noyorumlar

Fazla mesai onay dilekçesi

sozlesme 1614577678 - Fazla mesai onay dilekçesi

Fazla mesai onay dilekçesi

Fazla mesai onay dilekçesi

4857 Sayılı İş Kanunu’nu fazla mesai yaptıracak işverenin işçisinden yazılı onay almasını zorunlu kılmıştır. Bu onay eskiden her bir takvim yılının başlangıcında yenileniyordu fakat Fazla mesai uygulamasında yenilik başlıklı yazımızda da belirttiğimiz gibi artık her sene alınmasına gerek yok. İşçi iş başı yaptığında ya da çalışma esnasında işveren tarafından bir kereye mahsus fazla mesai ile ilgili onay alınması ve özlük dosyasına konulması yeterli.

İşçiye zorla fazla mesai yaptırılamaz.

Genel olarak işverenler fazla çalışma konusunda işçilerin rızasını alması zorunludur. İşçinin fazla çalışmaya onay vermemesi durumunda işveren işçiyi fazla çalışma konusunda bir yaptırım uygulayamaz. 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 41. maddesi‘nde bu durumun işçinin onayında olduğu belirtilmiştir. Normal mesai çalışma saati sona erdikten sonra işçinin rızası olmadan işveren tarafından fazla çalışma yaptırılması kanuna aykırıdır.

Onayı olmadan fazla çalışma yapan işçi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bölge Müdürlüğü’ne şikayetçi olması halinde işverene idari para cezası yaptırımı uygulanır.

İşçi onayı olmadığı halde fazla çalışma yapmadığı için işten çıkartılırsa bu durumda fesih, haklı neden olarak nitelendirilmez.  Fazla mesai yapmadığı için işçinin işten çıkartılması kanun hükümlerinde işçiye kıdem ve ihbar tazminatı hakkı kazandırmaktadır.

Ayrıca, işçinin onayı olmadığı halde zorla fazla çalışma yaptırılması işçi nazarında haklı fesih olarak nitelendirilecektir ve 4857 Sayılı İş kanunu‘nun 24. maddesi gereği iş akdini haklı neden ile feshedebilecektir. İşçi bu fesih işlem ile sadece kıdem tazminatına hak kazanacaktır. BknzHaklı neden ile fesih ve ihbar tazminatı

İşçi fazla mesai onayını iptal edebilir.

İşçinin işverenine bir kereye mahsus Fazla mesai onay dilekçesi vermesi, o işçi ilelebet fazla mesai yapacağı anlamına gelmemektedir. İşçi arzu eder ise bu onay yazısını geri alabilir. İşçi ne zaman fazla mesai yapmaktan vazgeçmek ister ise, o zaman işverenine  Otuz gün önceden ve yazılı olarak başvurarak, daha önceden verilen fazla mesai onayını iptal edebilir. BknzFazla mesai onay iptal dilekçesi örneği

İşin niteliği veya üretimin arttırılması gibi genel sebeplerle yaptırılan fazla çalışmalar zorunlu fazla çalışma olarak değerlendirilemez.

Senelik maksimum fazla çalışma süresi 270 saattir.

İşçi fazla mesaiye onay verdiği taktirde, bir yıl içerisinde yapacağı fazla mesai saati maksimum 270 saat ile sınırlıdır.

Bir işçinin işverenine fazla mesai onayı vermesi o işçinin sürekli mesai yapacağı anlamına gelmiyor. İşveren her ne kadar işçisinden fazla mesai için onay alsa da senelik maksimum fazla çalışma süresi 270 saattir. Tarafların bu duruma rıza göstermesi bir şey ifade etmemektedir. 4857 Sayılı İş Kanunu‘nun 41. maddesi gereğince, fazla çalışma sürelerinin 270 saati aşmaması gerekmektedir.  BknzSenelik fazla mesai 270 saati geçemez

Fazla çalışma onay dilekçesi için TIKLAYINIZ.

 

Fazla mesai onay dilekçesi

Cevap