Malulen Emeklilik Şartları

 

sgk 640 x 320 300x150 - Malulen Emeklilik Şartları

Malulen emeklilik

Malullük nedir?

 

Hizmet akdine tabii (4/a) ya da kendi adına çalışan (4/b) sigortalıların herhangi bir rahatsızlık sonucu veya iş kazası ve meslek hastalıkları nedeniyle yapmış oldukları meslekte kazanma gücünün en az %60’ını kaybeden kişiler Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından  “malul” olarak nitelendirilir.

 

Malulen emekli olma şartları nelerdir?

Malul aylığından faydalanabilmek için;

  • En az 10 yıl sigortalı olunması, ve toplam olarak 1800 gün prim gün sayısına sahip olunması,
  • Malüliyet nedeniyle sigortalı olarak çalıştığı iş yerinden ayrılması, kendi işini yapıyorsa faliyeti sona erdirmesi,
  • Kendi adına çalışan ( 4/b ) sigortalıların Sosyal Güvenlik Kurumu’na genel sağlık sigortası dahil herhangi bir prim borcu olmaması,
  • Dilekçe ile başvurulması,

Gerekmektedir.

 

Peki Malullük durumu %60’ın altında ki insanlar ne yapacak?

 

Çalışma gücünün %60’ın altında kalıp, %40 ve üzeri olan sigortalıların,

  1. %50 ile %59 arasında malüllüğü olan sigortalılar 16 yıl sigortalılık ve 4320 prim gün sayısı,
  2. %40 ile %49 arasında malüllüğü olan sigortalılar ise 18 yıl sigortalılık ve 4680 prim gün sayısı,

şartıyla her hangi bir yaş şartı aranmaksızın aylık kazanma hakkına sahip olurlar.

 

Malullük aylığı için nereye başvuru yapacağım?

 

Öncelikle böyle bir problemi olan sigortalı ilk olarak yazılı bir dilekçe ile bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik il/ilçe müdürlüğüne bizzat başvurulması gerekiyor.

Daha sonra yapmış olduğunuz yazılı başvuruya istinaden, Sosyal Güvenlik Kurumu sizi yetkili sağlık kurumuna sevkinizi gerçekleştirecektir. Sizi muayne eden kurum tarafından gelecek rapora istinaden, Sosyal Güvenlik Kurumu sizin malüliyetinize karar verecektir.

 

Malullen emekliye ayrıldım, maaş bağlandı. Herhangi bir kontrol yapacaklar mı?

 

Evet, Sosyal Güvenlik Kurumu malul sayılmanız halinde, sizin durumunuz ile ilgili kontrol muaynesi gerekip gerekmediği konusunda da işlem yapar.

 

SGK tarafından uygulanacak kontrol muaynesine gitmezsem ne olur?

Size tebliğ edilen kontrol muaynesinden 2 ay önce, bağlı bulunduğunuz Sosyal Güvenlik Kurumu’na bizzat başvurup, yetkili sağlık kurumuna sevk işleminizi tamamlamanız gerekmektedir. Aksi halde almış olduğunuz malul aylığı kesintiye uğrayacaktır. Ayrıyeten tekrardan karar düzeltme işlemi yapılıp karar verilinceye kadar herhangi bir sağlık hizmetinden de faydalanamayacaksınız.

 

Olası bir uyuşmazlıkta, kişilerin itiraz hakkı saklıdır. Başvurularından olumsuz yanıt alan kişiler, bağlı bulundukları il/ilçe müdürlüklerine itiraz dilekçesini verebilirler.

Malulen emeklilik
Malulen emeklilik

Cevap

*