İş kazası bildirim süreleri

work 1488967990 300x225 - İş kazası bildirim süreleri

İş kazası bildirim süreleri

 

İş kazası bildirim süreleri

Soru: Merhaba, iş yerimiz de bir iş kazası gerçekleşti bu konu ile ilgili bildirimde bulunmak istiyoruz fakat sormak istediğim bir kaç soru var;

  • İş kazası bildirimini hangi kurumlara yapmak zorundayız? Kimisi bakanlık diyor, kimisi bakanlığa gerek yok Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirim yeterli diyor.
  • İş kazası bildirim sürelerinin üç gün olduğunu öğrendim ama bu üç gün kaza tarihinden itibaren mi yoksa kaza tarihi de dahil ediliyor mu?

İlginiz için şimdiden teşekkür ederim,

Cevap:

Merhabalar,

İş kazalarının Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve bağlı birimlere bildirimi, 30.12.2013 itibariyle kaldırıldı. Şöyle ki, 4857 Sayılı İş Kanunu‘nun 77. maddesine göre, işverenler iş yerlerinde meydana gelen iş kazasını ve tespit edilecek meslek hastalığını en geç iki işgünü içinde yazı ile ilgili bölge müdürlüğüne bildirmek zorundaydılar.  Fakat  4857 sayılı İş Kanununun 77. maddesi, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu‘nun 37. maddesi ile yürürlükten kaldırıldığından bu zorunluluk sona ermiştir.

Sizin iş yerinizde olan iş kazasını elektronik ortamdan sadece Sosyal Güvenlik Kurumu‘na yapmanız yeterlidir.

Elektronik ortam da iş kazası bildiriminin nasıl yapılacağı konusunda yardım almak için İş Kazası bildirimi nasıl yapılır? başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.

Kazanın boyutunun herhangi bir önemi var mı?

İş yerinde gerçekleşen tüm iş kazalarının bildiriminin yapılması gerekmektedir. Kaza da ufak yaralanmalar söz konusu olsa dahi işveren tüm prosedürleri yerine getirmelidir. İşverenler, iş kazası bildirimleri için kazanın boyutları ile ilgili herhangi bir değerlendirme yapma hakkına sahip değildir.

İş kazası bildirim süreleri ne kadardır?

İş yerinizde gerçekleşen iş kazanızı ile ilgili  6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 14. maddesine istinaden kazanın olduğu tarihten itibaren 3 iş günü içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirimde bulunmanız gerekmektedir.

Hangi kazalar iş kazası olarak nitelendirilir?

İş kazası, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu‘nun 13. maddesinin birinci fıkrasında sayılan hal ve durumları sonucunda meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özre uğratan olay olarak tanımlanmıştır.

Bir olayın iş kazası sayılabilmesi için, kazayı geçiren kişinin;

  • Sigortalı olması,
  • Sigortalının iş yerinde veya iş yerinden sayılan yerlerde bulunması,
  • Olayın işveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle meydana gelmesi,
  • Kaza ile sonuç arasında uygun bir illiyet bağının bulunması,
  • Kaza sonucu bedence veya ruhça özre uğraması ve bu unsurların bir arada gerçekleşmesi gerekmektedir.

İş kazası bildirimi kaç gün içerisinde yapılmalıdır?

İş kazası gerçekleştiği günden itibaren üç iş günü içerisinde, internet üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu’na  bildirim yapılması gerekmektedir.

İş kazası olduktan sonra işverenler nereye bildirimde bulunmalıdırlar?

  • Bazı işverenler iş kazalarının boyutlarına göre bu konuda tercih haklarını kullanıyor ve genellikle bildirim de bulunmuyorlar fakat, gerçekleşen bir iş kazası sonrasın da, kazanın boyutu ne olursa olsun iş yerinin bağlı bulunduğu kolluk kuvvetlerine derhal bildirim yapılması gereklidir.
  • Eskiden işverenler iş kazası bildirim formu ile hem Sosyal Güvenlik Kurumu’na, hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na ayrı ayrı bildirim yapmak zorundaydı, artık elektronik ortam da tek bir bildirim yapılması yeterli.

Elektronik ortam da iş kazası bildirimi yapmak için TIKLAYINIZ.

Bildirimde bulunmamanın ne kadar cezası var?

2018 yılı için 3.092,00 TL. ile 9.276,00 TL. arasında değişen tutarlarda idari para cezası uygulanmaktadır. Söz konusu idari para cezaları, iş yerinde çalışan sigortalı sayısı ve iş yerinin az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alması durumuna göre değişmektedir.

İş Kazası bildirimi nasıl yapılır?

Yabancı işçinin iş kazası bildirimi nasıl yapılır?

 İş kazası bildirim süreleri

Cevap

*