İşsizlik maaşı ile ilgili merak edilenler

soru işareti 1508220956 1024x512 - İşsizlik maaşı ile ilgili merak edilenler

İşsizlik maaşı ile ilgili merak edilenler

 

 

İşsizlik maaşı ile ilgili merak edilenler

Açıkçası söylemek gerekir ise, yayın hayatımızda olduğumuz günden beri işsizlik maaşı ile ilgili oldukça fazla soru alıyoruz. Herkese teker teker cevap vermeye çalışsakta biz gene de, önemli başlıkları tek bir yazı altına toplamak istedik. Bu yazımız da kimlerin işsizlik sigortası kapsamında olduğunu, yabancıların işsizlik maaşından faydalanıp faydalanamayacağını ve hangi nedenlerden ötürü işsiz kalınırsa işsizlik maaşından faydalanabileneceğine dair bilgileri bulabilirsiniz.

İşsizlik sigortası kimleri kapsamaktadır?

Sigortalılarının işsizlik maaşından faydalanabilmesi için sigortalının bir hizmet akdine bağlı çalışmış olması gerekmektedir.

İstekleri halinde;

 • 4857 Sayılı İş Kanunu‘na göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalılar,
 • Ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma aracı işyerleri ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içerisinde çalışma gün sayısı 10 günden az olan kişiler,

işsizlik sigortası kapsamındadır ve işsizlik maaşından faydalanabilirler.

İşsizlik sigortası kapsamında olmayan çalışanların ücretlerinden işsizlik sigortası primi kesilmez. Bu kişilere işsizlik ödeneği de hesaplanmaz. Örnek vermek gerekir ise; Emekli maaşından faydalanan ama bir taraftan da çalışan sigortalı işsizlik sizgortası kapsamında değildir ve işsiz kaldıkları taktirde kendilerine işsizlik maaşı bağlanmaz.

Yabancı uyruklu çalışanlar işsizlik maaşı alabilir mi?

İşsizlik ödeneğine hak kazanmak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı aranmamaktadır. Çalışma izni ile ülkemiz sınırları içerisinde bir hizmet akdine bağlı olarak çalışan, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na  tabi olarak sigorta primleri ve beraberinde işsizlik sigortası primleri ödeyen yabancı çalışanlar da, işsiz kaldıkları taktirde işsizlik ödeneğinden faydalanabilirler.

İşsizlik sigortası primi nasıl ödenmektedir?

İşsizlik sigortası primleri, hem işçi, hem işveren hem de devlet tarafından ödenmektedir. Her katılımcının payı işsizlik fonuna aktarılır. Bu sayede işsizlik durumlarında başvuru şartları sağlandığı taktirde işsizlik ödeneği işsizlik fonundan sağlanır.

İşçinin ücretini hesaplayıp yasal kesintilerini kurumlara bildiren kişi bağlı çalıştığı işverendir. İşveren, işçinin prime esas kazanç matrahı üzerinden işçinin ödemekle yükümlü olduğu işsizlik sigortası prim payını hesaplar ve ilgili kuruma bildirir. Aynı matrah üzerinden işveren kendi sorumlu olduğu işsizlik prim payı tutarını da hesaplar.

İşsizlik sigortası primleri ne kadardır? Kim ne kadar prim öder? ( bir çalışan için )

İşsizlik fonuna her ay;

 • % 1 sigortalı,
 • % 2 işveren,
 • %1 Devlet payı

olmak üzere toplam %4 oranında prim aktarılmaktadır.

İşsizlik maaşına nasıl başvuru yapacağım?

İşsizlik ödeneğine nasıl hak kazanılır?

İşsizlik ödeneği alabilmek için öncelikle işten çıkış işleminin işsizlik ödeneğini hak eder şekilde gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Olayların kendi iradeleri dışında gerçekleşmesi gerekmektedir. Sigortalı kendi rızası ile iş akdini fesheder ise işsizlik maaşına hak kazanamaz.  Bu konu ile ilgili daha detaylı bilgi almak için lütfen Tıklayınız.

Tabiki işsizlik maaşı sadece işten çıkış nedenimiz ile ilgilenmiyor. 

Sigortalılar;

 • Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün kesintisiz olarak prim ödemesi var ise,
 • Son 3 yıl içinde minimum  600 prim günü çalışma söz konusuysa,

işsizlik ödeneğinden faydalanabileceklerdir.

Son 120 gün kesintisiz çalışmış olma şartını aşağıdaki nedenlerden dolayı bozan sigortalılar işsizlik maaşından faydalanabilecektir. Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 günde, aşağıda sıraladığımız nedenler dışında eksik günü bulunan sigortalılar işsizlik maaşından faydalanamamaktadır.

 • Hastalık,
 • Ücretsiz izin,
 • Disiplin cezası,
 • Gözaltına alınma,
 • Hükümlülükle sonuçlanmayan tutukluluk hali,
 • Kısmi istihdam,
 • Grev,
 • Lokavt,
 • Genel hayatı etkileyen olaylar,
 • Ekonomik kriz,
 • Doğal afetler,

Askerden sonra işsizlik maaşı alabilir miyim?

Ücretsiz doğum izninde işten çıkarıldım işsizlik maaşı alabilir miyim?

İş yerim kapanıyor, işsizlik maaşı alabilir miyim?

İşsizlik maaşı alırken sağlıktan yararlanabilir miyim?

İşsizlik maaşı hangi durumlar da kesilir?

Hangi durumlar da işsizlik maaşı alınmaz?

 

İşsizlik maaşı ile ilgili merak edilenler
İşsizlik maaşı ile ilgili merak edilenler

Cevap