Kıdem tazminatı taksitle ödenebilir mi?

deme 1515739832 1024x682 - Kıdem tazminatı taksitle ödenebilir mi?

Kıdem tazminatı taksitle ödenebilir mi?

Kıdem tazminatı taksitle ödenebilir mi?

Soru: Merhaba, işten çıkarıldım. İşverenim benim kıdem tazminatımı taksitler halinde ödeyeceği söyledi. Ben tazminatımı taksitler halinde ödenmesini istemiyorum. Toplu paraya ihtiyacım var ve bir kerede ödenip konunun kapanmasını istiyorum. Kıdem tazminatı taksitle ödenebilir mi? Bana bilgi verirseniz sevinirim, teşekkürler.

Cevap:

Merhabalar,

Normal şartlarda işçinin ücreti ile sözleşme ve kanundan doğan para veya parayla ölçülmesi mümkün tüm menfaatlerin, iş sözleşmelerinin sona ermesi ile, tam olarak derhal ödenmesi zorunludur. Fakat, kıdem tazminatı zaman zaman iş sözleşmesinin sona erdiği tarihte işverenin yaşadığı bir takım ekonomik problemlerden dolayı ödenememektedir. Öncelikle şunu belirtelim ki, kıdem tazminatında taksit uygulaması, işçi rıza göstermediği taktirde uygulanamaz.

4857 Sayılı İş Kanunu’nda İş sözleşmesinin kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde gerçekleşen fesih uygulamalarında, kıdem tazminatının fesih tarihinden sonraki bir tarihte ya da taksitler halinde ödenmesine dair bir düzenleme bulunmamaktadır.

Kıdem tazminatı taksitle ödenebilir mi?

Biraz önce de söz ettiğimiz gibi, 4857 Sayılı İş Kanunu‘nda konu ile ilgili bir düzenleme söz konusu değildir. İşverenin iş sözleşmesini feshettiği işçisi için kıdem tazminatı alacağını sırf kendi arzusu ile taksitlendirmesi ya da fesih tarihinden sonra ödemesi mümkün değildir.  4857 Sayılı İş Kanunu’na  göre iş akdinin feshi ile birlikte yasa gereği işveren temerrüte düşer. Bu neden ile işverenin fesih günü, işçinin kıdem tazminatını bir defada tamamen ödemesi gerekmektedir.

Ancak işveren ile işçi aralarında hür iradeleri ile anlaşarak kıdem tazminatının taksitler halinde ödenmesi konusunda anlaşabilirler ve bu konuda aralarında sözleşme yapabilirler.

Kıdem tazminatı alacaklarında ancak işçinin rızası ile taksit işlemi yapılabilir. İşçinin kabul etmediği bir taksitlendirme işlemi yapılması söz konusu olamaz. İşçi işverenin bu talebini reddedip, konu ile ilgili en yüksek banka faizi ile birlikte alacakları ile ilgili dava ve icra takibi işlemleri başlatabilir.

Kıdem tazminatı elden ödenenir mi?

Maddeler halinde özetleyecek olursak şayet;

  • Kıdem tazminatının taksitler halinde ödenmesi hususunda 4857 Sayılı İş Kanunu’nda herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.
  • Kıdem tazminatının taksitler halinde ödenmesi, sadece ve sadece işçinin rızası ile mümkündür.
  • İşveren, kıdem tazminatını taksitler halinde ödeme konusunda işçiyi zorlama şansı bulunmamaktadır.
  • Kıdem tazminatının taksitle ödenmesi halinde, işçinin faiz talep etme hakkı vardır. Ancak bunun için işçinin iş sözleşmesinin feshedilmesi aşamasında talebini kayıt altına aldırması alması gerekir.
  • Kıdem tazminatının taksitle ödenmesi konusunda anlaşmaya varılması ve sözleşme hazırlanırken talep edilebilecek olan faiz talebine ek olarak, kıdem tazminatı taksitlerin zamanında ödenmesi durumunda, işçi işvereninden ayrıca faiz talep edemez.

 

Kıdem tazminatı tavanı 2020

Yol ve yemek yardımı kıdem tazminatına dahil mi?

Kıdem tazminatı elden ödenir mi?

İşyeri devrinde kıdem tazminatı

İstifa durumunda kıdem tazminatı

Habersiz işe giriş çıkış yapılması ve kıdem tazminatı

 

Kıdem tazminatı taksitle ödenebilir mi?

 

Cevap yok

Cevap