İşveren işçisinin maaşına zam yapmak zorunda mıdır?

hesap 1574838266 - İşveren işçisinin maaşına zam yapmak zorunda mıdır?

İşveren işçisinin maaşına zam yapmak zorunda mıdır

 

İşveren işçisinin maaşına zam yapmak zorunda mıdır?

Bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutar olarak tanımlanan ücret; işçinin yaşamını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi, zaruri ihtiyaçlarını karşılayabilmesi, fiziki, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını sağlayan tek geliridir. Bu anlamda işçilerin ücret gelirlerinin düşük veya yüksek olması, o işçilerin refah seviyelerini göstermede önemli bir faktördür.

Bu neden ile her sene işçi ve işveren arasında ücretlere yapılacak zam konusunda anlaşmazlıklar çıktığı görülmektedir.

Öncelikle belirtmekte fayda var ki işveren herhangi bir şekilde işçisine zam yapmak zorunda değildir. Bu neden ile işçi ücretlerine yapılacak zamlar ve oranları taraflar arasında imzalanan bireysel iş sözleşmelerinde ve toplu iş sözleşmelerinde belirlenmesi gerekmektedir.

Günümüzde taraflar arasında imzalanan bireysel ve toplu iş sözleşmelerinde genellikle bu durum göz ardı edildiği için bu olay her zaman işverenin insiyatifine bırakılmıştır. İmzalanan sözleşmelerde bu durumun belirtilmemesinden dolayı zam dönemlerinde işveren zam yapmaya zorlanamayacaktır.

Eğer bireyse veya toplu iş sözleşmelerinde işverenin her sene belirli oranlarda işçilerine zam yapması belirtilmesi ve işverenin işçisine hiç bir şekilde ücret zammı yapmaması işçiye haklı neden ile iş sözleşmesini feshetme ve kıdem tazminatını hak kazanma hakkı vermektedir. Ama sözleşme de belirtilmediği taktirde işçinin böyle bir hakkı söz konusu değildir ve işçi kendisine zam yapılmadığını ya da düşük zam yapıldığını beyan ederek haklı neden ile iş sözleşmesini feshedemez.

İşveren zam yapmak zorunda mı?

İşverenin işçinin maaşına zam yapıp yapmama durumu sadece yönetim hakkı ile alakalıdır ama bu durum İşçilere yapılan ücret zammının, işverenin keyfi ve tutarsız işlemler yapması anlamına gelmemektedir. İşveren bu konuda her işçisine objektif yaklaşmalıdır.

İlginizi çekebilir..  Gazetecilerin deneme süreleri ne kadardır?

Bir işletmenin en büyük amacı kar etmek üzerine kuruludur. Bir işletmenin kar edebilmesi için bize göre gerekli olan en önemli konu, o işletme de çalışanların motivasyonu ve çalışanların çalıştıkları kuruma olan bağlılığıdır. Bu neden ile işveren 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 5. Madde‘sinde yer alan ” eşit davranma ilkesine ” tabii olarak çalışmaya devam etmelidir.

İşveren bu kanun maddesinde yer alan konulara özen göstermeli, olası bir ücret zammında bu durumu işçilerine tebliğ etmeli ve ücret zamları arasında ki farkların performans ile alakalı olduğunu belirtmelidir.

Ayrıyeten yaşanabilecek bir ekonomik kriz ya da iş yerinde yaşanan finansal sorunlardan dolayı işveren bu durumu işçilerine tebliğ etmeleri ve işçilerinin herhangi bir beklentiye girmemeleri işveren açısından büyük önem arz etmektedir.

Konuyu özetleyecek olursak şayet;

4857 Sayılı İş Kanunu’na göre işvereninin çalışanın ücretine zam yapması yasal zorunluluk değildir ancak bu duruma  toplu iş sözleşmesi ve bireysel iş sözleşmesi ile işçi lehine düzenleme getirmek mümkündür.

Eğer taraflar arasında imzalanan Toplu iş sözleşmesi veya bireysel  iş sözleşmesinde ücret zammı yapılmasının işverenin iradesinde olduğu hüküm altına alınmış ise, işverenin ücret zammı yapmaması ya da düşük yapması durumunda yasalara herhangi bir aykırı durum söz konusu olmadığı taktirde, işçi konu ile ilgili işverenine herhangi bir talepte bulunamayacaktır. Ayrıca bu durumda işçinin iş akdini feshetmesi mümkün olmayacaktır. Bunun sınırını da her şekilde eşitlik ilkesi belirleyecektir.

Fakat toplu iş sözleşmesinde ve bireysel iş sözleşmelerinde bu durumun belirtilmesi ve işverenin bu duruma riayet etmemesi ve belirtilen oranda zam yapmaması durumlarında işçiye haklı neden ile iş sözleşmesini feshetme hakkı doğmaktadır.

Ancak çalışan motivasyonu ve çalışanların çalıştıkları kuruma bağlılığı açısından değerlendirildiğinde ücret zammı konusunun işyeri plan ve yönetim uygulamaları konusunda önemli bir yeri olduğunu göz ardı etmemek gerekmektedir.

İlginizi çekebilir..  Ücretsiz izin nedeniyle eksik gün bildirimlerinde ceza durumları

 

İşveren işçisinin maaşına zam yapmak zorunda mıdır?

Cevap

*