noyorumlar

270 saatten fazla çalışmak haklı neden ile fesih sebebidir

saat 1489668348 300x200 - 270 saatten fazla çalışmak haklı neden ile fesih sebebidir

270 saatten fazla çalışmak haklı neden ile fesih sebebidir

270 saatten fazla çalışmak haklı neden ile fesih sebebidir

Soru: Merhaba, özel bir şirkette asgari ücret karşılığında çalışmaktayım. İş yerimiz de son bir senedir çok fazla mesai yapmaya başladık. Ekonomik olarak faydasını tabiki görüyoruz ama artık yorulduğumu hissediyorum. Bu durumda ne yapmalıyım? Mesai illaki olacak ama kanun da işverenlere bu konu ile ilgili bir yaptırım söz konusu mu? Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.

Cevap:

Merhabalar,

İşçiye bir yıl içinde en fazla 270 saat fazla mesai yaptırılabilir. İşçi fazla mesai ile ilgili rıza gösterse dahi, yılda 270 saatten daha fazla mesai yaptırılması kesinlikle yasaktır. Fazla mesai şahitlerle ispat edilirse geçmişteki ücretler faiziyle birlikte alınır.

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi, ücreti verilmiş olsa bile 270 saatten fazla yapılan çalışma halinde iş sözleşmesini tek taraflı sonlandıran işçiye, kıdem tazminatının ödeneceğine hükmetti.

Eğer senelik çalışma süreniz 270 saati aşıyorsa, iş sözleşmenizi haklı neden ile tek taraflı olarak feshedebilir ve kıdem tazminatınızı alarak iş yerinizden ayrılabilirsiniz.

Haftalık çalışma süresi 45 saattir.

4857 Sayılı İş Kanunu‘na göre bir işçi haftada en fazla 45 saat çalışabilir. İşçinin fazla çalışma yapması ona normal ücretinden daha fazla bir gelir getirir. İşveren, işçiyi fazla çalıştırdığı her bir saat için saat ücretinin yüzde 50’si kadar zamlı ödeme yapmak zorundadır.

4857 Sayılı İş Kanunu‘nun 63. Maddesi;

Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırkbeş saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır.

Tarafların anlaşması ile haftalık normal çalışma süresi, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine, günde onbir saati aşmamak koşulu ile farklı şekilde dağıtılabilir. Bu halde, iki aylık süre içinde işçinin haftalık ortalama çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresini aşamaz. Denkleştirme süresi toplu iş sözleşmeleri ile dört aya kadar artırılabilir.

Çalışma sürelerinin yukarıdaki esaslar çerçevesinde uygulama şekilleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.

Sağlık kuralları bakımından günde ancak yedibuçuk saat ve daha az çalışılması gereken işler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.

Şeklinde düzenlenmiştir.

Ayrıyeten aynı kanunun 41. maddesinin son paragragında, ” Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda ikiyüzyetmiş saatten fazla olamaz.” ifadelerine yer verilmiştir.

 

İşveren zorla fazla mesai yaptırabilir mi?

Fazla mesai uygulamasında yenilik

 

270 saatten fazla çalışmak haklı neden ile fesih sebebidir

Cevap yok

Cevap