İşsizlik maaşı almanın şartları nelerdir?

banka 1512044552 1024x682 - İşsizlik maaşı almanın şartları nelerdir?

İşsizlik maaşı almanın şartları nelerdir?

İşsizlik maaşı almanın şartları nelerdir?

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na göre;

 • İşsizlik sigortası kapsamında bir iş yerinde çalışırken çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenler,
 • Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak kaydıyla son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olanlar.

İşsizlik maaşından faydalanabilmektedir.

Başvuruyu işten çıkış tarihinizden itibaren 30 gün içinde yapın.

İşsiz kalan kişi hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde başvuruda bulunulmalıdır. Başvuruda gecikilmesi halinde geçen her gün için işsizlik ödeneğinden faydalanılamayacaktır. Yani siz diyelim ki, Kasım ayında işten çıkarıldınız fakat, başvurunuzu şubat ayında yaptınız. İşkur her ne kadar işlemlerinizi şubat ayı yapsanız da, geç başvurunuzdan dolayı aralık ve ocak ayları ile ilgili bir ödenek alamayacaksınız. Farzedelim ki 8 ay faydalanmanız gereken işsizlik maaşından bu neden ile 6 ay faydalanacaksınız.

Buna göre;

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olanlardan, son üç yıl içinde;

 • 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,
 • 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,
 • 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,

Süre ile işsizlik ödeneğine hak kazanmaktadır.

İşten çıkış nedeniniz çok önemlidir.

Biraz önce yukarıda da bahsettiğimiz gibi işsizlik maaşınızdan faydalanabilmek için her ne kadar prim konusunda probleminiz olmasa da, işten çıkış nedeniniz çok önemlidir. Eğer işten çıkış nedeniniz işsizlik maaşına uygun değil ise, gerekli prim gün sayısına dahil olsanız bile işsizlik maaşından faydalanamazsınız.

İşsizlik maaşı hangi durumlar da kesilir?

Hangi durumlarda işsizlik maaşından faydalanamazsınız?

Eğer ki işten çıkış nedenleriniz aşağıdaki nedenlerden birisi ise, işsizlik maaşından faydalanamazsınız.

 • İşverenin haklı olarak işçiyi işten çıkarması; İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışları sebebiyle işinin sonlandırılması durumunda,
 • İşçinin istifa etmesi durumunda,  (Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından sonlandırlması)
 • Deneme süresi içerisinde, tarafların iş sözleşmesini feshetmesi durumunda,  (Deneme süresi İş Kanununda en çok iki aydır. Toplu sözleşmeler ile dört aya kadar çıkartılabilir.)
 • Ölüm ve iş kazası sonucu ölüm durumunda, ( işsizlik maaşı yakınlarına ödenmez)
 • Emekli olma durumlarında (Emeklilik, yaşlılık veya toptan ödeme nedeniyle)
 • Malulen emeklilik nedeniyle işten ayrılış durumunda, ( emeklilik maaşı bağlanacağı için )
 • Kadın işçinin evlilik nedeniyle işten ayrılması durumunda,
 • Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması durumunda, ( 15 yıl 3600 gün vb.)
 • Başka yere nakil durumlarında (Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer iş yerine nakli)
 • Mevsimlik iş; Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır.)
 • Kampanya bitimi (İş sözleşmesinin askıya alınması halinde kullanılır. )
 • Statü değişikliği veya şirket içerisinde sgk 16 kod numarasıyla yapılan değişiklerde işsizlik maaşı alınamaz,
 • Disiplin kurulu kararı ile işçinin işten çıkarılması durumunda,
 • Vize süresinin bitimi ( İş sözleşmesinin askıya alınması halinde kullanılır.  Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)
 • Diğer nedenler,

Hangi durumlarda işsizlik maaşından faydalanabilirim?

Eğer işten çıkış nedeniniz aşağıdaki nedenlerden birisi ise işsizlik maaşından, diğer prim şartlarını yerine getirdiğiniz taktirde faydalanabilirsiniz.

 • Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi,
 • Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi,
 • Askerlik,
 • Toplu işçi çıkarma,
 • İş yerinin kapanması,
 • İşin sona ermesi,
 • İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih,
 • İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih,

 

 • İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih,
 • İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih,
 • İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih,
 • Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih,
 • 4046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile fesih,
 • Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi,
 • İş yerinin devri, işin veya iş yerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih,

İşsizlik maaşı ile ilgili burada yazamadığımız ama daha önce ele aldığımız konular ile ilgili aşağıdaki sizin için seçtiğimiz başlıklara göz atabilirsiniz.

Bağkurlular işsizlik maaşı alabilir mi?

İşsizlik maaşında son 120 günde kesinti sayılmayan haller nelerdir?

İşsizlik maaşında son 120 günün önemi nedir?

Bir gün eksik prim işsizlik maaşınızı eksik almanıza sebep olur

İşsizlik maaşı alırken sağlıktan yararlanabilir miyim?

İşsizlik ödeneği kaldığı yerden devam eder mi?

Askere giderken işsizlik maaşınızı durdurun!

Belirli süreli iş sözleşmesi bitiminde işsizlik maaşı olur mu?

Rapor işsizlik maaşını etkiler mi?

Ücretsiz izin işsizlik maaşını etkiler mi?

İşsizlik maaşı nasıl hesaplanır?

Geriye dönük işsizlik maaşı alınabilir mi?

İşsizlik maaşı almanın şartları nelerdir?

Cevap