refakat izni bir işyerinde çalışan işçinin birinci dereceden yakını olan kişinin rahatsızlanması durumunda alınan izindir. Fakat zaman zaman kamuoyunda sanki her çalışanın refakat izni olduğuna dair söylemler duyuyoruz. Bu yazımızda refakat izninin ne olduğunu ve kimlerin refakat izninden faydalanabileceğini size anlatmak istedik. Refakat izni nedir? Refakat izni şartları nelerdir? Refakat izninden kimler faydalanabilir? Detaylar yazımızın devamında.

Refakat izni nedir?

Biraz önde de bahsettiğimiz gibi, refakat izni, çalışanların birinci dereceden bakmakla yükümlü olduğu kişilerden birinin yaşayacağı ciddi rahatsızlık/hastalık durumunda hayata geçirilen bir uygulamadır. Çalışanın annesi, babası, eşi , çocukları ve kardeşlerinden biri ciddi bir sağlık sorunu yaşarsa ve rahatsızlanan kişinin bakımı ile ilgilenecek kendisinden kimse yoksa, bu durumu sağlık kurumlarından alacağı evrak ile ispatlamak suretiyle refakat izninden faydalanabilir. Fakat şu aşamada tüm çalışanların ne yazık ki bu haktan faydalanma şansı bulunmamaktadır. Bu haktan şuan sadece, 657’ye tabii devlet memurları faydalanabilmektedir.

Devlet kurumlarında çalışan memurların, birinci dereceden bakmakla yükümlü olduğu kişilerden birinin yaşadığı rahatsızlık nedeniyle refakat izninden faydalanabilir. Fakat şu aşamada 4857 Sayılı İş Kanunu’na tabii çalışan özel sektör çalışanlarının ne yazık ki refakat izni kullanma gibi bir şansı bulunmamaktadır. Çünkü tabii olduğu kanunda böyle bir hüküm bulunmamaktadır. Eğer, işe giriş esnasında işveren ile imzalanan toplu iş ya da bireysel iş sözleşmelerinde işçiye refakat izni verileceğine dair bir madde söz konusuysa ancak işçi işvereninden refakat iznini talep edebilir. Bunların dışında, hangi durumda olunursa olunsun, işçinin refakat iznini zoraki kullanma konusunda işverenine yaptırımda bulunamaz. İşçi, ancak işvereni ile anlaşmak suretiyle refakat iznini kullanabilir. Refakat izni özel sektörde tamamen işverenin inisiyatifindedir.

Özel Sektör Refakat izni

4857 sayılı İş Kanunu‘nun “Hafta tatili ücreti” başlıklı 46. maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde,

İşçilerin, evlenmelerde üç güne kadar, ana veya babanın, eşin, kardeş veya çocukların ölümünde üç güne kadar verilmesi gereken izin sürelerinin, (c) bendinde de, bir haftalık süre içinde kalmak üzere işveren tarafından verilen diğer izinlerle hekim raporuyla verilen hastalık ve dinlenme izinlerinin, çalışılmış günler gibi hesaba katılacağı öngörülmüştür.

Yine aynı Kanunun “Yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılan haller” başlıklı 55. maddesinde de, yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılan haller sıralanmıştır. Söz konusu maddenin birinci fıkrasının (i) bendinde,

İşçilerin evlenmelerinde üç güne kadar, ana veya babalarının, eşlerinin, kardeş veya çocuklarının ölümünde üç güne kadar verilecek izinlerin yıllık izin hakkının hesabında çalışılmış gibi sayılacağı ifadelerine yer verilmiştir. Bknz: Mazeret izni kaç gündür?

Yıllık izin bakımından çalışılmış sayılan haller, 4857 Sayılı iş kanunu madde 55

Yani 4857 sayılı İş Kanunu’nda, işçilere refakatçi izni verileceğine ilişkin herhangi bir madde bulunmamaktadır. İşçi ve işveren arasındaki toplu ya da bireysel iş sözleşmesinde bu konu ile ilgili bir madde bulunmuyor ise, son söz işverenindir.

Devlet memurlarında refakat izni

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu‘nun 102. maddesinde yıllık izin, 104. maddesinde mazeret izni, 105. maddesinde hastalık ve refakat izni ve 108. maddesinde aylıksız izin hakları düzenlenmiştir. Devlet Memurun çocuğunu veya eşini mesai saatleri içerisinde ve günü birlik doktora götürmesi halinde izinli sayılıp sayılmayacağı ile ilgili bir düzenlemeye de yer verilmemiştir.

Ancak refakat iznine ilişkin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu‘nun 105 inci maddesinin son fıkrasında; “

Memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hallerinde, bu hallerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır.” ifadelerine yer verilmiştir.

Yine refakat izni ile alakalı 29/10/2011 tarihli ve 28099 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in “Refakat iznine ilişkin esaslar” başlıklı 10’uncu maddesinde ise;

1) Memurlara 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesinin son fıkrası uyarınca izin verilebilmesi için memurun;

a) Bakmakla yükümlü olduğu ana, baba, eş ve çocuklarından birinin,

b) Bakmakla yükümlü olmamakla birlikte refakat edilmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocuklarıyla kardeşlerinden birinin, ağır bir kaza geçirdiğinin veya tedavisi uzun süren bir hastalığı bulunduğunun sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi zorunludur.

Refakat izni nedir? Refakat izni şartları nelerdir?

 • İşveren rapor bildirmeme cezası 2022
  İşveren rapor bildirmeme cezası 2022 Bilindiği gibi, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından, 01.11.2010 tarihinden itibaren e-rapor uygulamasına geçildi ve 01.11.2010 tarihi itibariyle MEDULA sistemini kullanan tüm sağlık hizmeti sunucularının E-Rapor uygulamasını kullanmak zorunda. İşçilerin sağlık kurumlarından almış olduğu e-rapor hastane yetkilileri tarafından elektronik ortamda sisteme girildikten sonra, Sosyal Güvenlik Kurumu işverenden onay beklemektedir. Bu onay işlemi de elektronik ortamda gerçekleşeceği için işçilere
 • Günde 11 saat çalışma yasal mı?
  Günde 11 saat çalışma yasal mı? Soru: Merhaba, ben bir firmada tezgahtar olarak çalışıyorum. Günde 11 saat çalışma söz konusu ve neredeyse hiç mola yapamıyoruz. Günde 11 saat çalışma yasal mı? Ben günde 11 saat çalışarak fazla mesai hak ediyor muyum? Yardımcı olur musunuz? Teşekkürler. Cevap: Merhabalar, 4857 Sayılı İş Kanunu‘nun 63. maddesi’ne göre; işçinin
 • İşsizlik maaşı hesaplama 2022
  İşsizlik maaşı hesaplama 2022 Hepimizin bildiği gibi işsizlik ödeneği, işsizlik sigortası kapsamındaki işçilerin bazı nedenler çerçevesinde işsiz kalmaları neticesinde kendilerine belirli bir süre ödenen bir tutardır. Tabi ki işçilerin işsizlik ödeneğinden faydalanabilmesi için bir takım şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Dilerseniz ilk önce, işsizlik maaşı şartlarından bahsedelim. İşsizlik maaşı şartları nelerdir? Biraz önce de bahsettiğimiz gibi, işsizlik maaşı, işsizlik sigortası kapsamında çalışan sigortalıları kapsayan
 • Kapıcı maaşı 2022 – Kapıcı maliyeti
  Kapıcı maaşı 2022 – Kapıcı maliyeti 2022 yılında uygulanacak olan Asgari ücretin açıklanmasıyla, apartmanlarda görevli kapıcı maaşlarında da değişiklik söz konusu.  Aşağıdaki tabloda 2022 yılında uygulanacak olan kapıcı ücretini ve işverenlere maliyetlerini bulabilirsiniz. Kapıcı Maaşı 2022(01.01.2022 – 31.12.2022) Brüt Ücret 5.004,00 TL. Sigorta Primi İşçi Payı ( % 14) 700,56 TL. İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı (
 • Kıdem tazminatı tavanı 2022
  Kıdem tazminatı tavanı 2022 Kıdem tazminatı, en az bir  yıl aynı işverene bağlı olarak işçinin işten elinde olmayan sebeplerden dolayı kıdem tazminatını hak eder şekilde çıkartılması ya da çıkması sebebiyle aldığı yıpranma bedelidir. Kıdem tazminatı hesaplanırken işçinin ücreti ve yan hakları ile işverence karşılanan parayla ölçülebilir sürekli menfaatleri dikkate alınarak hesaplanmış giydirilmiş ücreti esas alınır. Fakat her zaman giydirilmiş
 1. gif,GIF89a%01%00%01%00%80%00%00%00%00%00%FF%FF%FF%21%F9%04%01%00%00%00%00%2C%00%00%00%00%01%00%01%00%00%02%01D%00%3B - Refakat izni nedir? Refakat izni şartları nelerdir?
 2. gif,GIF89a%01%00%01%00%80%00%00%00%00%00%FF%FF%FF%21%F9%04%01%00%00%00%00%2C%00%00%00%00%01%00%01%00%00%02%01D%00%3B - Refakat izni nedir? Refakat izni şartları nelerdir?

  Öncelikle geri dönüşüm için teşekkürler Yaşadığım olayda insan insan kaynakları yetkilisi şirkete geri dönüş davası açmamız için bir evrak imzalamamiz…

 3. gif,GIF89a%01%00%01%00%80%00%00%00%00%00%FF%FF%FF%21%F9%04%01%00%00%00%00%2C%00%00%00%00%01%00%01%00%00%02%01D%00%3B - Refakat izni nedir? Refakat izni şartları nelerdir?

  merhabalar ben 7 ay sigortasız çalıştım düşük maaşla ve bir senedirde aynı işyerinde sigortalı çalışıyorum hem parttıme çalışmamı istiyorlar hemde…

 4. gif,GIF89a%01%00%01%00%80%00%00%00%00%00%FF%FF%FF%21%F9%04%01%00%00%00%00%2C%00%00%00%00%01%00%01%00%00%02%01D%00%3B - Refakat izni nedir? Refakat izni şartları nelerdir?
 5. gif,GIF89a%01%00%01%00%80%00%00%00%00%00%FF%FF%FF%21%F9%04%01%00%00%00%00%2C%00%00%00%00%01%00%01%00%00%02%01D%00%3B - Refakat izni nedir? Refakat izni şartları nelerdir?
classic.svg?mailpoet version=3.77 - Refakat izni nedir? Refakat izni şartları nelerdir?

Abonelik!

+2000 abone arasına katılın. İlk sizin haberiniz olsun.

Asla istenmeyen posta göndermeyeceğimize söz veriyoruz. Daha fazla bilgi için gizlilik politikamıza göz atın.

Cevap