İşten çıkış kodları ve işsizlik maaşı

gif,GIF89a%01%00%01%00%80%00%00%00%00%00%FF%FF%FF%21%F9%04%01%00%00%00%00%2C%00%00%00%00%01%00%01%00%00%02%01D%00%3B - İşten çıkış kodları ve işsizlik maaşı

İşten çıkış kodları ve işsizlik maaşı

Günümüzün en büyük sorunlarından bir tanesi de işsizlik. Tabi ki hiç kimsenin arzu etmediği bu durum ile karşılaşırsak sonrasında bir takım haklarımız bulunmakta. Bunlardan bir tanesi işsizlik maaşıdır. Fakat her işsizlik kalan işsizlik maaşından faydalanacaktır diye bir kural bulunmamaktadır. İşsiz kaldığımız taktirde işsizlik maaşından faydalanabilmemiz için bir takım kriterleri yerine getirmemiz gerekmektedir.  İşsizlik maaşı ile ilgili her şey başlıklı yazımız da işsizlik maaşı ile ilgili tüm detayları bulabilirsiniz.

İşten çıkış kodları ve işsizlik maaşı

İşsizlik maaşından faydalanabilmek için gerekli ön şartları yerine getirdikten sonra, dikkat edilen husus hangi neden ile işsiz kaldığımızdır. Eğer, işten çıkış nedenimiz, işsizlik maaşı almamıza engel teşkil ediyor ise, diğer kriterlerin hiçbir mahiyeti kalmamaktadır.

Bilindiği gibi iş yerinden ayrılan her işçi için işverenler, işten çıkış bildirgesi düzenler ve o işten çıkış bildirgesine bir takım bilgiler girip, Sosyal Güvenlik Kurumu’na elektronik ortamda ulaştırır. İşverenler tarafından düzenlenen bu işten çıkış bildirgelerinde işçi adına girilen verilerden bir tanesi de işten çıkış kodlarıdır. İşverenler Sosyal Güvenlik Kurumu‘na işçinin hangi nedenden ötürü işten ayrıldığını beyan etmek ile yükümlüdür. İşverenlerin bu bildirgeler de yapacağı beyanlara göre işçilerin bir takım hakları ortaya çıkmaktadır. Peki hangi işten çıkış kodları ile işsizlik maaşına hak kazanabiliriz? Hangi işten çıkış kodları ile işsizlik maaşına hak kazanamayız? İşte İşten çıkış kodları ve işsizlik maaşı hakkında detaylar.

İşten çıkış kodları

Kırmızı ile belirttiğimiz numaralar sıralama için kullanılmamıştır. Numaralar işten çıkış kodlarıdır. İşten çıkış kodları ile ilgili detaylara ulaşmak için SGK işten çıkış kodları ve açıklamaları başlıklı yazımıza da göz atabilirsiniz.

1– Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi – İşsizlik maaşına hak kazanamazsınız.
2– Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi – İşsizlik maaşına hak kazanamazsınız. 
3– Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa) – İşsizlik maaşına hak kazanamazsınız.
4– Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi – İşsizlik maaşına hak kazanırsınız.
5– Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi – İşsizlik maaşına hak kazanırsınız.
8– Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle – İşsizlik maaşına hak kazanamazsınız.
9– Malulen emeklilik nedeniyle – – İşsizlik maaşına hak kazanamazsınız.
10– Ölüm – Hak sahipleri işsizlik maaşından faydalanamaz.
11– İş kazası sonucu ölüm –  Hak sahipleri işsizlik maaşından faydalanamaz.
12– Askerlik – İşsizlik maaşına hak kazanırsınız.
13– Kadın işçinin evlenmesi – İşsizlik maaşına hak kazanamazsınız.
14– Emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması – İşsizlik maaşına hak kazanamazsınız.
15– Toplu işçi çıkarma – İşsizlik maaşına hak kazanırsınız.
16– Sözleşme sona ermeden sigortalının aynı işverene ait diğer iş yerine nakli – İşsizlik maaşına hak kazanamazsınız.
17– İş yerinin kapanması – İşsizlik maaşına hak kazanırsınız.
18– İşin sona ermesi – İşsizlik maaşına hak kazanırsınız.
19– Mevsim bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır) –  İşsizlik maaşına hak kazanamazsınız.
20– Kampanya bitimi (İş akdinin askıya alınması halinde kullanılır. Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)21- Statü değişikliği – İşsizlik maaşına hak kazanamazsınız.
22– Diğer nedenler – İşsizlik maaşına hak kazanamazsınız.
23– İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih – İşsizlik maaşına hak kazanırsınız.
24– İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih – İşsizlik maaşına hak kazanırsınız.
25– İşçi tarafından işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranış nedeni ile fesih – İşsizlik maaşına hak kazanamazsınız.
26– Disiplin kurulu kararı ile fesih – İşsizlik maaşına hak kazanamazsınız.
27– İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih – İşsizlik maaşına hak kazanırsınız.
28– İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih – İşsizlik maaşına hak kazanırsınız.
29– İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih – İşsizlik maaşına hak kazanamazsınız.
30– Vize süresinin bitimi ( İş akdinin askıya alınması halinde kullan Tekrar başlatılmayacaksa “4” nolu kod kullanılır)  – İşsizlik maaşına hak kazanamazsınız.
31– Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih – İşsizlik maaşına hak kazanırsınız.
32– 4046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile feshi – İşsizlik maaşına hak kazanırsınız.
33– Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi – İşsizlik maaşına hak kazanırsınız.
34– İş yerinin devri, işin veya iş yerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih – İşsizlik maaşına hak kazanırsınız.
36– KHK ile işyerinin kapatılması  – İşsizlik maaşına hak kazanamazsınız.
37– KHK ile kamu görevinden çıkarma –
39– 696 KHK ile kamu işçiliğine geçiş –
40– 696 KHK ile kamu işçiliğine geçilememesi sebebiyle çıkış

İşten çıkış kodları ve işsizlik maaşı
classic.svg?mailpoet version=3.77 - İşten çıkış kodları ve işsizlik maaşı

Abonelik!

+2000 abone arasına katılın. İlk sizin haberiniz olsun.

Asla istenmeyen posta göndermeyeceğimize söz veriyoruz. Daha fazla bilgi için gizlilik politikamıza göz atın.

2 Yorumlar

  1. Pelin
    • Umut ULU

Cevap