Kıdem tazminatından kesinti yapılabilir mi?

Kıdem tazminatından kesinti yapılabilir mi

Kıdem tazminatından kesinti yapılabilir mi

 

Kıdem tazminatından kesinti yapılabilir mi?

Senelerce emek verip çalıştıktan sonra gerekli şartların sağlanması halinde insanların işverenlerinden kıdem tazminatını talep etme hakları mevcuttur. Fakat zaman zaman bizlere ulaşan okuyucularımız kıdem tazminatları ile ilgili problem yaşadıklarını dile getirmekte.

İlk önce hangi nedenler ile iş akdi feshedilir ise kıdem tazminatına hak kazanılır onlara bir göz atalım.

Hizmet akdinin işçi tarafından;

  • 4857 Sayılı İş Kanunu‘nun 24.maddesinde belirtilen ve işçiye hizmet akdini derhal fesih hakkı veren sebeplerden dolayı,
  • Muvazzaf askerlik hizmetinden dolayı,
  • Bağlı bulunduğu kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı ya da toptan ödeme almak amacıyla,
  • 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun 60. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı Kanunun Geçici 81 inci maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılması nedeniyle,
  • Evlenen kadının evlilik tarihinden itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile,

feshedilmiş olması gerekmektedir.

Hizmet akdinin işveren tarafından;

  • Hizmet akdinin işveren tarafından 4857 sayılı İş Kanununun 25. maddesinde belirtilen ve işverene hizmet akdini derhal fesih hakkı veren ve II numaralı bentte belirtilen ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri dışındaki sebeplerden dolayı feshedilmiş olması.
  • İşçinin ölümü nedeniyle;

feshedilmiş olması gerekmektedir.

Eğer hizmet akdi yukarıda belirtilen haller dışında, işçinin kendi isteği ile sona erdirilmiş veya ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller nedeniyle işveren tarafından sona erdirilmişse, işçinin kıdem tazminatı hakkı doğmaz.

Peki ödenecek olan kıdem tazminatından kesinti yapılabilir mi?

Kıdem tazminatı hesabında sadece ve sadece damga vergisi oranında kesinti yapılır. Bunun haricinde herhangi bir kesinti yapılmaz. Kıdem tazminatı için 2019 yılında uygulanacak olan damga vergisi oranı binde 7,59’dir. Bunun haricinde herhangi bir kesinti söz konusu değildir. Kıdem tazminatı her türlü SGK vergisinden muaf tutulmaktadır.

İhbar tazminatından kesinti yapılabilir mi?

İhbar tazminatından yapılan kesintiler ise kıdem tazminatına göre değişkenlik göstermektedir. İhbar tazminatı hem gelir vergisi hemde damga vergisi kesintisine tabiidir. İhbar tazminatına uygulanacak olan damga vergisi kıdem tazminatında olduğu gibi binde 7,59 olarak belirlenmiştir. Fakat gelir vergisi oranları, ihbar tazminatı ödenecek kişinin vergi dilimlerine göre değişiklik göstermektedir. İşten çıkarılan kişinin gelir matrahına göre %15, %20, %27, %35 oranında gelir vergisi kesintisi yapılabilir.

 

Kısmi süreli çalışanlar kıdem tazminatı alabilir mi?

Evlenen kadınlar işten ayrılınca tazminat alabilir mi?

Askerlik nedeniyle işten ayrılanın ihbar tazminatı hakkı var mıdır?

15 yıl 3600 gün sayesinde herkes kıdem tazminatı alabilir mi?

Kıdem tazminatından kesinti yapılabilir mi?

 

 

 

Cevap

*