Rapor alan işçinin ücreti ödenir mi?

para 1506319406 300x200 - Rapor alan işçinin ücreti ödenir mi?

Rapor alan işçinin ücreti ödenir mi?

 

Rapor alan işçinin ücreti ödenir mi?

Soru: Merhaba, bir işçimiz rahatsızlığı nedeniyle 30 gün rapor aldı. Malum ay sonu yaklaşmakta ve biz kendisine ücret ödemesi yapmak istiyoruz. Bu durumun hukuksal bir engeli bulunuyor mu? İstirahatli personele ücret ödemesi yapabilir miyiz? Rapor alan işçinin ücreti ödenir mi? Yardımlarınız için teşekkür ederim, kolay gelsin.

Cevap:

Merhabalar,

Bilindiği üzere halk arasında rapor parası olarak bilinen geçici iş göremezlik ödeneğinden faydalanma belirli şartlara bağlanmıştır.  Rapor ücreti ise, geçici iş göremezlik belgesine sahip kişinin çalışmadığı günlerine dair işverenden değil Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan hak sahibine ödenen ücrettir. Bu sayede raporlu olarak geçirilen  dönemlerde gelir kaybının önlenmesi ve mağduriyetlerin olmaması amaçlanmıştır.

Halk arasında rapor parası olarak bilinen geçici iş göremezlik ücreti sigortalı olarak bir işyerinde çalışmakta olan kişinin işyerinde bir kaza geçirmesi  veya işiyle alakalı olarak meslek hastalığından ötürü rapor almış olması veya herhangi bir rahatsızlığından dolayı rapor almasıyla, çalışanın rapor tarihinden önce 90 gün prim şartı ile rapor parası alma hakkına sahiptir.

Kadın sigortalılar doğum yapması durumunda doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra da 8 hafta olmak üzere doğum parası, rapor parası alma hakkına sahiptir. Çoğul hamileliklerde süre, doğumdan önce 10 hafta olmaktadır. Doğum yapan kadının rapor parası almasında da yine 90 günlük prim şartı aranmaktadır.

Kaç gün için  rapor parası ödenir?

Sosyal Güvenlik Kurumu sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneğini alınan raporun 3. gününden itibaren ödemeye başlar. Ayrıca bir ya da iki gün rapor alanlara Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından rapor parası ödenmez. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu‘nun ödemediği bu bir ya da iki günlük rapor süreleri ile ilgili işverenlerin de bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kanun’da bu iki günlük sürelerin işverenlerin ödeyeceğine dair bir düzenleme bulunmamaktadır. İş kazası sebebiyle alınan raporlar için Sosyal Güvenlik Kurumu rapor alınan her günün ödenmesini yapmaktadır. Ayrıca iş kazası raporlarında geriye doğru 90 günün olup olmadığına da bakılmaz.

Ne kadar rapor parası ödenir?

Geçici İş Göremezlik Ödeneklerinin veya bağlanacak gelirlerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç; İş kazasının veya doğumun olduğu tarihten, meslek hastalığı veya hastalık halinde  ise iş göremezliğin başladığı tarihten önceki on iki aydaki son üç ay içinde 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu‘nun 80. maddesine göre hesaplanacak prime esas kazançlar toplamının bu kazançlara  esas prim ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır. Bknz: Ne kadar Rapor ( istirahat ) parası alabilirim?

Sigortalılara istirahatli kaldıkları her gün için geçici iş görememezlik ödenmesi gerektiği, geçici iş göremezlik ödeneğinin yatarak tedavilerde günlük kazancın yarısı tutarında, Ayakta tedavilerde ise günlük kazancın 2/3 ‘ ü tutarında ödenek verilmektedir.

Rapor alan işçiye ücret ödenir mi?

İstirahatli olan işçiye işverenler her hangi bir ücret ödemesi yapmak zorunda değildir. Çünkü işçi eğer yukarıda sıraladığımız şartları yerine getiriyor ise, Sosyal Güvenlik Kurumu‘ndan geçici iş görememezlik ödeneği alacaktır. Fakat arzu ederler ise, işverenler işçilerine istirahatli olduğu dönemler ile ilgili ücret ödemesi de yapabilir. Bu durumun hukuken bir engeli bulunmamaktadır. Lakin  işçiye  ücret ödemesi yapılır ise, ilgili dönemler için sigorta priminin de gösterilmesi gerekmektedir.

Rapor alan işçinin ücreti ödenir mi?

Cevap