Çalışma belgesi örneği

belge 1552475529 - Çalışma belgesi örneği

Çalışma belgesi örneği

Hepimizin bildiği gibi  firmalar işe alacağı adaylar ile yapmış olduğu görüşmeler sonrasında, zaman zaman adayların bir önceki işyerlerinde ki pozisyon ve görev gibi gerçek çalışma bilgilerini teyit eden bir belge isterler. İşte firmalar tarafından istenen bu belgelere bonservis genel olarak ise çalışma belgesi denilmektedir.

4857 Sayılı İş Kanunu 28 madde‘de konu ile ilgili;

İşten ayrılan işçiye, işveren tarafından işinin çeşidinin ne olduğunu ve süresini gösteren bir belge verilir. Belgenin vaktinde verilmemesinden veya belgede doğru olmayan bilgiler bulunmasından zarar gören işçi veyahut işçiyi işine alan yeni işveren eski işverenden tazminat isteyebilir.’’

İfadelerine yer verilmiştir.

Bu neden ile;

Çok fazla rağbet edilen ve genellikle bu durum işverenler tarafından  gözardı edilse de, işten ayrılan personelin herhangi bir talebi olmasa bile işveren çalışma belgesini personeline vermek ve onaylamak zorundadır. Çalışma belgesinde zaman aşımı süresi bulunmamaktadır. Çalışma belgesi, talep edilebilecek kurum ve kişiler var olduğu sürece talep edilebilir.

Çalışma Belgesi alamıyorum ne yapmalıyım?

Çalışma belgesinin düzenlenmesi ve işçinin talebi üzerine kendisine verilmesi zorunludur ve 4857 Sayılı İş Kanunu‘nun 28. maddesi aracılığı ile hüküm altına alınmıştır. İşçi işinden hangi neden ile ayrılır ise ayrılsın, eski işvereninden çalışma belgesi talebine eski işveren olumlu yaklaşmak zorundadır. İşçinin çalışma belgesi talebine olumsuz yanıt veren ya da düzenlediği çalışma belgesinde yanlış bilgiler paylaşan işverenlere 2021 yılında 292,00TL. ( her personel için ) idari para cezası uygulanacaktır. Bknz: 4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları 2021

Çalışma Belgesinde doğru bilgiler verilmelidir.

İşçi, eski işvereninden talep ettiği çalışma belgesini zamanında alamaz ya da işveren işçi aleyhine yanlış bilgiler paylaştığı için işçi bir mağduriyet yaşar ise, eski işverenden yaşadığı sorunlar nedeniyle tazminat talebinde bulunabilir. Ayrıca, eski işveren, olması gerekenden farklı işçi lehine bilgiler içeren bir çalışma belgesi düzenler ise, o çalışma belgesine istinaden işe aldığı işçiyi işten çıkarma ve çalışma belgesini düzenleyen eski işverene tazminat davası açabilir.

Çalışma Belgesi örneği

belge 1552475529 300x189 - Çalışma belgesi örneği

Çalışma belgesi örneği

Çalışma belgesi için zorunlu uyulması gereken zorunlu bir format bulunmamaktadır. O neden ile işveren kendisine en uygun ve net bilgiler içeren bir format oluşturabilir.  Oluşturulacak olan çalışma belgesinde işçinin;

  • Adı Soyadı,
  • Baba adı,
  • Doğum tarihi,
  • T.C. kimlik numarası,
  • Görevi,
  • Firmada kaç yıl çalıştığı,

Yazılması yeterlidir.

Örnek Çalışma Belgesi örneği için lütfen TIKLAYINIZ.

Cevap yok

Cevap