Kıdem tazminatı tavanını aşan kısım ödenir mi?

gif,GIF89a%01%00%01%00%80%00%00%00%00%00%FF%FF%FF%21%F9%04%01%00%00%00%00%2C%00%00%00%00%01%00%01%00%00%02%01D%00%3B - Kıdem tazminatı tavanını aşan kısım ödenir mi?

Kıdem tazminatı tavanını aşan kısım ödenir mi?

Kıdem tazminatı tavanını aşan kısım ödenir mi?

Soru: Merhaba, Mart ayı sonu itibariyle işten çıkartılıyorum. Tazminat hesabı yapıyorum fakat benim brüt ücretim 12.000,00 TL. Fakat benim yaptığım hesap ile işverenimin yaptığı hesap arasında epey bir fark var. Bunun nedenini sorduğumda işverenim de kıdem tazminatının tavanından işlem yaptıklarını söyledi. Kıdem tazminatı tavanını aşan kısım ödenir mi? Beni bilgilendirirseniz çok mutlu olacağım. Kolay gelsin.

Cevap:

Merhabalar,

2021 yılına girmemiz ve asgari ücret tutarının açıklanması ile 2021 yılı bordro hesaplama parametreleri de bir takım değişiklikler oldu. Bunlardan bir tanesi de kıdem tazminatı tavanıdır. Memur katsayılarının belli olmasının ardından Kıdem Tazminatına Esas Ücret Tavanı da belli oldu. Kıdem Tazminatı Tavanı 2021 yılında 7.638,96 olarak belirlenmiştir.

Kıdem tazminatı tavanını aşan kısım ödenir mi?

Eskiden,  yürürlükten kaldırılan 1475 Sayılı eski  İş Kanunu’nun 98/D maddesi uyarınca; saptanan miktar veya tavan aşılarak ödenmesi için emir ve talimat veren veya bu yolda hareket eden özel veya kamu kurum ve kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri, genel müdür, müessese müdürü, muhasebe müdürü gibi yetkili sorumluları hakkında fiil daha ağır bir cezayı gerektiren bir suç teşkil etmediği takdirde 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası, ayrıca ağır para cezası uygulanmaktaydı. 

Bunların dışında kanuna aykırı ödenen miktar da hazine lehine resen tahsil edilmekteydi. 4857 Sayılı İş Kanunu ile beraber bu madde yürürlükten kaldırıldı ve uygulamada esneklik oluştu.

4857 Sayılı İş Kanunu, kıdem tazminatının ödenmemesi ya da fazla ödenmesi durumunda hiçbir ceza söz konusu değildir. Kıdem tazminatının geç ödenmesinden kaynaklanan faiz ödeme sorumluluğu dışında kıdem tazminatını ödememenin hiçbir yasal sorumluluğu bulunmamaktadır.

İşverenin bu yöndeki isteğini kısıtlayan veya engel olan bir yasal düzenleme bulunmamaktadır. İşveren arzu eder ise, işçisine kıdem tazminatı tavanını aşacak şekilde ödeme yapabilir. İşverenin kıdem tazminatı tavanını aşacak şekilde ödeme yapılması halinde herhangi bir ceza yaptırımı uygulanması söz konusu değildir. 

Fakat kıdem tazminatının üzerinde ki ödemeler vergiye tabii olacaktır ve işveren tavandan fazla olan ödemeler için ekstradan sgk ve gelir vergisi ödemek zorunda kalacaktır

Kıdem tazminatı tavanını aşan ödemeler

Kıdem tazminatı tavanını aşacak şekilde ödeme yapılması halinde, kıdem tazminatı tavanını aşan tutarın, vergi ve sigorta primine tabi tutulması gerekmektedir. Çünkü kıdem tazminatı tavanını aşan tutar, prim olarak kabul edilmektedir. Eğer kıdem tazminatı ödemesi tavanı aşacak şekilde yapılmadıysa, kıdem tazminatı vergiden muaf olduğu için damga vergisi dışında herhangi bir kesinti yapılmayacaktır. Bununla ilgili ” kıdem tazminatından kesinti yapılabilir mi? başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 25/7 maddesine göre, yürürlükten kalkan  1475 sayılı eski İş Kanunu’na ve 854 sayılı Deniz İş Kanunu’na göre ödenmesi gereken kıdem tazminatlarının tamamı ile 5953 sayılı Basın İş Kanunu’na göre ödenen kıdem tazminatlarının 24 aylığı aşmayan miktarları gelir vergisinden müstesnadır.

Kıdem tazminatının tavanı aşan ödemeler de son söz işverenindir.

Sizin brüt maaşınızın 12.000,00 TL. olması kıdem tazminatı ödemelerinde işvereninizin nazarında hiç bir şey ifade etmemektedir. İşvereniniz sizin kıdem tazminatınızı hesaplarken 2021 yılında uygulanacak olan  7.638,96 TL.‘yi baz alacaktır. Siz işvereninize konu ile ilgili talebinizi iletebilirsiniz. Bu talebinizi kabul edip etmemek işvereninizin inisiyatifindedir. Bu konu ile ilgili işvereninize herhangi bir yaptırımda bulunmanız söz konusu olmayacaktır. İşvereniniz rıza gösterir ise, kıdem tazminatınızın tavanını aşan kısımlarının da ödemesini size yapabilir. Eğer kendileri bu talebinizi kabul etmez ise, kıdem tazminatı hesabınız, 7.638,96 TL.’den yapılacaktır.

Başka şehre taşınan işçi kıdem tazminatı alır mı?

Kıdem tazminatından kesinti yapılabilir mi?

Kıdem tazminatı hesabında sadece ve sadece damga vergisi oranında kesinti yapılır. Bunun haricinde herhangi bir kesinti yapılması söz konusu değildir.  Kıdem tazminatı için 2021 yılında uygulanacak olan damga vergisi oranı binde 7,59’dir. Bunun haricinde herhangi bir kesinti söz konusu değildir. Kıdem tazminatı her türlü SGK vergisinden muaf tutulmaktadır. Bu neden ile kıdem tazminatından kesinti yapılabilir mi sorusuna, rahatlıkla damga vergisi dışında herhangi bir kesinti yapılamaz diye cevaplandırabiliriz.

Kıdem tazminatı tavanını aşan kısım ödenir mi?

classic.svg?mailpoet version=3.77 - Kıdem tazminatı tavanını aşan kısım ödenir mi?

Abonelik!

+2000 abone arasına katılın. İlk sizin haberiniz olsun.

Asla istenmeyen posta göndermeyeceğimize söz veriyoruz. Daha fazla bilgi için gizlilik politikamıza göz atın.

Cevap