Kıdem tazminatı aldıktan sonra tekrar çalışma

hesap 1542176647 1024x682 - Kıdem tazminatı aldıktan sonra tekrar çalışma

Kıdem tazminatı aldıktan sonra tekrar çalışma

 

Soru: Merhaba, ben özel bir şirkette 7 yıldır çalışıyorum. 15 yıl 3600 gün ile istifa edip kıdem tazminatımı alarak işten ayrılmak istiyorum. Benim böyle bir hakkım var mı? 15 yıl 3600 gün ile istifa için nereye başvurmam gerekiyor? Ayrıca, bir iş buldum. 15 yıl 3600 gün ile kıdem tazminatımı aldıktan hemen sonra başka işte çalışmaya başlamam kötü niyet olabilir mi? Eski işveren bana dava açabilir mi? Teşekkür ederim.

Cevap:

Merhabalar,

1475 Sayılı Eski İş Kanunu‘nun halen yürürlükte olan 14. maddesi’nde kıdem tazminatı alma şartları açık bir şekilde belirtilmiştir. Evet işçilerin böyle bir hakkı var. Fakat bu konuda bir takım ayrıntılara dikkat etmeniz gerekmekte. Her önüne gelen “benim sigortalılık sürem 15 yıl üzeri ve prim gün sayım 3600 günden fazla” deyip iş yerinden kıdem tazminatını alarak ayrılamaz.

Kıdem tazminatı aldıktan sonra tekrar çalışma

09 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar bu haktan yararlanabilir.

Evet biraz önce de söylediğimiz gibi çalışan 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün prim ödemesiyle kıdem tazminatına hak kazanılabiliyor. Ancak bunun için 9 Eylül 1999 ve öncesinde ilk kez sigortalı olmuş olma şartı bulunmaktadır. Bu tarihten yani 09 Eylül 1999’dan önce ilk kez sigortalı olanlar 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün prim ödeme şartını yerine getirdiklerinde istifa ederek kıdem tazminatlarını alabilirler.

09 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlar için şartlar değişiyor.

9 Eylül 1999 ve sonrasında ilk kez sigortalı olan kişiler için ise emeklilik için yaş dışındaki diğer şartlar, 25 yıl sigortalılık süresi ve 4500 prim günü olarak değişmektedir. Dolayısıyla 15 yıl 3600 gün ile iş yerinizden kıdem tazminatınızı alarak ayrılmanız için ilk sigortalı olduğunuz tarih, gün ve ay bazında bile büyük önem arz etmektedir. Yani sizin ilk sigortanız her ne kadar 1999 yılında başlasa bile, bu tarih 09 Eylül 1999 tarihinden sonra ise ne yazık ki siz 25 yıl ve 4500 prim gün sayısına tabii olarak çalışacaksınız ve 15 yıl 3600 gün şartı ile kıdem tazminatınızı alarak iş yerinizden ayrılamazsınız. Bu konu ile ilgili daha detaylı bilgi almak için 08 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanlar kıdem tazminatı başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Sigorta girişiniz 09 Eylül 1999 öncesinde ise SGK’ya başvurun.

Eğer sigorta girişiniz 09 Eylül 1999 tarihinden önce ise, ilk önce iş yerinizin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Kurumu‘na gidip 15 yıl 3600 gün ile kıdem tazminatınızı alarak işten ayrılmaya hak kazandığınıza dair bir yazı almak olsun.

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alacağınız olduğunuz yazıyı işvereninize tebliğ ettikten sonra, işlemleri başlatabilirsiniz. İşlemler sonucunda işvereniniz sizin iş akdinizi kıdem tazminatınızı tarafınıza ödeyerek feshedecektir. Bu fesih işlemlerinde işçinin ya da işverenin birbirlerinden ihbar tazminatı talepleri olmamaktadır. Uygun bir tarihte mutabakat sağlayarak sözleşmeyi feshedebilirsiniz. 15 yıl 3600 gün nedeniyle işten ayrılan işsizlik maaşı alır mı?

15 yıl 3600 gün kıdem tazminatı sonrası çalışma

Bu durumdaki işçilerin işten ayrıldıktan sonra başka iş yerlerinde çalışması, işçi-işveren arasında anlaşmazlıklara sebebiyet versede, esasen işçinin ayrıldıktan sonra çalışmasına engel bir durum bulunmamaktadır.

TC Yargıtay 22. Hukuk Dairesi E. 2012/10954, K. 2013/909, T. 25.1.2013 sayılı Karar’da

Davalı 1475 sayılı Kanun’un 14’üncü maddesinin birinci fıkrası (5) numaralı bendi uyarınca 15 yıl sigortalılık ve 3 bin 600 gün prim günü şartlarını sağladığı için …. tarihli istifa dilekçesi ile kıdem tazminatını alarak iş yerinden ayrılmıştır. Davalı  iş yerinden ayrılmış ve üç gün sonra başka bir işverene ait iş yerinde çalışmak üzere işe başlamıştır. Davacının iş yerinden ayrıldıktan sonra başka bir firmada çalışması hakkın kötü niyetli kullanılması olarak değerlendirilemez. Davalı kanunun kendisine verdiği emeklilik hakkını kullanmıştır. Kanunda tanınan bu hakkın amacı, iş yerinde çalışarak yıpranmış olan ve bu arada sigortalılık yılı ile prim ödeme süresine ait yükümlülükleri tamamlamış olan işçinin, emeklilik için bir yaşı beklemesine gerek olmadan iş sözleşmesini aktif sonlandırabilmesine imkan tanımaktır. Davacının ödenen kıdem tazminatının iadesine ilişkin talebinin reddi yerine kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir”

İfadelerine yer verilmiştir.

Bu neden ile 15 yıl 3600 prim gün ile kıdem tazminatı hakkına sahip olan bir işçi, arzu eder ise hemen bir başka işte çalışabilir. Bu durum mevcut hakların kötüye kullanıldığı anlamına gelmez.

Kıdem tazminatı aldıktan sonra tekrar çalışma
round black.svg?mailpoet version=3.74 - Kıdem tazminatı aldıktan sonra tekrar çalışma
mailbox@3x - Kıdem tazminatı aldıktan sonra tekrar çalışma

Hey merhaba 1f44b - Kıdem tazminatı aldıktan sonra tekrar çalışma

Her hafta, gelen kutunuza harika içerikler almak için kaydolun.

İstenmeyen posta göndermiyoruz! Daha fazla bilgi için gizlilik politikamızı okuyun.

Cevap