2020 Cenaze ödeneği

cenaze 1579762651 - 2020 Cenaze ödeneği

2020 Cenaze ödeneği

Cenaze ödeneğinden faydalanmak için gerekli şartlar nelerdir?

Cenaze Ödeneği, Sosyal Güvenlik Kurumu belirli şartlar ışığında, bir kereye mahsus olmak kaydı ile, vefat eden sigortalının hak sahiplerine verdiği bir ödenektir. Vefat eden kişi, gerekli kriterleri karşılayamıyor ise, hak sahiplerinin bu ödenekten faydalanmaları söz konusu olmayacaktır.

Vefat eden kişinin herhangi bir Sosyal Güvenliği varsa, ( 4/a-4/b-4/c ) hak sahiplerine Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenmektedir. Ayrıca vefat eden kişi için aktif sigortalılık şartı da aranmamaktadır. Emekli aylığı alırken vefat eden kişinin hak sahipleri de ödenekten faydalanabilecektir.

Cenaze ödeneğinden faydalanmak için sigortalının;

  • İş kazası ve ya meslek hastalığı sonucu,
  • Sürekli iş görememezlik geliri, malullük ya da yaşlılık aylığı almakta iken,
  • Kendisi için en az 360 gün malullük, yaşlılık sigortası primi bildirilmiş iken,

Vefat etmesi durumunda, vefat eden sigortalının hak sahiplerine ödenir.

Cenaze ödeneği kimlere ödenir?

Sosyal Güvenlik Kurumu cenaze ödeneğini, vefat eden sigortalının eşine, eşi yok ise çocuklarına, çocukları da yok ise anne babasına, anne babası da yok ise kardeşlerine verilmektedir. Şayet vefat eden sigortalının cenazesi bu kişiler haricinde başka bir kişi tarafından kaldırılmış ve bu durum belgelenmiş ise cenaze ödeneği bu kişilere ödenebilmektedir.

Cenaze ödeneği nasıl alınır?

Hak sahiplerinin cenaze ödeneğinden faydalanabilmesi için sigortalının ölüm tarihinin belirtildiği bir belge ile Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne ya da Sosyal Güvenlik Merkezine cenaze yardımı almak için başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Yani sigortalının vefat tarihi nüfus kütüğüne işlenmiş olup bu durum bir dilekçe ile beraber ilgili makamlarca hazırlanan bir ölüm belgesi ile beraber Sosyal Güvenlik Kurumu binalarına teslim edilmelidir.

Cenaze ödeneği için Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilmesi gereken talep dilekçesi için TIKLAYINIZ.

2020 Cenaze ödeneği ne kadardır?

Yıllara göre cenaze ödeneği tutarları aşağıda verilmiştir. Cenaze parası her yıl bir önceki yıl için Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) değişim oranlarında belirlenmektedir ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca onaylanıp, uygulamaya sokulmaktadır.

2019 yılında 715,00 TL. olarak ödenen cenaze yardımı, 01 Ocak 2020 tarihi ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında vefat edenlerin hak sahiplerine 800,77 TL. olarak ödenecektir.

Geçmiş yıllara göre ödenen cenaze ödenekleri aşağıdadır.

YILTUTAR
2020800,77
2019715,00
2018594,00
2017531,00
2016489,00
2015449,00
2014415,00
2013386,00
2020 Cenaze ödeneği

Cevap yok

Cevap