İşçi alacaklarında zamanaşımı süresi ne kadardır?

soru işareti 1519235397 1024x654 - İşçi alacaklarında zamanaşımı süresi ne kadardır?

İşçi alacaklarında zamanaşımı süresi ne kadardır?

 

İşçi alacaklarında zamanaşımı süresi ne kadardır?

İşçinin ücret alacakları 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 32. maddesi‘nde belirtildiği gibi beş yıllık zaman aşımına tabiidir.

İş sözleşmelerinin sona ermesinde, işçinin ücreti ile sözleşme ve Kanundan doğan para ile ölçülmesi mümkün menfaatlerinin tam olarak ödenmesi zorunludur.

Ücret alacaklarında zamanaşımı süresi beş yıldır.

Ayrıca; İkramiye, yıllık izin ücreti ve fazla çalışma ücretleri de bu kapsama dahil edilmektedir.

Zamanaşımı ne demektir?

Alacak davalarında zamanaşımı deyince bir hakkı uzun bir süre talep etmediğiniz takdirde istenebilir olmaktan çıkması demektir.

Alacak hakkını sona erdirmeyip sadece onu eksik bir borç haline dönüştürür ve alacağın dava edilebilme özelliğini ortadan kaldırır. Zamanaşımı, bir istek veya dava hakkının yasada belirtilen süre içinde kullanılmaması halinde usul hukukunca öngörülen biçimde ileri sürülmek koşuluyla borçluya borcunu ödememe olanağı veren bir hukuki savunma yoludur.

İş sözleşmesinde aksi bir madde söz konusu değil ise, zamanaşımı en az beş yıldır.

İşçi ve işveren arasındaki sözleşmede aksine bir hüküm yoksa genel olarak işçiler, devlet memurlarından farklı olarak; çalıştıkları ayın ücretini, ilgili ayın sonunda talep edip, davaya hak kazanırlar. Aylık ücretler için zamanaşımı, her bir ayın ücretinin muaccel olduğu tarihten itibaren ayrı ayrı işlemeye başlar ve beş yıl sonra zamanaşımına uğrar.

Fazla çalışma, hafta ve genel tatilde çalışma ücretleri ile ikramiye ve sosyal yardımlara ilişkin ücretler doğdukları anda muaccel olur ve bu tarihten itibaren zamanaşımı işlemeye başlar. Tüm bu işçi alacakları için dava açıldığında, davalının zamanaşımı savunması ile karşılaşılırsa, beş yıllık zamanaşımı süresi, davanın açıldığı tarihten geriye doğru hesaplanacaktır.

İşçilerin yıllık izin ücretleri ise, yıllık iznin hak edildiği anda değil, iş sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona erdiği anda muaccel olur. Yıllık izinlerin ücreti ancak iş sözleşmesi sona erdiği anda talep edilebilir ve zamanaşımı da bu tarihten itibaren işlemeye başlar.

Kıdem ve ihbar tazminatlarında zamanaşımı ne kadardır?

İşçilerin ihbar ve kıdem tazminatı ücretleri de yıllık ücretli izin ücretinde olduğu gibi, işçinin ihbar ve kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde iş sözleşmesinin sona ermesiyle muaccel hale gelir ve beş yıl sonra zamanaşımına uğrar. Bknz: Kıdem tazminatında zamanaşımı artık beş yıl

İşçi alacakları ile ilgili nasıl bir yol izlemelidir?

İşçi kendisine ödenmediğini iddaa ettiği alacakları ile ilgili, arzu eder ise işverenine ilk önce ödeme yapılmasına dair bir ihtarname çekebilir. İhtarname sonucunda bir sonuç alamaz ise bu sefer dava yolu açıktır. Fakat işçi bu alacakları ile ilgili direk iş mahkemesine dava açamaz. İlk önce arabaluculuk ofislerine başvurması gerekmektedir. Bknz: İş davalarında ilk durak arabulucular oldu

İşçi alacaklarında zamanaşımı süresi ne kadardır?

Cevap

*