İşçinin işten çıkarılması için kaç tutanak gereklidir?

imza 1624252855 - İşçinin işten çıkarılması için kaç tutanak gereklidir?

İşçinin işten çıkarılması için kaç tutanak gereklidir?

 

İşçinin işten çıkarılması için kaç tutanak gereklidir?

İşverenlerin kafalarında ki her soru işaretlerini giderebilmesi için dikkate alması gereken tek yer genellikle 4857 Sayılı İş Kanunu‘dur. Fakat bu konu ile ilgili 4857 Sayılı İş Kanunu‘muzda ile ilgili net bir hüküm bulunmamaktadır.  İş Kanunu’nda yer verilmeyen durumlar da ise, çalışma hayatımız ile ilgili fikir sahibi olabilmek için yargıtay kararlarına yönelmek durumundayız.

İşçinin iş sözleşmesi bir tutanak sayesinde feshedilebilir, fakat bazı durumlar da üç tane tutanakta yeterli gelmeyebilir. Açıkça söylemek gerekir ise çalışma hayatında böyle bir kural bulunmamaktadır. İşçinin işleyeceği kusura göre, işveren karar vermeli ve sonucu iyi yorumlamak zorundadır.

İşçi kaç ihtardan sonra işten çıkartılabilir?

İş yerinde bir başka işçiyi yaralayan bir işçinin iş akdi tazminatsız bir şekilde sonlanırken tek bir tutanak yeterli olabilecekken, kendisine verilen görevi eksik yapan bir işçinin iş akdi kaç tutanak tutulur ise tutulsun, tazminat ödemesi gerçekleşerek yapılmalıdır. Yani işveren bu işçisi ile ilgili ” elimde 5 tane tutanak var, bu neden ile seni işten tazminatsız bir şekilde işten çıkartıyorum”  deme şansına sahip değildir.

Tutanak nasıl hazırlanır?

  • Tutanaklar, tarih ve saatle başlar, yine tarih ve saatle biter.
  • Tutanaklarda mümkünse 2 şahit, tutanağı tutan kişi ve amirin imzalarıyla beraber 4 imza olmalıdır.
  • Tutanaklar temiz bir kağıda yazılmalı ve yazılan kağıtta herhangi bir tahribat olmamalıdır,
  • Tutanaklarda kağıdın sadece bir yüzüne yazı yazılır. Eğer birden fazla sayfaya yazılacaksa, üst tarafa sayfa numaraları yazılır. Her sayfası tutanağı tutan kişi veya kişilerce paraflanmalıdır. ( Paraf = Ad ya da soyadın baş harfiyle başlayan kısa imza )
  • Tutanaklar,  arzu edilir ise bilgisayar ortamında da düzenlenebilir. Fakat kalemle yazılacak ise, aynı kalem kullanılmalı ve aynı kişi yazmalıdır.
  • Tutanak kağıdının boş kalan kısımlarına sonradan yazı eklenmesini önlemek için çizgi çekilebilir.
  • Tutanaklar 3 nüsha halinde düzenlenmeli, 3 nüshada da ıslak imzalar olmalıdır.

Tutanak hazırlarken nelere dikkat etmek gerekir?

imza 1537509632 300x200 - İşçinin işten çıkarılması için kaç tutanak gereklidir?

İşçinin işten çıkarılması için kaç tutanak gereklidir

  • Tutanakta bahsi geçen olay ya da durumun tespit edilme biçimi yazılmalıdır.
  • Olayın ya da işlemin gerçekleşme tarihi, olayın gerçekleştiği yere ait adres bilgisi, ilgililerin açık kimlik bilgileri, adres ve telefon bilgileri, imzaları eksiksiz olmalıdır.
  • Olaya ya da duruma ait tüm bilgiler; detaylı bir şekilde, akıcı bir üslupla imla kurallarına uyularak yazılmalıdır.

Özetlememiz gerekir ise şayet;

Bu tarz durumlar da tutanak sayılarından çok işçinin işlediği suç önemlidir. Her ne kadar tutulan tutanak sayıları önemli olsa da  ” işçinin iş akdinin feshedilmesi için bir tutanak yeterlidir ya da bir işçinin işten çıkartılması için üç tutanak gereklidir “ şeklinde bir yaklaşımda bulunmak doğru olmayacaktır.

Bu tarz durumlar da tutanakların hangi nedenlerden ötürü tutulduğu büyük önem taşımaktadır. Yani bir iş yerinde işe iki saat geç gelen bir işçi ile, iş yerinde kavga çıkartan işçi asla aynı şartlar da yargılanmamalıdır.  İşveren işçinin iş akdini feshederken, 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 18 maddesi‘ni dikkate almak kaydı ile gene aynı kanunun 25. maddesi’nde hüküm altına almalı ve bu kapsamda değerlendirmesi gerekmektedir.

İşçinin işten çıkarılması için kaç tutanak gereklidir?

Cevap