no comments

Hangi hallerde yapılan kazalar iş kazası sayılır?

Hangi hallerde yapılan kazalar iş kazası sayılır?

Hangi hallerde yapılan kazalar iş kazası sayılır?

Hangi hallerde yapılan kazalar iş kazası sayılır?

Soru: Merhaba, bir çalışanımız kendi aracıyla iş yerine gelirken trafik kazası yapıyor. Bu tarz durumlar da işveren olarak bizlerin bir sorumluluğu var mı? Bu olayı iş kazası olarak nitelendirmemiz gerekiyor mu? Bu neden ile Sosyal güvenlik Kurumu’na iş kazası bildirimi yapmak durumunda mıyız? Geri dönüşünüz için şimdiden teşekkürler.

Cevap:

Merhabalar, geçmiş olsun.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 13. maddesinde sayılan hallerde meydana gelen ve sigortalıyı olaydan hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hale getiren olaylar iş kazası sayılmaktadır.

Buna göre;

  • Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, işveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle,
  • Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
  • Aynı kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,
  • Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında,

Meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hale getiren olaylar iş kazası sayılmaktadır.

Bir kazanın iş kazası olabilmesi için kazanın iş yeri sınırlarında mı olması gerekiyor?

İşçinin geçirdiği kazanın, iş kazası sayılabilmesi için, kural olarak işyerinde gerçekleşmesi şartı aranmakta ise de, bazı durumlarda, kaza işyerinde cereyan etmemiş olsa bile, işçinin uğradığı kaza iş kazası olarak nitelendirilebilir. İşverenin işçiyi, işyeri dışında bir görev için başka yere iş icabı göndermesi ya da sigortalı yapmış olduğu işin gereği iş yeri sınırlarının dışarısında gerçekleşen bir kaza, iş kazası olarak nitelendirilebilir

Servis aracıyla işe geliş ve gidiş esnasında gerçekleşen kazalar da  iş kazası olarak nitelendirilir.

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, sigortalıların işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında gerçekleşen kazalar iş kazası olarak nitelendirilir. Bu taşıt işçilerin toplu halde işe gidiş ve gelişlerini sağlayan bir servis aracı da olabilir, şirket tarafından çalışanlarına tahsis edilen özel araçta olabilir. Buradaki esas konu, işçilerin yaşadığı kazalarda, aracın kimin olduğu ile alakalıdır.

Eğer işçi şirket aracından kendisine tahsis edilen bir araç ile trafik kazası ile karşılaşır ise, işveren olarak sizler Sosyal Güvenlik Kurumu’na iş kazası bildirimi yapmak zorundasınız. Ama işçi kendi özel aracıyla, keyfi bir şekilde iş yerinize gelip giderken trafik kazası ile karşılaşır ise, bu olay iş kazası olarak kabul edilmez. Bu neden ile sizin  iş kazası bildirimi yapmanıza gerek bulunmamaktadır.

İş Kazası bildirimi nasıl yapılır?

İş yerinde kalp krizi iş kazası olarak sayılabilir mi?

İş kazasını geç bildirmenin cezası ne kadardır?

İş kazasında rapor parası ve sigortalılık süresi

İş yerinde gerçekleşen intihar iş kazası olarak nitelendirilebilir mi?

Şirket aracıyla gerçekleşen kaza iş kazası mıdır?

 

Hangi hallerde yapılan kazalar iş kazası sayılır?

 

Cevap

*

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.